Mag je Jezus als een vriend beschouwen?

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

24-01-2006, 00:00

Vraag

Mag je Jezus als een vriend beschouwen?

Antwoord

Beste vrager, mag je Jezus als je vriend beschouwen? In de Bijbel staat dat er vrienden van Jezus waren. Dat waren de discipelen van Hem. Jezus ging voor hen door het vuur, ja zelfs door de dood. In Johannes 15:13-15 spreekt Jezus tot Zijn discipelen dat Hij Zijn leven voor hen geeft. Dan noemt Hij hen vrienden: “Gij zijt Mijn vrienden , zo gij doet wat Ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van de Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.” Dat Jezus hen zo noemt is een groot wonder, want zoals ze geboren zijn, waren ze geen vrienden, maar vijanden. Zo noemt de Bijbel ons, daar we in zonden ontvangen en geboren zijn. Maar Jezus is in het leven van de discipelen gekomen en heeft hen door Zijn werk met God de Vader verzoend. Daarom noemt Hij hen vrienden en vertelt hen Wie de Vader is in Zijn ontfermende liefde. De discipelen zijn geen dienstknechten meer, die niets van hun Heere weten. Zij zijn ook geen goede kennissen, die wel veel weten maar niet alles, maar zij zijn vrienden omdat Hij Zijn leven voor hen geeft.
Dat vraagt ondertussen wel gehoorzaamheid aan Jezus en de geboden van Hem. Willen we echte vrienden van Hem zijn dan verlangen we om in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden te doen met lust. Als jij een vriend van de Heere Jezus bent, dan is dat te merken aan heel je levensstijl, want dan zal je iets uitstralen van de liefde van Christus.

Maar nu komen we aan je eigenlijke vraag: mogen wij Jezus als een vriend beschouwen. Mogen wij zeggen: Hij is mijn vriend, Hij is mijn grote vriend! Je krijgt dan soms de indruk dat Jezus aan ons gelijk is, doordat er zo familiair over  Hem wordt gesproken. Als we Gods Woord onderzoeken, zullen we nooit tegenkomen dat Jezus door de discipelen een Vriend genoemd wordt. De apostelen beginnen hun brieven niet met een schrijven namens hun vriend Jezus. Nee, we lezen van Paulus dat hij zich noemt een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Als Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos, dan lezen we niet dat Johannes zegt: ah, daar hebben we mijn vriend! Nee, dan staat er: en ik viel als dood aan Zijn voeten. Laten we oppassen voor een houding die de hoogachting voor de Heere Jezus verliest. Je merkt dat wel eens in jeugdsamenkomsten en in allerlei liedjes. Ik vind het te goedkoop en ook te oneerbiedig. De Zaligmaker is niemand minder dan de Zoon van God.

Je zult vragen, hoe zit het dan met het lied: Welk een vriend is onze Jezus? De toonzetting van het lied is meer: Welk een vriendschap toont ons deze Jezus. Het wordt gezongen door kinderen, maar reserves heb ik wel. Wel is het zo dat ons door de Heere Zijn vriendschap wordt aangeboden. En zeker, laten kinderen maar weten dat Hij heel vriendelijk voor hen is, als zij tot Hem komen. Maar in het gebed zou ik toch nooit met de kinderen bidden: “Jezus, Vriend wij komen tot U.” Ik vind dat echt niet bijbels i.v.m de dure prijs die Jezus betaald heeft. En in het weten dat Hij zo heel anders is dan wij. Zijn door Zijn bloed gekochte vrienden zullen Hem eeuwig toezingen: Gij hebt ons God gekocht met uw dierbaar bloed.
 
Ik wens je toe een vriend of vriendin te zijn van deze grote Zaligmaker.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag is bedoeld voor een opvoedingsdeskundige of kinderpsycholoog. Hoe geef ik mijn kleuterdochter antwoord op haa...
3 reacties
24-01-2011
We hebben wat van het christelijk geloof meegekregen en zijn inmiddels lid geworden van een Hervormd-Gereformeerde gemee...
6 reacties
24-01-2014
Hier een vraag waar ik enorm mee zit; ik heb verkering met een hele lieve vriend en zo nu en dan hebben wij het wel eens...
geen reacties
24-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering