Vreemde geestelijke gedachten

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

20-03-2020, 16:00

Vraag

Een aantal jaren geleden sprak God Zijn profetische Woord in mijn leven. Ik was ‘stapelverliefd’ en heb twee maanden met mijn hoofd in de wolken gelopen. Door -achteraf gezien- mijn boze hart is dit in een diepere duisternis omgeslagen. Ik heb het nooit kunnen ontkennen dat God goed is, maar had in mijn ogen een heel groot probleem. Ik heb gezondigd tegen Zijn liefde. Daar heb ik het geestelijk, psychisch en lichamelijk heel erg zwaar mee.

Ik ging daarom zoeken naar mogelijkheden om mijn leven alsnog liefdevol tot mijn naasten te kunnen inrichten. In mijn eigen oog was ik een klinkend metaal en een luide schel gelijk geworden. Ik kwam op YouTube allerlei zweverige en ‘helende’ zooi tegen. Ik dacht dat God voorzien had in deze middelen, dus was ik vaak in trans en dankte God ervoor. Totdat ik erachter kwam dat deze technieken mijn brein open hadden gezet voor een bewustzijn dat alles doorzag.

Ook op theologisch vlak. Ik kwam zelfs tot vreemde geestelijke gedachten. Doordat mijn geest belast is met allerlei occulte ja haast antroposofische eenheidsgedachten, kan ik het Woord niet nuchter tot mij nemen. Het versmelt in een eenheidsleer met ook oosterse religies. Toen kwam bij mij een idee op: wat nu als ik door het instrument van de trans of ademmeditatie met een koptelefoon naar het voorlezen van de Bijbel luister? Ik hoor het dan niet perse bewust, waardoor een verduisterd bewustzijn er geen grip op krijgt... maar ik sla het wel in mijn onderbewustzijn op. Mijns inziens kan ik hierover de zegen van God afbidden, maar dat schreef ik eerder ook en toen zat ik er gruwelijk naast. Daarom deze vraag. Wat is wijsheid? 

Een tobbende jongvolwassen man.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is op grond van de vraag moeilijk om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Je beschrijft allerlei ervaringen en gevoelens (zelfs “trance”) en de interpretaties ervan. In een gesprek zou ik vragen meer concreet te zijn, maar dat is in deze vragenrubriek niet mogelijk. 

Mij valt op dat het echte lezen van de Bijbel, de uitleg daarvan en de toepassing in eigen leven niet genoemd wordt. Die omgang met de Bijbel kan houvast geven, terwijl allerlei geëxperimenteer met materiaal op YouTube dat niet geeft.

Je schrijft over zondigen tegen Gods liefde. Wat is dat concreet geweest? Het helpt in dat geval niet te vluchten in liefdevolle daden tegenover de medemens, want er is in de eerste plaats belijdenis van schuld tegenover God nodig. Diverse psalmen (zoals 32 en 51) kunnen daarbij helpen. Op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus mogen wij vragen om vergeving. Zie ook Johannes 1:8-10 en 2:1-2.

Paulus schrijft in 1 Korinthe 13 over de liefde. Bij het ontbreken ervan is men als een klinkend metaal of luide schel (vs. 1). Dit staat in verband met de geestelijke gaven die in de hoofdstukken 12 en 14 genoemd worden. Het is niet genoeg om te constateren dat er bij ons weinig liefde is, de apostel heeft juist als doel dat de liefde opgewekt wordt en dat zo de geestelijke gaven functioneren. Dat is het werk van de Geest (12:4-11). Daarom mag er ook naar gestreefd worden (vs. 31).

Je schrijft dat je het Woord niet nuchter tot je kunt nemen. Het helpt in die situatie niet om een koptelefoon op te zetten en het Woord zo tot je onbewuste te laten doordringen. Je hebt hulp nodig van deskundige hulpverleners. Bij voorkeur iemand van de kerk (iemand die ook iets weet van de stromingen waarmee je je ingelaten hebt) en een deskundige op psychisch terrein. 

Jouw problemen zijn te ernstig om in een vragenrubriek voldoende recht te doen. Ik raad je dringend aan om in gesprek te gaan met hulpverleners. Je blijft nu teveel tobben en in de eigen leefwereld opgesloten zitten. Het is ook wijsheid om die door God gegeven mogelijkheden te gebruiken.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

1 reactie
Lize180
21-03-2020 / 22:40
Vraagsteller,
Hier een medeleven van mijn kant.
Ik hoop dat je snel de hulp krijgt die je nodig hebt.

Blijf vertrouwen op Zijn goedheid.
Het is de vijand kennelijk ernst om je hart te winnen.
Ik ben zelf ook in de new age wereld terecht gekomen. Het is haast moeilijk om het te ontwijken.
Je komt iets te dichtbij en het wordt een draaikolk waar je niet meer uit kunt.
Ook weet ik niet zeker of ik er helemaal vrij van ben nu. Waar ik wrl zeker van ben is Zijn liefde.

Wat bij mij helpt is om niet teveel naar mijzelf te kijken maar op Jezus.
Niet in de fuik te komen van de gedachte, nu zal Hij mij niet meer willen horen.

Met psalm 32 heel concreet je zonden benoemen en je onmacht om de bikbel te lezen en om lief te hebben.
Heel concreet zijn in wat je van Hem nodig hebt.
Bv: Open mijn hart voor Uw Woord met Uw Heilige Geest. Verdrijf de werken van de Boze.

Zelf heb ik mogen merken dat God onmiddelijk antwoordde.
Heel vaak zelfs en heel duidelijk.
Uit genade en niet om iets in of uit mij.

Omdat de Boze zich vaak voordoen als een engel des lichts blijft het oppassen geblazen met alles.
Hoe voorkom je dat je in zo'n strik valt?
Ik weet het niet, maar het is me wel opgevallen bij mijzelf en anderen dat er meerdere dingen overeenkomen.

Er zit vaak begeerte bij ; op welk vlak dan ook.
Begeerte om heiliger te zijn dan een ander bv.

Ook dit: Niet alles van je leven zet je onder Gods heerschappij.

Gebed en bijbellezen komen in het nauw door verleidingen of zorgen.

Je vertrouwt niet in alles meer op God.
Maar op mensen of andere idolen.

Ik weet niet of het een goed idee is om de Bijbel op dezelfde manier te 'lezen als de meditatiemethode.
Mijn gevoel zegt van niet maar ik kan het mis hebben.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge reformatorische vrouw en steeds loop ik tegen eenzelfde probleem aan. Ik kom vaak jongens tegen die all...
4 reacties
19-03-2014
Er zijn al veel vragen gesteld over seks voor het huwelijk. Mijn vriend en ik zijn ook te ver gegaan. We hebben gemeensc...
geen reacties
19-03-2013
Sinds kort werk ik bij een advocatenkantoor als secretaresse. Voordat ik hier werkte verdiepte ik mij nooit zo in wat he...
geen reacties
19-03-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering