Mozes mocht niet in het heilige der heilige

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

31-08-2020, 10:17

Vraag

Mocht Mozes in het heilige der heilige komen? Er staat dat God vanaf het verzoendeksel met Mozes spreekt.

Antwoord

In Exodus 25:22 lezen we inderdaad dat de Heere zegt: “En aldaar zal Ik bij u komen en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels.” Voorop staat dat de Heere in Zijn goedheid gezorgd heeft voor een plaats waar Hij Zich openbaart om Zijn heilige wil bekend te maken. Maar strikt genomen mocht niemand  zomaar het heilige der heilige binnengaan. Die taak was door de Heere toegewezen aan  Aaron en zijn zonen. De hogepriester mocht één keer per jaar het heilige der heilige binnen gaan op de grote verzoendag en uitsluitend met het bloed van het lam dat geslacht was. Dus hieruit moeten we concluderen dat Mozes niet in het heilige der heilige  mocht komen want hij was geen hogepriester. Hij had wel een bijzondere positie in Israel als middelaar van het oude verbond. Hij sprak met de Heere op de berg Horeb en later was hij erbij op de berg van de verheerlijking samen met Elia. Bij het lezen van Exodus 40 en Numeri 7:89 krijgen we de indruk dat Mozes in de begintijd wel in het heilige der heiligen kwam, maar dat bij het instellen van de taken van de hogepriester er een scheiding kwam tussen de taken van Mozes en Aaron.
 
We moeten ook bedenken dat Gods stem niet uitsluitend te horen was binnen de wanden van het heilige der heiligen, maar ook in het geheel van de tent der samenkomst. Juist vanwege de aanwezigheid van de verzoening in het heilige der heiligen kon de Heere Zijn wil openbaren aan Zijn volk en Zijn stem laten horen. Vandaar de uitdrukking: “van boven het verzoendeksel af.” Trekken we de lijn door dan zien we dat God alleen om Jezus’ offerande Zich aan ons kan openbaren in Zijn gunst en niet in toorn. Daarom mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade om Jezus wil. Ook hier moeten we bedenken dat er maar Een is Die bevoegd is om het priesterambt te bedienen namelijk de Heere Jezus Christus. Alleen door die ene Naam kunnen wij zalig worden en hebben we nergens anders een Zaligmaker te zoeken. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Heilige der HeiligeMozes
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag weten of het mogelijk is dat als je ooit gevraagd heb aan God of je een kind van Hem mag zijn of worden (en...
geen reacties
29-08-2005
Als ik verloren ga, is Christus dan niet voor mij gestorven? Is Christus dan niet voor mijn zonden gestorven?
12 reacties
29-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering