Ouderlijk gezag na echtscheiding

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

12-10-2020, 08:03

Vraag

Is ouderlijk gezag verleend door God? Toelichting: helaas hoor je steeds vaker van echtscheidingen; en ook steeds vaker dat de moeder eenhoofdig gezag aanvraagt, met andere woorden: het ouderlijk gezag van de vader afpakt. Dit lijkt me ronduit onbijbels.

Antwoord

Ouderlijk gezag is door God verleend aan de ouders (en aan allen die over ons gesteld zijn - zie zondag 39, Rom. 13:1, Spr. 23:22). “Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders en verlaat de leer van uw moeder niet” (Spr. 1:8). Het gebod is: eer uw vader en uw moeder. In antwoord 104 van de Heidelbergse Catechismus staat ook: dat ik met hun zwakheid en gebrek geduld moet hebben. 

Na een scheiding blijft moeder moeder en vader vader. Daaraan is niets te veranderen. Helaas zijn echtscheidingen vaak vechtscheidingen. En het gebeurt inderdaad dat een ouder uit de ouderlijke macht wordt gezet. Vanwege wangedrag. Of men is niet in staat een kind op te voeden. Lees Efeze 6. Daar wordt ook aan de vaders gevraagd hun kinderen niet tot “toorn te verwekken”. Maar ze op te voeden in de lering en vermaning des Heeren (Ef. 6:4, Kol. 3:21).

Vaders en moeders hebben de plicht hun kinderen op te voeden “tot eer van God en tot hun zaligheid” (Huwelijksformulier). Daarvan moeten ze doordrongen zijn. Doet een vader of moeder dat niet, in tegendeel, dan zijn ze te vermanen. Het kan in ons land zover gaan dat beide ouders (of een van de ouders) uit de ouderlijke macht ontzet worden. Dat doet de overheid. Een vrouw of man heeft dat recht niet. Dan hebben ze ook geen invloed meer op de kinderen. Maar Bijbels bezien blijven ze vader en moeder.  En is gehoorzaamheid verplicht in alles “wat recht en billijk is” (huwelijksformulier: vrouw t.o.v. haar man, maar dat geldt ook voor kinderen t.o.v. hun ouders). Daarom worden er meestal bezoekregelingen getroffen na een echtscheiding, zodat contact met vader en moeder mogelijk blijft. 

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

geen reacties

Terug in de tijd

Door genade mag ik weten dat God mijn zonden heeft vergeven door het bloed van Christus. Nooit had ik gedacht dat de zon...
geen reacties
10-10-2003
Kan het zo zijn dat je rond de ovulatie grieperig bent of een zwakke weerstand hebt? Dit valt mij op.
1 reactie
11-10-2018
Ik zou graag willen weten hoe ik de geestelijke wapenrusting in het echte leven kan gebruiken. Ik vraag vaak of God me d...
geen reacties
10-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering