(...) In de Bijbel lees ik dat wanneer je de naam van God aanroept, je behouden ...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

23-01-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het kind van God zijn. In de Bijbel lees ik dat wanneer je de naam van God aanroept, je behouden BENT. Kinderen worden geroepen: Laat de kinderen tot Mij komen. Hierin zit een uitnodiging om bij de Heere te komen. Waarom hoor ik van mijn  buurman, lid van de Gereformeerde gemeente, dat hij hoort over vergeving, zondebesef en hoe goed en groot God is, maar niet dat hij zelf op de knieën mag en Gods kind mag zijn. Wordt dit niet van harte gepredikt als kern van het evangelie? Of heb ik nu een éénzijdig beeld (gekregen)?

Antwoord

Lieve vriend of vriendin,

Wat heb je jezelf toch in de nesten gewerkt met allerlei verwarde uitroepen en vragen. Inderdaad heb je een eenzijdig beeld gekregen van alles. Zullen we samen je brief lezen?

In de Bijbel lees ik dat wanneer je de naam van God aanroept, je behouden BENT. Staat er niet. Er staat Romeinen 10:13: “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden?” Dat is een beetje anders. Het veronderstelt dat iedere zondaar die redding zoekt bij God... dat hij of zij die ook werkelijk vindt! ZAL zalig worden. Zonder twijfel. Nu is dat aanroepen iets anders dan een keer zeggen dat je het moeilijk hebt of zo. Het gaat om het aanroepen van God als zondaar. Zoals je het in je vraag zet is het een kwestie van een keer roepen en terwijl je roept ben je al zalig. Dat is een beetje tekort door de bocht. De opmerkingen van je buurman zijn aan de andere kant veel te lang door de bocht (of zeg je dat eigenlijk zo niet?). Hij spreekt over die weg van er nooit kunnen komen. Ik wil daar de naam van zijn kerk niet aan verbinden. Dit groeit in de gedachtewereld van mensen zelf. En soms wordt het door de prediking in de hand gewerkt. Hij mag op de knieën... Wat zeg ik??? Hij MOET op de knieën. Dat is zijn grote probleem. Hij wil niet op de knieën. Hij wacht op allerlei bijzondere dingen. Maar de Heere wil ons op de knieën zien. Vragend om Zijn zegen en gunst. Vragend om pardon voor onze zonden. En dan geeft Hij dat ook. Niet voor niets laat Hij dat prediken. Niet voor niets is de Bijbel er vol van!!!!

Let er wel op: Met een keer roepen ben je niet een kind van God. Dat vraagt om meer. Dat vraagt om wedergeboorte. Een nieuwe geboorte die uit God is. Een geboorte door de Heilige Geest gewerkt. Ik denk dat we in onze tijd het risico lopen dat we een ‘station’ overslaan. Juist dat heel belangrijke station waar het paspoort ondertekend wordt met het bloed van Gods Zoon. Het station van de “staats-vernieuwing”. Bij de wedergeboorte ga je vanuit je verloren staat over in de staat van “geredde zondaar”. Je stenen hart wordt veranderd in een vlesen hart. En dat doet God zomaar. Niet om iets in die zondaar, maar alleen uit genade om Jezus wil. Je hoeft er alleen maar om te vragen en je tot Hem te keren. Daarom zegt Jezus: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Wat heerlijk dat de Bijbel ons dit leert. Dan hoeven we niet naar mensen te luisteren, wat ze allemaal bedenken. Maar we mogen Hem als een waterstroom aanlopen en gered worden. Zeker en gewis!

Het aanbod van genade is onvoorwaardelijk en algemeen. Breed uit. Tot jou komt die klare, liefelijke, vriendelijke boodschap: Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart! Luister maar naar die nodiging van de Heiland en leg je leven in Zijn hand om door Hem gered, geleid en geleerd te worden.

Hartelijke groeten en Gods zegen!!!!

J. W. N. van Dooijeweert

Ps. Ik heb vannacht nog over je vragen na liggen denken en toen kwam zo heel helder voor mijn geest het verhaal dat je leest in Mattheus 15:21-28. De Kananese vrouw. Wat roept ze en wat smeekt ze! Ook als de discipelen haar zouden willen wegjagen. Ze weet maar een ding: Jezus!! Hij kan haar redden en als Hij het niet doet... niemand kan het!!! Het lijkt inderdaad alsof Hij niet wil. Maar dat is niet waar: Hij "daagt haar uit". Hij kijkt of ze het echt meent zou je kunnen zeggen. Hij beproeft haar geloof. En... ze krijgt alles wat ze vraagt.

Zo is de Heiland ook vandaag! Blijf bij Hem aanhouden en Hij zal je alles geven. Niet omdat jij zo goed bent of zo goed bid... maar omdat Hij genadig is. Vanmorgen lazen mijn vrouw en ik in het dagboek van Philpot "Korenaren uit de volle oogst". Best een beetje moeilijk door de oude taal. Maar hij schrijft bij 17 januari zo heerlijk over de handen van de Heere God die ons willen vormen zoals de pottenbakker de zachte klei vormt tot het model zoals hij wilt. Zo doet de Heere ook. Hij wil ons vormen, zoals Hij bedoelt. Geef je over in Zijn  goddelijke handen. Laat je vormen door Zijn Woord en Geest en je toekomst zal zeker zijn.

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop al drie weken met een borstontsteking en heb twee maal antibiotica gehad, wat niet helpt. Wat nu?
2 reacties
23-01-2012
Ik ben een meisje van 16. Ik was op een feestje en heb toen gedronken. Ik werd thuis gebracht door een jongen van 24. On...
15 reacties
23-01-2017
Onze dochter van twintig heeft nu een eigen laptop. Daarvoor moest ze eerst toestemming hebben om film te kijken. Ze had...
32 reacties
23-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering