Gratis dienst van mede-christenen

Ds. A. van Vuuren / 2 reacties

24-01-2019, 08:08

Vraag

We moeten geld verdienen om in onze levensbehoefte te kunnen voorzien, maar mag je van mede-christenen geld verwachten terwijl je een bepaalde dienst ook gratis kan doen? Jezus vroeg toch ook geen geld voor Zijn wonderen? Hoe kwam Hij eigenlijk rond terwijl Zijn vrienden bijvoorbeeld van de visserij leefden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

1. Het is mooi als je bepaalde diensten gratis doet voor mede-christenen. Iedereen is vrij om dat in welke mate dan ook te doen. Ik weet dat het ook gebeurt in veel kerkelijke gemeenten, bijvoorbeeld bij verhuizing. Mooi om te zien. Zeker als het mensen betreft die  niet zo ruim in de ‘slappe was’ zitten. Trouwens, ook weldoen aan niet-christenen is een goede zaak. Paulus schrijft in een van zijn brieven: “Doet wel aan alle mensen, maar allermeest aan de huisgenoten van het geloof” (Galaten 6:10). Maar het moet niet zover gaan dat anderen profiteurs worden van je vakmanschap als schilder of timmerman bijvoorbeeld. Er wordt ook nogal eens misbruik gemaakt van iemands hulpvaardigheid en gewilligheid, terwijl men zelf te lui is om dingen aan te pakken. Als het gaat om grote klussen en je mede-christen kan dat betalen, dan is het niet verkeerd om daarvoor betaling te vragen, met opgave aan de belasting natuurlijk. Je moet ook in je eigen levensonderhoud voorzien. Zeker als je een gezin hebt te onderhouden (zie huwelijksformulier). Dat is je roeping als christen.

2. Jezus vroeg geen geld voor zijn wonderen. Alles wat Hij deed was genade. Dat was zijn roeping als Zaligmaker. In die zin bekleedde Hij een unieke positie. Hij werd onderhouden door mensen in zijn omgeving. Denk bijvoorbeeld maar aan de groep welgestelde discipelen die zorgden voor zijn levensonderhoud (Lukas 8:3). Denk ook aan het feit dat de discipelkring een kas had, beheerd door Judas Iskariot.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

2 reacties
Lecram
24-01-2019 / 12:01
Paulus zegt zelfs in Galaten 6:2
Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

En in Mattheus 25 is Jezus er ook duidelijk over.

Als je elkaars lasten niet draagt, vervul je dus ook de wet van Christus niet. Uiteraard geldt wel dat ieder naar vermogen draagt.
Prisma23
24-01-2019 / 15:10
Bij ons in de gemeente proberen wij lastige discussies te voorkomen door gemeenteleden nooit te vragen zich op het terrein van hun (beroeps) vak in te zetten voor de gemeente of gemeenteleden zonder betaling. Dit omdat dit een onprettige druk op de betrokkenen kan geven. Dit geldt voor iedereen, dus bakkers, schilders, artsen en advocaten etc. De reden hier achter is inderdaad slechte ervaringen in het verleden.

Terug in de tijd

Kun je het als dominee verantwoorden om in een Audi of Mercedes te rijden?
17 reacties
25-01-2021
Het probleem waar mijn vraag over gaat is ingewikkeld. Er is sprake van behoorlijk seksueel afwijkend gedrag van een man...
geen reacties
23-01-2006
Wat kan ik doen tegen nachtmerries? Ik durf niet eens meer te gaan slapen, bang om weer hetzelfde mee te maken in gedach...
geen reacties
26-01-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering