Onbekeerde roeping

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

24-08-2020, 12:57

Vraag

Kun je een roeping van God ontvangen als je onbekeerd bent en dit na je roeping aangenomen te hebben ook niet ziet veranderen?

Antwoord

Uit de vraag begrijp ik dat het gaat om een roeping tot een bepaalde taak in Gods Koninkrijk. Want ieder mens, die onder het Woord komt, wordt door God geroepen tot bekering en geloof in Christus (Dordtse Leerregels I.3).

De Heere heeft ook onbekeerden en heidenen geroepen. Denk aan Abram. En door het geloof is hij op weg gegaan. De profeet Bileam werd geroepen het volk te zegenen. Maar zelf bleef hij erbuiten staan.  Koning Kores werd geroepen dienstbaar te zijn voor Gods volk (Jesaja 45:1). Judas werd door de Heere geroepen Hem te volgen en hij heeft in de Naam van de Heere gepreekt en mensen genezen. Maar zelf bleef hij een ongelovige. Blijkbaar is het dus mogelijk wel een roeping te aanvaarden en zelf onbekeerd te zijn en te blijven. Het was zelfs de vraag van Paulus: dat ik na anderen gepredikt te hebben, zelf  verwerpelijk word (1 Korinthe 9:27).

Maar nu het tweede gedeelte van de vraag:  de roeping aangenomen en toch onbekeerd te blijven. Het kan een worsteling zijn in het leven van predikanten. Maar dat geeft geen rust, dat kan toch niet! Door God geroepen om Hem te dienen en dan Hem niet te erkennen als Degenen Die geroepen heeft? Men kan en mag niet rusten op het geroepen zijn, maar alleen op het offer van Jezus Christus, eenmaal aan het kruis volbracht. En dat geeft een leven van volgen: een dienstknecht is niet meer dan zijn Meester. Dat is een leven van voortdurende bekering.  

De mens blijft verantwoordelijk, en dat weegt zwaarder als hij zich door God geroepen weet tot een bijzondere taak. Hij Die roept is getrouw, Die het ook doen zal (1 Thessalonicenzen 5:24).  De roeping door God is geen grond om zalig te worden. Geen rustpunt. Dat is alleen het geloof in Jezus Christus. En dat miste Bileam, dat miste Judas, dat miste koning Kores. 

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

roeping
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je als gelovige wel op zondag dingen kopen, bijvoorbeeld benzine tanken, uit eten, bioscoop? Want je laat eigenlijk ...
geen reacties
24-08-2003
Waarom willen gemeenten altijd de beste dominees? Krijgen kandidaten die nog niet zoveel ervaring hebben in het werk, ge...
5 reacties
24-08-2011
God wist alles van te voren toch? En Hij wist dus ook dat de mensen gingen lijden en zo en dat ze ziek werden en in nood...
geen reacties
24-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering