Niet verzekerd of ingeënt en het cornonavirus

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

21-04-2020, 08:06

Vraag

Hoe zit dat met christenen die nu in quarantaine zitten en niet verzekerd zijn of ingeënt volgens onder andere deze tekst uit Job: “En die God tergen hebben verzekerdheden, om hetgene God met Zijne hand toebrengt. Maar gelukkig zij, die God vreezen en liefhebben”?

Antwoord

In quarantaine zitten is een gevolg van het coronavirus, dat zeer besmettelijk is. Dus mensen die in aanraking geweest zijn met anderen die mogelijk besmet zijn, kunnen beter enkele weken thuis blijven, totdat aangetoond is dat zij deze ziekte niet hebben. En of je nu wel of niet tegen ziektekosten verzekerd bent, dat maakt niet uit voor de mogelijkheid van besmetting.  

Het is een verkeerde gedachte om te denken dat enige verzekering ons kan beschermen tegen ziekte of ongevallen. En of men al of niet in quarantaine moet blijven, al of niet verzekerd is, het enige rustpunt in deze (en andere!) crises van ons leven ligt in Hem, van Wie geschreven staat: “Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen” (Jes. 53:4).

De door jou genoemde tekst staat in Job 12:6: het is het antwoord van Job aan Zofar. Die “verzekerdheden” wijzen op de rust die de tergers van God (denken) te hebben. Het is de gedachte van hem die gerust is (de zorgeloze)(vers 5). Het tweede gedeelte van de aangehaalde tekst lezen we niet in Job (12:6). Zoals het er in de vraag staat, wordt er een tegenstelling opgeroepen. “Gelukkig zij, die God vrezen en liefhebben.” Dat geldt voor hen die al of niet verzekerd in quarantaine zitten. 
 
We moeten altijd goed op de context van de woorden  letten. Want we lezen ook in Job (5:17): “Gelukzalig is de mens, dewelke God straft” (woorden van Elifaz). Daarom: de vraag hoe zit dat met... kan beter omgedraaid worden en de vraag persoonlijk stellen: hoe zit dat met mij in deze crisis. Hebben we dan de troost uit Psalm 91? 

Want in de schuilplaats van de Allerhoogste kun je in quarantaine zitten en dat niet voor een bepaalde tijd.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

coronavirusvaccinatieverzekering
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag theologie gaan studeren. Ik heb alleen geen Grieks en Latijn, is dat een probleem, of kan ik beter wat ande...
geen reacties
18-04-2009
Soms vraag ik me af hoe het nu gaat in de Hemel. Dat is helemaal niet belangrijk misschien, maar als een predikant zegt:...
geen reacties
18-04-2006
Wordt er bij ons in de reformatorische kerken niet teveel nadruk gelegd op het Kruis? Het is toch juist het graf waar Je...
7 reacties
18-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering