Van pastoor naar dominee

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

08-06-2020, 11:55

Vraag

Ik ben Rooms-Katholiek, getrouwd en vader van twee kinderen. Ikzelf en mijn vrouw komen uit traditionele katholieke families. Sinds geruime tijd krijg ik meer en meer sympathie voor de protestantse beleving van het christendom. Ik sta dicht bij de stap naar de PKN. Wat heeft dit als weerslag op mijn huwelijk en familie? Kan ik naast de protestantse kerkdienst ook, bijvoorbeeld, mijn familie een tweede keer vergezellen naar de katholieke kerk zonder de communie te nemen?

Het Woord van God is boven alles belangrijk, maar familie is niet te verwaarlozen. Ik heb nu al (vriendelijke en filosofische!) discussies met mijn echtgenote over geloofspunten. Deze interessante gedachtenwisselingen staan onze liefde voor elkaar en voor God echter niet in de weg. Kan ik mijn familie moreel steunen in hun katholieke geloof als ik protestant ben?

Antwoord

De geestelijke ontwikkeling die jij doormaakt juich ik toe. Maar het kan inderdaad gevolgen hebben voor je omgang met je naaste familieleden. Hopelijk zijn dat zegenrijke gevolgen.  Dat daarbij de gedachtewisselingen de liefde tot God en tot elkaar niet in de weg staan is iets om God voor te danken. Hete hoofden-koude harten discussies zijn onvruchtbaar.

Woon je in een Roomskatholieke omgeving en zijn jullie ouders behoudend praktiserend Rooms-katholiek? De kans is dan groot dat zij bij een overstap naar de protestantse kerk op zijn zachts gezegd “not amused” zullen zijn.  Maar hopelijk kun je door een nauwere persoonlijke omgang met de Bijbel iets uitstralen van het bevrijdende van het leven van vrije genade alleen. In de hoop dat ze er jaloers op worden.

Erken tegenover hen ook de goede kanten van het Roomskatholicisme. Die kerk is immers formeel veel meer een geheel dan het versplinterde protestantisme. Persoonlijk was ik zelf diep onder de indruk van het boek van de vorige Paus over de persoon en de twee naturen van Christus. Al meen ik dat het Pausdom zelf een onbijbelse instelling is. Ik denk ook aan het feit dat de Paus ex cathedra dingen kan verkondigen. Of de verhouding Schrift en traditie. Daarom ben ik zo blij dat je zegt dat Gods Woord boven alles staat. 

Daarom heb ik ook moeite met de Maria-verering al begrijp ik het verlangen naar zo’n moederlijke tussenpersoon wel. In plaats van het gebed tot Maria mogen we ons direct tot de Heere Jezus wenden. “Want er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus”, art. 26 Ned. Geloofsbelijdenis. 

Het is  niet verkeerd om je familie -naast het bijwonen van een protestantse dienst- naar de kerk te vergezellen. Zeker niet als je voelt dat dat voor je familieleden veel betekent.  Mooi ook dat je je familie niet wilt verwaarlozen. De Bijbel zegt trouwens zelf: “Wie zijn eigen huisgenoten niet verzorgt heeft het geloof verloochend”(1. Timotheus 5:8). Zolang ze jou niet uitstoten of blokkeren om je om je protestantse geloof, moet je ze trouw blijven en in liefde naar ze omzien. Trouwens, Efeze 4 zegt dat wij de waarheid moeten betrachten in liefde.

Je familie moreel  steunen in het katholieke geloof kan voor zover het de oerchristelijke belijdenissen betreft. Natuurlijk niet op punten, leringen, die afwijken van de Bijbel. Maar begrip tonen en zelf vasthouden aan het Woord van God is een goede zaak. Als jij een leesbare brief van Christus bent, 2. Kor. 3, wil de Heere God dat zegenen. Bidt daar veel om en vertel ook maar veel uit Gods Woord, over de rijkdom de Heere Jezus en zijn werk dat volkomen is tot verzoening van al onze zonden.

Als men mij zou vragen om voor te gaan in een RK kerk en ik zou daarin als protestant mezelf mogen zijn, zou ik die kans met beide handen aangrijpen. Aan een oudere collega werd eens gevraagd of hij niet een goede predikant wist voor hun gemeente. Hij antwoordde: Vraag maar of God de pastoor in jullie dorp bekeert, dan heb je de beste dominee.
  
Protestant slaat niet op protesteren, maar op getuigen voor. Ik hoop en bidt dat jij dat mag doen. De Heere zegene je bij de beslissingen en keuzes die nog op je weg liggen.

Ds. A. Van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Vindt u het kunnen dat je, als verkeringsstelletje bij elkaar op één kamer slaapt (in het geval dat een van de twee op k...
geen reacties
08-06-2006
Ik ben eind 20 (vrouw), single en heb een sterke kinderwens. Ik heb daarom in 2005 na lang nadenken de adoptieprocedure ...
geen reacties
08-06-2006
Mijn man en ik zijn gezegend met vijf dochters. De zwangerschap van de eerste verliep vanaf het begin moeilijk vanwege e...
4 reacties
08-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering