Niet gedoopt en geen catechisatie gehad

J.P. van den Brink / geen reacties

23-03-2020, 13:58

Vraag

Ik kom uit een Hersteld Hervormde gemeente en ging tot voor kort naar deze kerk. Sinds een tijdje heb ik een relatie met een jongen uit de Ger. Gem. Zijn wens was dat ik met hem mee naar de kerk zou gaan en ik heb deze stap al snel gezet. Mijn ouders zijn qua geloof verschillend. Mijn moeder komt uit een evangelische stroming en mijn vader is opgegroeid in de HHK. Daarom ben ik vrijgelaten in het kiezen van een kerk. Pas de laatste paar jaar ga ik weer naar de kerk. Ik ging voorheen met mijn moeder mee naar evangelische bijeenkomsten, maar ik voelde me toch meer aangetrokken door de kerk. De kerk voelt als het huis van God en het voelt dat ik dan bij Hem ben.

Ik ben vroeger nooit naar catechisatie geweest en thuis is er van ons kinderen niemand gedoopt. Mijn vriend is van de Ger. Gem. en gaat altijd naar catechisatie. Ook is hij gedoopt. Bij hem thuis hebben ze het er over of hij ook belijdenis gaat doen. Mijn vraag is nu echter... ik ga nu naar de Ger. Gem., maar ik ben nooit naar catechisatie geweest en ben niet gedoopt. Is het dan wel mogelijk om bijvoorbeeld over een paar jaar belijdenis te doen of zijn daar voorwaarden voor?

Mijn vriend en ik hebben het al over de toekomst, maar ik vraag me af: we willen in de kerk trouwen, kan dat dan ook of moet ik mij eerst helemaal verbinden aan de kerk? Ik vind het een lastige situatie en weet niet goed hoe ik dit moet verwoorden of moet bespreken met een ander.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Je ouders zijn in hun huwelijk er nooit uitgekomen welke kerkelijke keuze zij samen konden maken. Daardoor is er in jullie gezin geen van de kinderen gedoopt en hebben jullie als kinderen ook geen catechisatie gehad. Nu sta je zelf in de fase van je leven dat je keuzen moet maken en door je relatie met je vriend overweeg je nu om je bij de Gereformeerde Gemeenten aan te sluiten.  Voor je vriend is deze kerkelijke keuze belangrijk en zijn wens is dat je met hem meegaat en deze stap heb je al snel gezet. Je laat met die keuze zien dat je niet in een vergelijkbare situatie wilt komen waarin je ouders zijn terecht gekomen. De verwarring die een ‘gemengd’ huwelijk geeft (niet alleen bij je ouders, maar ook bij jullie als kinderen), heb je persoonlijk ervaren!

Ik proef tussen de regels door dat je deze stap wel hebt gezet, maar dat je toch nog twijfelt of je er aan toe bent om die keus al definitief te maken. Jullie hebben nu vier maanden omgang met elkaar en jullie denken al samen na over de toekomst. Ik word er blij van als ik dit lees. Toch zou ik willen adviseren: neem de tijd om de keuze voor je vriend en de keuze voor de kerk je echt eigen te maken. Je zult er veel spijt van krijgen als de een of de andere keuze zonder voldoende afweging onder de druk van de omstandigheden maakt.

Voor wat de kennismaking met je vriend betreft betekent dit: praten, praten, praten. Samen dingen doen en samen elkaars normen en waarden leren kennen, waarderen en liefhebben.

Het zou goed zijn om samen catechisatie te volgen en omdat jij nog nooit catechisatie hebt gehad zou ik willen adviseren om te beginnen met de ‘gewone’ catechisatie. Misschien is je vriend al toe aan belijdeniscatechisatie, maar om samen met elkaar dit leerproces door te maken zou hij door het samen met jou te doen even terug kunnen schakelen naar jouw tempo. Ik hoop dat de catechisatielessen ertoe zullen bijdragen dat er een fundament komt onder je gevoel. Opdat je niet alleen voelt dat de kerk als het huis van God is en dat je het niet alleen zult voelen dat je dan bij Hem bent. Maar dat je dat ook werkelijk geloven mag dat dat zo is. Dat je zielsbevindelijk zult verstaan: "daar waar twee of drie in Mijn Naam zijn vergaderd, daar ben Ik in het midden".

Dan hebben we het meteen over het tweede: de keuze van kerk. Voor het volgen van catechisatie of belijdeniscatechisatie zijn als zodanig geen voorwaarden.  Integendeel, als jij je voor de catechisatielessen aanmeldt kan ik me niet anders voorstellen dan dat je hartelijk welkom zult worden geheten! Wel is het zo als een catechisant geen of weinig kennis van de geloofsinhoud heeft (en dat lijkt mij bij jou het geval te zijn) het raadzaam is om niet meteen met belijdeniscatechisatie te beginnen. Als je na een (of meerdere) jaren gewone catechisatie gevolgd te hebben eerlijk tot de conclusie komt dat de kerk van je vriend ook jouw kerk is en de God van jouw vriend ook jouw God is (zie Ruth 1:16), dan kunnen jullie samen belijdeniscatechisatie volgen. Op je belijdenis zul je het sacrament van de Heilige Doop ontvangen (lees het formulier voor de bediening van de Heilige Doop aan volwassenen).

Maar: begin maar vast met het volgen van gewone catechisatie. Ik hoop dat de Heere dit catechetisch onderwijs wil zegenen zodat de vervolgstappen ook genomen kunnen worden. En dan zou ik bij de predikant of de ouderling van die kerk je vervolgvraag nog maar eens stellen. Hoe het zit met de volgorde van trouwen en belijdenis doen. Dat is in alle gevallen pastoraal maatwerk en daarbij wil ik niet voor de voeten van de kerkenraad gaan lopen. Maar in zijn algemeenheid geldt voor deze vragen ook het woord van de Heere Jezus: “Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad"  (Matt. 6:31-34).

Je bent hartelijk welkom in de kerk. Omdat je welkom bent bij de Koning van de Kerk. Gode bevolen!

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

ongedoopt
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee. Mag ik met een toevluchtnemend geloof aan het avondmaal? Als ik op mijzelf zie en mijn zonden...
geen reacties
22-03-2018
Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem: Iemand werkt op een reformatorische school en is lid van de G...
35 reacties
21-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering