God ter verantwoording roepen

Redactie Refoweb / geen reacties

26-08-2020, 11:47

Vraag

Op een zondag zaten we thuis te luisteren naar de kerkdienst. Ik was echter opeens verward tijdens het zingen van psalm 80:6. En dan met name de zin: “Voor hem de volken uitgeroeid.” Na wat Schriftonderzoek blijkt het te gaan om het volk Kanaän, dat uit angst voor de joden is weggevlucht, zodat het volk Israël ongestoord die plaats in kon nemen. Dus het uitroeien is hier misschien niet juist omschreven. Toch is dat de aanleiding voor deze vraag.

God wordt vaak omschreven als liefde. Hij heeft immers uit liefde voor de wereld Zijn Zoon gezonden. Toch zijn er bepaalde Bijbelverhalen, waarbij ik altijd wel even moet slikken. Een voorbeeld hiervan is het verdrinken van Farao en zijn leger. God had voor de verharding gezorgd van Farao en dus ook voor de verdrinking van vele vaders die toevallig in het leger van de Farao moesten dienen. Het zullen je vader en oom maar zijn die als lijken weer aanspoelen! Deze gebeurtenis wordt ook altijd zonder schroom of schaamte verteld in onze gezindte. Bij de doop wordt het gebeden alsof het niets is en er is zelfs een vrolijk liedje over (“zing de Heer wat Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiters stortte Hij in zee”).

De plagen in Egypte vind ik ook zo’n voorbeeld. Als alle eerstgeborenen gedood werden, bestond dus de kans dat je als jonge moeder in één klap je man, je kind en je vader kwijt kan raken. Dat is nogal wat. En na al die straffen kwamen die mensen dan ook nog eens in de eeuwige hel? De hele wereldbevolking uit Noachs tijd, die zijn ook na een gruwelijke verdrinkingsdood in de hel terecht gekomen. Vandaag de dag zitten ze er nog steeds. Dat is toch haast niet voor te stellen? Dan mogen we ons nu toch wel het vuur uit onze sloffen lopen om andere mensen te vertellen over Gods reddingsplan?! Dan durven we toch bijna geen tijd meer vrij te maken voor kerkelijke rompslomp, oneindige theologische discussies en bladen vol evangelieverkondiging (voor elke smaak en liggingsverschil is er eentje). Wij weten het immers toch al?

Kortom: Kunnen we nog volhouden dat God liefde is, of moeten we maar eerlijk toegeven dat God ook zorgt voor massamoorden en een hoop persoonlijk leed? Al die mensen die in het Oude Testament niet bij het volk Israël behoorden, zag God die niet als Eigen schepselen? Al die andere mensen buiten Israel (en al de huidige seculieren), dat zijn toch ook mensen die door God ‘geweven’ zijn in de moederschoot? Of is dit te verklaren met de uitverkiezing? Is het niet zorgelijk, of in ieder geval opmerkelijk, dat we zo makkelijk over al die massamoorden en andere vreselijke straffen kunnen praten? Niet alleen in refoland, maar (waarschijnlijk nog wel meer) in andere christelijke kringen.

Antwoord

Wat is dat toch dat mensen God altijd ter verantwoording roepen -ook als ze niet in Hem geloven- en nooit de schuld bij zichzelf zoeken?! Als jij en ik ons in het paradijs niet hadden verbonden met satan, dan hadden we nu in een volmaakte wereld geleefd. En niet alleen in het paradijs, maar nog dagelijks doen we ons best om God en onze naaste te haten. Dat deden de Kanaänieten, de Egyptenaren en dat doen wij dagelijks nog steeds. Niet moord en doodslag, maar ongeloof is de grootste zonde. Door niet in te gaan op Gods welmenende liefdesaanbod en het eeuwige leven, verdienen we niet anders dan de hel. Immers, Hij immers is onze Maker, onze Eigenaar en Hij wil dat we in volmaakte harmonie en gemeenschap met Hem leven. Maar helaas, we kiezen er liever voor om achter Zijn grootste vijand, Lucifer, aan te hobbelen.

In ons land hebben we duizenden regels en wetten en we vinden het doodnormaal dat we gestraft worden als we die overtreden. Maar de wetten van God, die van veel hogere orde zijn, vertreden we met onze voeten en verachten we. En dan vinden we het ook nog eens onredelijk als Hij ons daarvoor uiteindelijk (want Hij is geduldiger dan onze eigen overheid) straft.

Kortom: God biedt iedereen Zijn genade aan, inclusief een eeuwig gelukzalig leven. Als we dat verwerpen verdienen we niet beter dan de hel en de eeuwige pijn. Ja, God is liefde. Volmaakte liefde. Maar indien wij deze liefde verwerpen en onze eigen gang gaan, wacht ons de eeuwige toorn.

Zie voor de antwoorden op je verdere vragen onderstaande artikelen: 

www.refoweb.nl/vragenrubriek/25295/uitverkiezing-en-niet-gelovigen/

www.refoweb.nl/vragenrubriek/tag/tegenstrijdig/ (diverse relevante antwoorden)

www.refoweb.nl/vragenrubriek/tag/oude+testament/ (diverse relevante antwoorden)

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Vraag aan ds. R. van Kooten. Is er een mogelijkheid om de rouwdienst van uw zoon terug te luisteren? Uw spreken bij Jijd...
geen reacties
27-08-2015
Wat is het verschil tussen een gevoelig iemand en depressieve mensen?
geen reacties
26-08-2006
Ik ben geadopteerd en denk daar best veel over na... Nu had ik het pas met een vriendin over het geloof, maar ze zei dat...
geen reacties
26-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering