SOLVAT-methode voor hulp bij Bijbellezen

Ds. C. Budding / 1 reactie

01-09-2020, 14:46

Vraag

Ik las ooit een rijtje aan (persoonlijke) nadenkvragen bij het lezen van een bijbelgedeelte tijdens stille tijd. Helaas ben ik ze kwijtgeraakt terwijl het destijds veel houvast gaf om m'n gedachten, gevoelens en gebeden te vormen. Is er een deskundige of een RefoWeb-lezer die hier bekend mee is en dit wil delen in of onder het antwoord?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Bedankt voor je vraag. Er zijn vele manieren om in je stille tijd om te gaan met de Bijbel. Hoogstwaarschijnlijk ken je de SOLVAT-methode die je kan helpen bij het Bijbellezen. SOLVAT staat voor: 

-Stil worden: Breng alle alle stemmen om je heen tot zwijgen te brengen. Geen mobiel/geen muziek; 
-Ontvangen: Gebed om opening van je hart door de Heilige Geest; 
-Lezen: Tekst grondig lezen en moeilijke woorden opzoeken; 
-Vragen stellen: Probeer je in te leven in het gedeelte en maak daarbij je vragen (zie onder); 
-Antwoorden: Wat viel op? Wat betekende dit voor toen?; 
-Toepassen: wat betekent dit voor mij? Waarom lees ik dit nu? 

Vervolgens doel je misschien op de nadenkvragen die erbij horen. De zogenaamde leessleutels. Die wil ik je hieronder meegeven: 

1. Een vers kiezen: Waarom zou je dit vers eruit halen? Wat betekent dat voor jou? 
2. Zoeken naar de kern: Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin in dit gedeelte? Je zou het ook zó kunnen zeggen: als de dominee zondag over dit gedeelte een preek zou houden, over welk vers moet die preek volgens jou dan gaan? Of: welke drie woorden kun je absoluut niet missen in dit gedeelte? Denk er even over na wat die kern (die zin) voor jezelf betekent. Bijvoorbeeld: hoe ga ik hier zelf mee om, wat betekent dit voor mijn relatie met God, wat wil ik hiervan onthouden, enzovoorts.
3. Gevoelens benoemen: Vraag jezelf af: welk gevoel roept dit gedeelte bij me op? Maakt het me boos, verdrietig, blij, somber, bang, onzeker, rustig of wat voor gevoel dan ook. Breng voor jezelf onder woorden waarom dit gedeelte juist dit gevoel oproept. Hoe komt dat, wat is er gebeurd, waar moet je aan denken? Lees het Bijbelgedeelte nog een keer. Klopt het dat dit gedeelte juist dit gevoel oproept. Waarom wel/niet? Wat ga je ermee doen? 
4. Inleven: Je verplaatst je in het Bijbelgedeelte, alsof je er zelf bij was toen het gebeurde of het geschreven werd. Wat zie je, wat hoor je?  Wat gebeurt er?  Enzovoorts.
5. Structuur bekijken: Pak pen en papier. Maak drie kolommen en schrijf erboven: Kolom 1: Wie? Kolom 2: doet wat? Kolom 3: zegt wat? Bekijk de kolommen. Wat valt je op? Wat roept vragen bij je op? Wat spreekt je aan? Wat leer je hiervan?
6. Wie is God? Je let op wat er gezegd wordt over God (of over Jezus): wie is Hij, wat doet Hij, wat zegt Hij? Lees het gedeelte door en kijk wat er over God gezegd wordt. Denk bijvoorbeeld aan: wat doet Hij, wie is Hij, wat zegt Hij. Wat leer je in dit gedeelte over Hem? Of: wat valt je het meest op?
7. 4xB vragen: Deze methode is afkomstig van Luther. Je stelt jezelf vier B-vragen: wat wil ik Bedenken, Bedanken, Belijden en Bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Lees het Bijbelgedeelte voor jezelf door. Stel na afloop vier vragen: Wat wil ik leren van dit gedeelte (bedenken) Waarvoor wil ik God bedanken? Wat wil ik aan God belijden?  Waarvoor wil ik bidden? 

Er zijn uiteindelijk nog wel meer vragen te bedenken en manieren om het gedeelte wat je leest dichtbij te brengen. Maar ik hoop dat je hier wat aan hebt. Boven alles is die open houding naar de Heere toe het allerbelangrijkst. Het gebed: “Heere, leidt mij door Uw Woord en Geest.” Vanuit die houding mag je zegen van Hem verwachten! Een gezegende stille tijd toegewenst!

Ds. C. Budding,
Goudswaard 

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbellezen
1 reactie
Avhg
11-09-2020 / 00:08
Je kunt op google de zoekterm '24 Bijbelstudiemethoden LCJ' intypen. Dan krijg je een pdf met uitgebreid allemaal verschillende manieren om Bijbelstudie te doen. Hier staan ook veel vragen bij. Je kunt dan kiezen wat bij je past.

Terug in de tijd

Er zijn gemeenten in de HHK met een zelfstandige kerkvoogdij. Heeft de kerkvoogdij ook inspraak en zeggenschap over welk...
geen reacties
02-09-2015
Ik heb een tweetal vragen die enigszins aan elkaar verwant zijn. Ruim anderhalf jaar geleden was ik iemand die op het pu...
geen reacties
01-09-2009
We zijn een stel van net in de 20, hebben twee jaar verkering en ons verlangen gaat uit om te trouwen. Nu ben ik (meisje...
6 reacties
01-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering