Christenen hoeven zich geen zorgen te maken

Ds. T.A. Bakker / 1 reactie

06-04-2020, 12:48

Vraag

In Lukas 12:22-29 staat dat christenen zich geen zorgen hoeven te maken. Spurgeon zegt dat het ons niet aan kleding eten zal ontbreken als we op God vertrouwen. Hoe zijn deze woorden te rijmen met de realiteit van christenen die naakt en hongerig in de gevangenis zitten? Of christenen die van honger omkomen? Is de belofte niet voor hen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat een spannende vraag in coronatijd! Ik herken jouw vraag helemaal. Aan de ene kant is dat fijn: mogelijk kan ik je wat verder helpen. Aan de andere kant maakt dat het niet makkelijker: voor mij is en blijft dit een vraag die zich op verschillende manieren en momenten in m’n leven met kracht opdringt...

De Heere Jezus zegt het inderdaad letterlijk tegen Zijn discipelen: “Zijt niet bezorgd voor uw leven” (Luk. 12:22). Waarom dan niet? Allereerst omdat we onze zorgen om voedsel en kleding moeten relativeren: er is meer belangrijks op aarde (vers 23). Vervolgens wil Jezus dat op onze hemelse Vader vertrouwen (vers 24, 26-28). Hij wijst op de vogels en de prachtige lelies. Zij groeien wel en eten wel. Daar hoeven ze niets voor te doen. En, zo zegt Hij, jullie zijn voor je hemelse Vader van veel grotere waarde dan de vogels en de lelies! In de derde plaats stelt Christus dat zorgen maken ons helemaal niks helpt (vers 25). Geen zorgen dus, maar vertrouwen op je hemelse Vader!

“Ja”, zegt dan ons verstand, “dat staat daar wel zo mooi, maar wie garandeert me dat het goedkomt met dat eten en die kleding? Wie garandeert me dat ik niet besmet word met het coronavirus? Is er niet alle reden om me zorgen te maken?” Een begrijpelijke reactie. Het ongeloof (want ja, daar hebben deze vragen alles mee te maken!) is vaak ook heel begrijpelijk. Het kijkt heel goed naar de voor ons mensen waarneembare feiten. Dat lees ik ook in je vraag: er zijn toch gewoon christenen die honger lijden? Die gevangen zijn? Is de belofte niet voor hen? Jawel, deze beloften zijn ook voor hen. Het is namelijk niet zo dat een belofte pas voor jou is als je er veel bij voelt. Dan moet het wel zo zijn dat je niet op deze belofte aankunt, toch? Dit zijn scherpe vragen, die diep in je hart kunnen binnendringen. Ze kunnen je zo in beslag nemen, dat je het niet meer aandurft om je vertrouwen te stellen op het Woord van Gods belofte. En de duivel lacht gemeen! Want dat is toch precies wat hij wil? Twijfel zaaien. Vraagtekens plaatsen achter het vaste Woord van God.

Wat doet het geloof? Midden in al die aanvechtingen klem je je vast aan het Woord van de Heere. Als je in de schulden raakt, roep je: “Vader, U voert de vogels toch ook? Mij dan niet?!” Als je ziek wordt, zeg je: “Heere, U hebt toch gezegd: Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken (naderen) (Psalm 91:7). Maak het waar!” Als je je alleen voelt, roep je het uit: “Ik ben niet bang, want Gij zijt met mij (Psalm 23:4). U bent erbij!” Nou, zeg je, daar ben ik niet zo goed in, hoor! Ik ook niet, joh. Maar dat is wél het doel van Gods beloften. En dat is wél wat God je geeft door Zijn Heilige Geest. Zo’n diep vertrouwen op de Vader, Die Zijn Zoon voor je gaf. Als Hij Zijn enige Zoon voor mij heeft laten lijden en sterven, zou Hij me met Hem niet alles geven?

Die laatste tekst trouwens - die komt uit Romeinen 8. Een gedeelte waarin Paulus het heeft over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard (vers 35)! Dat is een les voor jou en mij. Die woorden lijken haaks te staan op Christus’ woorden in Lukas 12... Paulus had kunnen roepen: “Is het dan niet waar, Heere Jezus, wat U zei?” En dat zal hij soms vast gedaan hebben. Maar als het geloof in beoefening is, zeg je: “Hoe het zit met Lukas 12, ik weet het niet, maar al deze ellende (want dat blijft het!) zal mij niet kunnen scheiden van Christus’ liefde! En daarom ben ik niet bezorgd!”

God Die alles maakte, 
de lucht en ’t zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij.

Dat geloofsvertrouwen wensen we elkaar toe!

Hartelijke groet,
Ds. T. A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

Ds. T.A. Bakker

 • Geboortedatum:
  07-02-1995
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nieuwe-Tonge
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsvertrouwen
1 reactie
CrA
07-04-2020 / 14:54
Vraagsteller, we moeten wel zorgen, maar niet overbezorgd zijn. In dat kader staat genoemde tekst.

Terug in de tijd

Afgelopen maand stond de oproep in De Saambinder om je aan te melden bij het curatorium voor de opleiding tot predikant....
geen reacties
05-04-2018
Hallo, ik ben een jongen uit de HHK en ik loop met veel vragen. Vroeger leefde ik me uit in de wereld, verkeerde vriende...
geen reacties
05-04-2018
Ik heb sinds drie maanden verkering. Ik merk dat ik soms veel meer afscheiding heb en ook anders van kleur of soms meer ...
geen reacties
04-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering