Heidense tradities geïntegreerd in christelijk geloof

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

23-07-2020, 11:07

Vraag

Ik ben opgegroeid in de Moluks-christelijke cultuur. Mijn ouders zijn beide kinderen van voormalige KNIL-soldaten. Portugese kolonisten hebben het Evangelie een aantal eeuwen terug, gebracht naar de Molukken, met het resultaat dat de meeste Molukkers in Nederland nu ook christenen zijn.

Ik heb iets langer dan een jaar geleden een keuze gemaakt Jezus te willen volgen in mijn leven, en ik zit dan nu ook bij een andere Nederlandse kerk. Sindsdien kan ik bepaalde elementen binnen de Molukse theologie niet altijd waarderen. De Molukse theologie komt niet direct overeen met de westerse theologie. Sommige tradities hebben elementen die ook gebruikt waren in de oerreligie van de Molukkers. Ik denk dat tradities en gebruiken niet perse een slecht iets zijn binnen het christendom (tenzij het tegen het Woord ingaat), dat helpt  mensen van andere culturen het Evangelie te begrijpen, zoals in Afrika wordt toegepast (maar ook daar met voorchristelijke gebruiken geïntegreerd in het christendom.).

Het is mij niet duidelijk of het volgens de Bijbel toegestaan is dat heidense tradities en gebruiken geïntegreerd worden in het christelijk geloof en of zoiets überhaupt Bijbels onderbouwd kan worden? En hoe zou dat een christen in de weg kunnen staan in zijn/haar levenswandel met Jezus?

Antwoord

Beste vragensteller,

Om je vraag te beantwoorden moeten we eerst duidelijk krijgen wat je bedoelt met “heidense tradities en gebruiken.” Als je hiermee bedoelt de tradities die horen bij het heidense vooroudergeloof, dan kun je dat niet zomaar als volgeling van de Heere Jezus overnemen. Bijvoorbeeld het vooroudergeloof van de Toradja cultuur waar de begrafenis van een dode soms jaren wordt uitgesteld om te kunnen sparen voor een groot heidens karbouwenfeest om de voorouders te eren, dan gaat zo’n gewoonte tegen de Bijbelse normen in. Zo was ook het feesten bij een begrafenis op Papua -waar ik veertien jaar heb gewerkt- als een soort offer voor de vooroudergeesten een gewoonte die door de christenen niet werd goed gevonden. Zoiets gebeurt ook in Afrika, wat je al noemde.

Dus heidense elementen in een cultuur moeten door de Bijbel (zeg ook maar de Tien Geboden) worden nagelaten en als heidens beleden worden. Maar dan strijdt het met de inhoud van het Woord van God.

Anders is het met zaken die bij de cultuur horen en niet strijdig zijn met de Bijbel. Ik denk aan het geven van een bruidsschat, de manier waarop het huwelijk gesloten wordt, kleding, versiering, een gezamenlijke rijstmaaltijd en dergelijke. Er kunnen heel mooie dingen in de cultuur zitten die een verrijking betekenen voor het leven en voor de dienst van God. Heidense culturele elementen die strijdig zijn met de Bijbel moeten worden uitgezuiverd. In onze westerse cultuur zitten ook elementen die gekerstend zijn.

Alle culturen van oost of west moeten dus geheiligd en gereinigd worden van elementen die strijden met de Bijbel. Maar in het Nieuwe Jeruzalem zullen de mooie elementen van alle culturen worden binnen gebracht. Dat lees je in Openbaring 21:24-27.

Het zou een christen in de weg kunnen staan als de heidens-godsdienstige elementen niet worden uitgezuiverd. Ik hoop dat er voor jou wat duidelijkheid gekomen is in deze materie.

Ds. C. G. Vreugdenhil

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. Paul. Verschillende ouders bij ons in het dorp hebben hun kind op MRT-training. We zitten er aan te denken om on...
geen reacties
23-07-2014
Mijn vriendin en ik zijn bina 3 jaar samen en houden zielsveel van elkaar. Wij zijn beiden christenen, gaan naar de kerk...
4 reacties
24-07-2019
Als de wereld ongeveer 6000 jaar oud is. Hoe kan het dan dat er menselijke fossielen gevonden worden die 50.000 jaar oud...
geen reacties
23-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering