Goed bidden

M.M. van Winkelen / 3 reacties

04-05-2020, 12:58

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik ben 14 jaar en heb een vraag: ik lees preken en goede boeken en bezoek af en toe Gods kinderen. Ook ben ik wel eens ‘preken’ aan het maken. Ik probeer goed te bidden, maar ik weet niet hoe ik moet bidden en hoe kan ik bekeerd worden? Ik zit nog zo vast aan allerlei zonden.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je verdiept je in geestelijke zaken en probeert door het lezen van boeken en door het bezoeken van mensen die “van God geleerd zijn” onderwijs voor je eigen hart te vinden. Dat is een goede zaak. Je probeert ook te bidden, goed te bidden zelfs, maar ervaart dat dit zo moeilijk is.

Laten we daar eens over nadenken. Wat is goed bidden? Zou er iemand op de aarde zijn die met recht kan zeggen: ik kan goed bidden? De discipelen dachten in ieder geval niet zo over zichzelf. Zij hadden de Heere Jezus horen en zien bidden (Lukas 11:1). En daar waren ze stil van. Ja, dat was echt een goed gebed in de meest diepe zin van het woord. Dat luisteren naar Christus’ bidden bracht de discipelen tot de dringende vraag: Heere, leer ons bidden. Dat was een gebed om een gebed. Een echte bidder voelt zich geen ‘goede bidder’, maar ervaart zichzelf zo vaak onbekwaam om de weg naar God te vinden, onbekwaam om de juiste woorden te vinden en onbekwaam ook om zo te bidden dat God hierin eer en heerlijkheid ontvangt. En toch: een echte bidder mag vaak genoeg ervaren dat ondanks zijn gebrekkige gebed God luistert en verhoort. Dat is een wonder! En zo ervaart een bidder dat ook. Dan is de toegang naar God open. Of liever: Geopend: Open gemaakt door en om Christus.

Het is heel belangrijk om als je bidt, er in hart er diep van overtuigd te zijn dat je nooit verhoring zult vinden omdat je zo goed gebeden hebt (of dat tenminste van jezelf denkt). Het is zelfs gevaarlijk dat te denken, je gebruikt het gebed dan als een breekijzer om dingen bij God gedaan te krijgen. Wie dat denkt komt bedrogen uit. Het zou voor ons allen ook heel ontmoedigend zijn als het bij Gods genadetroon er zo aan toeging.

We lezen in de Bijbel soms heel gebrekkige gebeden die toch door God verhoord zijn. Ik wijs je op wat we lezen in Ex. 2:23. Het Joodse volk wordt in Egypte op een verschrikkelijke wijze verdrukt en met de ondergang bedreigd. Hun nood is heel groot. Dan lezen we dat “de kinderen Israëls schreeuwden en zuchten vanwege hun dienst.” Het volk schreeuwde, zegt de Bijbel hier. Het schreeuwen had amper een adres. Gods naam wordt zelfs niet genoemd. We lezen niets van alles wat hoort bij een goed gebed. En toch: In vers 24 lezen we dat God naar “het gekerm” van deze mensen luisterde. Hij dacht aan Zijn verbond en dat was genoeg. Laten we ons verwonderen over deze God. Hij luistert zelfs naar gebeden die het op zichzelf bezien helemaal niet waard zijn om verhoord te worden. Laat dat een drijfveer voor je zijn om ondanks je gebrekkige gebed deze God toch met ingespannen krachten te zoeken.

Natuurlijk mogen we ons bezinnen op de vraag hoe we moeten bidden. Dat doet de Heidelbergse Catechismus ook. Lees zondag 45 maar eens hierover. Daar worden heel belangrijke zaken over het gebed gezegd. Dat alles mag ons net als de discipelen brengen tot een gebed om een gebed. Een gebed wat aangenaam is voor God. 

Het is bijna weer Pinksteren: Dan mogen we eraan denken dat de Heilige Geest is uitgestort. Hij draagt de naam “Geest der genaden en der gebeden” (Zach. 12:10). De kanttekeningen zeggen bij deze tekst dat deze Geest Gods kinderen verwekt tot gebed en smekingen, zodat zij God om genade en vergeving van zonden bidden. Wees verlegen om deze Geest als je de toegang tot Gods genadetroon maar niet vinden kunt. Eén zucht die deze Geest schenkt, geeft je oneindig meer profijt dan onze beste inspanningen. Het is een gegeven Geest, die op Christus volbrachte werk in de wereld is uitgegaan. Gegeven aan mensen die dat allerminst verdienen...

Bedenk tenslotte ook veel dat een bidder in zijn gebed maar op één grond steunen kan: dat is Christus en Zijn werk. Mogelijk ken je Hem nog niet voor je eigen hart, of ken je nog maar zo weinig van Hem. Toch is er geen andere toegang tot de levende God dan alleen in Hem. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Buiten Hem is er voor niemand hoop bij een God die te rein van ogen is dan dat Hij het kwade kan aanzien (Hab. 1:13). Wat kun je verwachten als je tot God nadert met voorbijgaan van de door Hem gegeven en aangewezen Middelaar? Laat het “om Christus wil” daarom geen loze kreet zijn aan het eind van je gebed. Voor Gods aangezicht is Zijn tussentreding alles beslissend, en die tussentreding is ook mogelijk. Hem heb je voor alles nodig, ook als het gaat om gebed en bekering. Zoek daarvan doordrongen te zijn. Weet je waarom Hij is opgestaan? Waarom Hij ook ten hemel is gevaren? Petrus geeft ons daarvan in Handelingen 5 de reden: “Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden” (vs. 30 en 31). Dat is een bemoediging voor mensen die zich zo onbekeerd voelen. Maar het wijst ons ook heen naar de plaats waar het te vinden is! Een band aan deze Christus toegewenst.

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

bidden
3 reacties
Gtn
04-05-2020 / 20:03
Je bent 14 jaar. Dat is fijn, want de beste tijd om God te zoeken is in je jeugd. God vraagt geen mooi gebed, een goed gebed komt uit het hart, en kan zelfs soms maar 1 zin zijn.

Bedenk, God heeft niemand laten staan die écht tot Hem bid. En ga dan niet op zoek naar het "echte" want dan kom je allerlei menselijke wijsheden tegen die je verwarring kunnen geven. Ga gewoon op zoek naar God. Hij laat geen bidder staan. En als je niet kunt bidden dan mag je dat ook bij Hem neerleggen.

Gods antwoord vind je in Zijn Woord, de Bijbel dus. Dus lees ook in de Bijbel.

Zoek éérst God. Als het nodig is om"preken" te maken, kan dat later ook nog wel. Sterker nog, als je God echt kent, dan kun je eruit spreken in plaats van erover.

Een hartelijke groet van een mede GerGemmer.
Keurhorst
04-05-2020 / 22:52
Geweldig om te horen dat je op deze jonge leeftijd hiermee bezig bent. Maar ik denk dat je niet hoeft in te zitten of je wel goed kan bidden. Je moet worden zoals die tollenaar die zei, Heere wees mij de zondaar genadig. Je geeft zelf al aan dat je vast zit aan zonden en probeer jezelf maar niet op te knappen voor God maar kom zoals de verloren zoon naar de Vader en beleid de Heere dat je een zondaar bent en dat je er zelf geen oplossing voor hebt. Dan blijft er maar één over, Jezus Christus.
Misschien vind je dit moeilijk om te lezen omdat je dacht best goed bezig te zijn maar het is echt zo dat we tot het inzicht moeten komen dat we zelf niet in staat zijn om maar één ding goed te doen. Maar aan de andere kant is het evangelie zo oneindig groot en ruim, God de Vader heeft Zijn Zoon gegeven omdat een ieder die de toevlucht neemt tot Hem niet verloren gaat.
Ik hoop dat je mag gaan zien dat Jezus Christus ook op jou wacht, Hij wacht totdat jij Hem nodig gaat hebben voor jou probleem tussen jou en God.
Gtn
05-05-2020 / 13:06
Zeker, het is misschien niet leuk om te horen maar door het bezoeken van Gods kinderen en allerlei werkzaamheden wordt je niet zalig. Alléén het geloof in Jezus Christus maakt zalig. Het is echt niet moeilijk. Waarschijnlijk zelfs een stuk makkelijker dan je denkt. Geloven is niet moeilijk, al kan dat mogelijk door de prediking die je hoort soms wel zo lijken. Zoek het alleen bij Hem, en laat je niet verwarren door bijvoorbeeld wollig taalgebruik waar je niet veel van begrijpt. God verstaat ook hedendaags Nederlands hoor!

Terug in de tijd

Aan mevrouw Alie Hoek-van Kooten. Afgelopen jaar is mijn verkering uit gegaan. We hadden een paar jaar, dus dit was een ...
1 reactie
02-05-2019
Ik zit met een vraag over goed en kwaad. Is het zo dat je kan zeggen dat iets uit God is of uit de duivel? En als het zo...
geen reacties
02-05-2003
Mijn man en ik zijn drie jaar getrouwd, we hebben een fijn huwelijk en inmiddels een kindje van aantal maanden oud. Alle...
32 reacties
02-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering