Bekeert u en laat u dopen in de naam van Christus

Ds. H. Korving / geen reacties

09-06-2020, 16:08

Vraag

Ik heb een vraag naar aanleiding van Handelingen 2. Hier krijgen de apostelen de Heilige Geest in zich en gaan ze profeteren in andere talen. De Joden zeggen: ze zullen wel dronken zijn. Na de toespraak die Petrus daarop houdt vragen de mensen wat ze moeten doen. Dan zegt Petrus: Bekeert u en laat u dopen in de naam van Christus.

Nu mijn vraag: bedoelen ze met die doop dezelfde doop als van een baby. Of bedoelen ze hier de geloofsdoop? Want ik ben als baby gedoopt en nu vraag ik mij af of Petrus dat ook bedoelt. En bedoelt Petrus met “bekeert u” het daadwerkelijke geloven in God, Jezus en Heilige Geest?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag die wellicht bij je opgekomen is na een preek tijdens de Pinksterdagen (ik ontving hem in elk geval Tweede Pinksterdag).

De oproep zich te laten dopen in Handelingen 2 is gericht tot volwassenen, dus dat is niet zo moeilijk. Deze mensen werden opgeroepen tot geloof in Christus en ze dienden zich dus te bekeren van hun opvatting die hen er kort geleden toe bracht om Jezus te laten kruisigen (Hand. 2, 36). Deze gekruiste en verachte Jezus is door God tot een Kurios (Heere) en Christus (Messias) gemaakt. 

Petrus roept dus op tot de gelovige erkenning van Jezus als de Messias. Het geloof geeft toegang tot Zijn koninkrijk,. De doop markeert die overgang waardoor ze gerekend worden als burgers van het Koninkrijk van Christus. Ze treden binnen in een nieuwe gemeenschap, namelijk van hen die Jezus als de Messias belijden. Die nieuwe gemeenschap noemen wij vandaag de kerk, de christelijke gemeente. 

De komst van de Heilige Geest is beloofd in het Oude Testament als een bijzonder kenmerk van de nieuwe heilstijd (Joel 2, Jes. 44, Ezech. 36, Jer. 31 en 33 enz.); ook wel het nieuwe verbond genoemd. Het nieuwe hierbij is dat het heil, beloofd in het Oude Testament, nu metterdaad is aangebracht door de Messias, die daartoe leed en stierf, opstond en ten hemel voer. De uitstorting van de Geest is het heilshistorische markeringspunt van het aanbreken van die nieuwe heilstijd. God zet Zijn verbond door en vervult al de beloften van het verbond door het zenden van de Messias en na/op grond van het volbrachte werk ook de Geest.

Die belofte aangaande het nieuwe verbond -met de Geest als bijzondere gave- is nu vervuld. Die verbondsbelofte is voor u en voor uw kinderen (Hand. 2:17). De lijn van het genadeverbond uit het Oude Testament wordt hier doorgetrokken in het Nieuwe Testament, en God heeft in het Oude Testament de kinderen al betrokken bij Zijn verbond door ze het teken van de besnijdenis te geven. Die lijn gaat door, in Hand. 2: de verbondsbelofte is voor u en voor uw kinderen. Daarom geloven wij dat onze kinderen op dezelfde beloften gedoopt worden als dat de jongetjes in het Oude Testament besneden werden als teken van het verbond. 

Je ziet in Hand. 2 dus twee lijnen bij elkaar komen: ja er is persoonlijk geloof en bekering nodig om te delen in het heil; en wie nog niet gedoopt is, ontvangt de doop als teken van overgang naar het nieuwe verbond / Koninkrijk van Christus. Tegelijk geldt dat de belofte van het nieuwe verbond aan hun kinderen wordt gegeven, dus het bijbehorende teken van dat nieuwe verbond mag hen ook worden gegeven. Tot zover over de doop.

Verder vraag je: En bedoelt Petrus met “bekeert u” het daadwerkelijke geloven in God, Jezus en Heilige Geest?Ja, de bekering waartoe ze opgeroepen worden is dat ze niet langer de Messias verwerpen, maar in Hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Dus in Hem geloven en hun vertrouwen op Hem stellen. 

Jij bent als kind gedoopt. Heb je de Heere er al eens biddend op gewezen, en gevraagd om ook in jouw hart met Zijn beloofde Geest zo te werken, dat je de Heere Jezus zult erkennen en belijden als je Borg en Zaligmaker. Bij sommige mensen moet het geloof met de doop bekrachtigd worden, maar jouw doop moet met geloof bekrachtigd worden. 

Ik hoop je vraag zo voldoend beantwoord te hebben. Sterkte en zegen in alles.

Hartelijke groeten,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

  En beluister:

Tags in dit artikel:

kinderdoopPinksterenvolwassendoop
geen reacties

Terug in de tijd

Onze kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 krijgen 's avonds voor het naar bed gaan een of twee tabletjes melatonine van 0...
5 reacties
08-06-2012
Ik ben een jonge moeder van een ontzettend lief dochtertje van één jaar. Ik ben twee jaar getrouwd en werk 2,5 dag in de...
7 reacties
08-06-2011
Mijn man en ik zijn gezegend met vijf dochters. De zwangerschap van de eerste verliep vanaf het begin moeilijk vanwege e...
4 reacties
08-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering