Apostolische Geloofsbelijdenis of Twaalf Artikelen van het Geloof

Redactie Refoweb / geen reacties

13-10-2019, 10:41

Vraag

De Apostolische Geloofsbelijdenis of De Twaalf Artikelen van het Geloof  is de eenvoudigste van alle geloofsbelijdenissen en stamt waarschijnlijk uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Hoe luidt deze?

Antwoord

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven. Amen.
Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

apostolische geloofsbelijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben afgelopen juli voor het laatst ongesteld geweest. Het is nu begin oktober. Heb eigenlijk altijd (sinds december 2...
1 reactie
13-10-2010
Ik krijg regelmatig opmerkingen naar mijn hoofd van mannen over dat ik er goed uit zie. Ik voel me daar ongemakkelijk bi...
4 reacties
13-10-2021
Ik wil een vraag stellen over de Herziene Statenvertaling (HSV). Bij ons in de kerk gebruiken we de HSV. Maar een predik...
geen reacties
13-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering