Rassen vermengen

Ds. H. Liefting / 13 reacties

23-03-2020, 10:03

Vraag

Mijn vraag betreft het wel/niet kunnen trouwen van een blank met een donkergekleurd iemand. Ik sprak laatst een vriendin die vertelde dat in haar gemeente stellen met verschillende huidskleur absoluut niet mogen trouwen in de kerk, alleen dus in het gemeentehuis voor de wet. We kwamen er niet goed uit hoe dit Bijbels uit te leggen is. Het gaat uitdrukkelijk niet om verschil in waarde of racisme in die zin. Maar puur het punt dat je rassen niet mag vermengen en iemand die uit een mix van een donkere en blanke ouder komt, een bastaard is. God wil de rassen puur houden, is het argument.

Ik heb hier vroeger wel iets over gehoord, maar het niet in de kerk mogen trouwen was nieuw voor mij. Is dit bij u bekend? Überhaupt deze discussie? Of is het iets specifiek van de gemeente van mijn vriendin? Ze zou het absoluut niet accepteren als haar (blanke) zoon een relatie zou aangaan met een gekleurde meid. Verschil in cultuur kan ik me nog indenken qua argument, maar nogmaals het gaat hier puur om ras/kleur en niet om cultuur (een blanke Canadees wordt prima gevonden daar).

Antwoord

Gemengde huwelijken... Niet altijd de makkelijkste oplossing. Het is echter wel de vraag of het onbijbels is. Eerlijk gezegd begrijp ik, vanuit het begin van de Bijbel, de redenering van die vriendin en haar kerkelijke gemeente wel een beetje. Genesis 10 eindigt immers met de geslachten van de drie zonen van Noach, elk met hun volken. Van die drie zonen, Sem, Cham en Jafeth, stamt de hele wereldbevolking af. 

Aanvankelijk wil dat hele volk bij elkaar blijven wonen, samen in de grote stad Babel. Met in het centrum een machtige toren, reikend tot in de hemel. In Gen. 11 lezen we echter zo fijntjes dat de HEERE neerdaalde om de stad en de toren te bezien. En dan blaast Hij in dat hele bouwwerk. Hij verwart hun taal en verstrooit hen over heel de aarde. Het begin van de diversiteit aan volken en rassen.

Temidden van al die volken zondert God één volk af, Israël, om daarmee een eigen weg te gaan. De stamvader van dat volk is Abraham. Met hem sluit God een speciaal verbond. En Hij belooft Abraham dat in zijn n(N)ageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden. En we weten van Abram dat hij in God en Zijn belofte geloofde. Niet voor niets noemen we hem de vader van alle gelovigen. 

We zouden ons kunnen voorstellen dat mensen uit dit bijzondere verbondsvolk absoluut niet zouden mogen trouwen met iemand uit de heidenvolken. We lezen in Deut. 7 dat ze in ieder geval geen huwelijksbanden mochten aangaan met de heidense Kanaänieten, die hen tot zonden zouden verleiden. Want Israël moest een heilig volk zijn voor de HEERE, hun God. 

Toch kwamen er in het Oude Testament meermalen gemengde huwelijken voor, zonder dat dit expliciet verboden werd. Ik denk aan Abraham, de geloofsheld, die de belofte ontving dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Als hij bij zijn eigen vrouw geen kinderen krijgt, neemt hij er een vrouw bij. Niet uit het eigen uitverkoren volk maar uit een totaal ander volk, zelfs uit een ander continent, ja uit donker Afrika. De Egyptische slavin Hagar. En zeker, er rustte geen zegen op, maar toch wordt Ismaël, de zoon die Abraham bij Hagar krijgt, besneden. In Gen. 17 lezen we de belofte dat Abraham vader van een menigte volken zal worden en dat ook Ismaël een plaats in die belofte krijgt. Ja, dat hij door God gezegend zal worden.

Verderop in het boek Genesis lezen we over Jozef, de achterkleinzoon van Abraham. Hij trouwde met de Egyptische Asnath. In Num. 12 lezen we vervolgens over Mozes, de man Gods, die nota bene een Cusjitische vrouw nam.
 
Denk ook aan de Kanaänitische Rachab, die zelfs een plaats krijgt in de stamboom van de Heere Jezus. Net als de Moabitische Ruth, met haar prachtige getuigenis over wat haar volk en Wie haar God was. Dat was ook altijd de bedoeling, namelijk dat de bewuste vrouwen overgingen tot de God en het volk van Israël. Het volk moest immers een afgezonderd volk blijven voor de HEERE. 

En juist daar ging het na de terugkeer uit Babel helemaal fout. In de tijd van Ezra en Nehemia dreigde er een totale vermenging van heilig en onheilig zaad. Om dat te voorkomen, moesten er allerlei huwelijken worden ontbonden om Gods volk te bewaren voor allerlei ‘gruwelen’ (Ezra 9). Voor Ezra was dat dermate ingrijpend dat hij zich huilend voor het huis van God liet neervallen en geen brood at en geen water dronk. Hij rouwde over de trouwbreuk van zijn volk. 

In het Nieuwe Testament valt het op hoe Jezus omging met ‘buitenlanders’. Denk aan de Kananese vrouw uit Matth. 15, over wie Jezus Zich ontfermt en aan die Samaritaanse vrouw uit Joh. 4, met wie Jezus het gesprek aanknoopte. Terwijl in de Joodse mondelinge overlevering, de Misjna, stond dat je je als man niet teveel met een vrouw moest ophouden. En ook dat je op de openbare weg geen gesprek moest voeren met een vrouw, zelfs niet met je eigen vrouw. 

En als op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, verdampt het onderscheid tussen de volken. Al die aanwezigen horen de apostelen over de grote werken van God spreken, in hun eigen taal. Een omgekeerd Babel. De volken delen mee in de belofte.

Dat betekent dat er, vanuit het geloof in de drie-enige God, geen belemmeringen meer zijn om een huwelijk aan te gaan met iemand uit een ander volk of ras. Paulus zegt in Rom. 10, Gal 3 en Col. 3 heel duidelijk dat in Christus het niet van belang is of je Jood of Griek bent, want God is niet alleen een God van Joden maar ook van heidenen (Rom. 3). 

Als de Heere zo ruim is, zouden wij die van origine uit de heidenvolken voortkomen, een huwelijk met iemand uit een ander volk of ras dan verbieden? Nee toch! Wel is de Bijbel er in 2 Cor. 6 heel duidelijk over dat we geen huwelijk moeten sluiten met een ongelovige, uit welk volk dan ook.

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

Tags in dit artikel:

huidskleur
13 reacties
drernie
23-03-2020 / 16:15
Ik schrik nogal van deze racistisch aandoende houding van een kennelijk in noord-amerika (Canada?)gesitueerde kerkelijke gemeenschap.
Omega
23-03-2020 / 19:27
Niet vreemd als je beseft dat daar ook de Ronkende Vlasrok huist ;-)
mortlach
23-03-2020 / 21:02
Ik begrijp best dat hij een Bijbelse onderbouwing wil geven, maar ik had denk ik toch met het antwoord begonnen en daarna pas met de verklaring.

Er had wat mij betreft ook genoemd mogen worden dat er helemaal geen meerdere mensenrassen bestaan. We zijn allemaal van hetzelfde 'ras', namelijk "mens"
Gracious
23-03-2020 / 22:24
Eerlijk gezegd begrijp ik überhaupt de vraag niet, maar ik probeer er begrip voor op te brengen. Een ieder komt uit een andere leefomgeving, en is opgevoed met andere ideeën.
Toch vraag ik me af wáarom vraag je dit?
Is dit omdat je ten diepste denkt dat 'rassen ' niet gelijk aan elkaar zijn? Dat iemand met een ander 'ras' geen vruchtdragende christen kan zijn?
Ik geloof dat je vraag uit een oprecht hart komt en dat daar geen kwade wil achter zit. Dat je zo het goede wilt doen is prachtig!
leene
24-03-2020 / 14:23
Ben benieuwd hoe je vriendin zou reageren als een eventuele schoonmoeder van haar zoon zou zeggen: "Ik accepteer absoluut niet dat mijn gekleurde dochter met zo'n blanke kerel/lapzwans, white trash ( of nog maar een paar niet al te aardige benamingen) thuis komt"
Alleen al de woordkeuze in de vraag: "gekleurde meid" !!
Dit lijkt mij eerder een gevalletje van onversneden racisme, goedgepraat met een religieus sausje.
Overigens klopt het wel dat culturele verschillen een probleem kunnen zijn in een huwelijk maar dat geldt ook al tussen twee blanken ( bijvoorbeeld Italianen en Nederlanders of zelfs Engelsen).
Nen
25-03-2020 / 06:54
Ik ben de vraagsteller. Bedankt voor het antwoord en de reacties. Het gaat hier om Nederland, we Amerikaanse roots deze gemeente. Ik was erg benieuwd of het aan mij ligt dat ik zo verbaasd ben over deze gang van zaken. De gedachte dat God kleuren absoluut niet vermengd wil zien (los van de waarde van de verschillende kleuren mensen).
K80
25-03-2020 / 23:49
Rare gemeente met deze racistische gedachten. Snel een bijbels sausje erover en het moet maar kloppen volgens hun.

Donkere kinderen adopteren staat gelijk aan verbanning uit de kerk?
Of mag dat nog wel?

Je verzint het niet.
Omega
26-03-2020 / 08:46
Ik ben wel erg benieuwd om welke gemeente het gaat, want ik kan me niet voorstellen dat dit verhaal klopt.
AfroDutch
27-03-2020 / 14:27
This reminds me of my days in Bible College. I am an African and you can imagine my shock when I heard from a White, American missionary the words: "there should be no racial mixing, God put oceans between continents for a reason". Laughable right? She had traveled across an ocean to people like me to tell us oceans are there for racial purity. Twenty years later, she is still there but she has learned what we Black people always knew, that is: we are people too - with no curse of Ham (and all the other pseudo-scientific rationales for racism). That missionary and her husband recently attended an interracial wedding. That's what God can do in one's heart. I am married to a Dutch person, why? I believe God brought us together, all the way from NL, across the Mediterranean, Sahara and all those countries to meet me. Wow, now that's an awesome story of providence!
Jesaja40
29-03-2020 / 11:58
Bij ieder huwelijk gaat het om een diepere relatie met de andere persoon. De huidskleur mag daarbij nimmer bepalend zijn. Hier gaat het om harten die op elkaar zijn afgestemd en de belofte trouw te blijven.

Onbekend maakt onbemind is een spreekwoord. Ik proef bij de kerkelijke gemeente een grote vorm van koudwatervrees. Nergens voor nodig, want ook deze kerkelijke gemeente leert vanuit de Bijbel dat er geen onderscheid is.

Afwijzing is meestal gebaseerd op de uitbundige cultuur, die deze kerkelijke gemeente "kan beïnvloeden". Dat is een stilstand en kan leiden tot verstarring.

Ik vraag mij dus af hoe zij Psalm 150 beleven. Met alleen een dreunend orgel? Alle instrumenten mogen daarbij betrokken worden.

Trek deze lijn door en verheug u dat alle mensen opgeroepen worden om de Eeuwige te loven. Bijbels gezien: de ene met sjibbolet en de andere met shibbolet.
Eire1960
18-04-2020 / 09:25
Het antwoord van de deskundige is goed doordacht.

De bewoording van de vraag doet mij verdriet omdat juist daaruit al een negatieve opinie blijkt.
Blanke zoon gekleurde meid; donker blank = bastaard.
Op basis daarvan zou ik een bastaard zijn, zouden mijn kinderen bastaards zijn enz. Enz.

Vroeger zou dit voor mij een bevestiging zijn dat het geloof in de weg staat van een liefdevolle samenleving. Tegenwoordig denk ik daar anders over. Wij zijn allemaal onvolmaakt en moeten de tijd die we op deze aarde hebben gebruiken om te groeien.
Ik vind het nog steeds naar om ovrr dit soort onderwerpen te lezen, maar wil het alleen zien als een uitdaging om te leren, te leven zoals God het graag ziet. God is goed, God is alles en God is er voor ons allemaal.
Remco2
19-04-2020 / 14:19
Je hebt aardappelrassen en hondenrassen. Geen mensenrassen. Je hoort tegenwoordig ook nog wel eens iemand het hebben over het Joodse ras. Er bestaat geen Joods ras. Er is een Joods volk. En een Joodse religie. Maar geen Joods ras. Dat is een verzinsel van de Nazi's. Spreken over mensenrassen komt van een geheel andere macht. Een macht waar we dagelijks tegen strijden.
refoweb
25-05-2020 / 09:41
Navraag leert dat het hier niet gaat om een reformatorische kerk maar een kleine geloofsgemeenschap met een handvol gemeenten en een paar honderd leden.

Terug in de tijd

Mijn kinderen komen regelmatig met vragen over het geloof van de moslims. Dit komt (en dit is niet racistisch bedoeld) o...
geen reacties
23-03-2015
Er wordt weleens gezegd in preken dat een zondaar bij de doorleving van de zonde met God leert instemmen dat hij voor ee...
1 reactie
21-03-2016
Ik heb een vraag over het niet aan kunnen/willen gaan van een relatie. Een psycholoog heeft op basis van een aantal gesp...
3 reacties
21-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering