Niet geloven in oerknal

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

16-03-2020, 12:12

Vraag

Als ik om me heen kijk is het voor mij zo duidelijk dat de Heere God alles geschapen heeft en ik begrijp dan ook niet dat er mensen zijn die geloven dat alles is ontstaan door een oerknal. Kan het zo zijn dat deze mensen wel weten dat de Heere alles geschapen heeft en deze theorie bedacht hebben om Hem niet te hoeven erkennen als Koning?

Antwoord

Je vraag of de evolutie-gedachte is ontwikkeld om het bestaan van God te (kunnen) ontkennen, is niet eenduidig te beantwoorden. Bekend is dat de ‘vader’ van deze gedachte, Charles Darwin, zich heeft ontwikkeld van een orthodox predikant tot een agnost (een agnost is iemand die zegt niet te weten dat er ‘een’ God bestaat). 

Vandaag de dag hangen veel mensen de gedachte van de (macro-)evolutie aan omdat ze eenvoudig niet geloven in het bestaan van een God die alles geschapen heeft. Voor hen is de evolutie-gedachte een aannemelijke verklaring voor het ontstaan van alles.

Daarnaast zijn er mensen die de gedachte van (macro-)evolutie als bewijs aanvoeren om het bestaan van God te ontkennen. 

Tenslotte zijn er mensen die zeggen christen te zijn en toch de gedachte van (macro-)evolutie aanhangen omdat voor hen Bijbel en wetenschap niet (hoeven te) botsen. Ze willen daarmee een handreiking doen aan christelijke jongeren, die in hun studie te maken krijgen met de gedachte van (macro-)evolutie als een breed aanvaard wetenschappelijk model. Dergelijke jongeren kunnen in conflict komen met het christelijk geloof dat ze bij hun opvoeding meekregen. Om dat te voorkomen, zeggen deze christen-wetenschappers dat er geen botsing hoeft te bestaan tussen het geloof in God en het aanhangen van de evolutie-gedachte. Dat daarbij centrale bijbelse gedachten (die onder meer te maken hebben met de verzoening in Christus) in de knel komen, is op voorhand duidelijk.

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

evolutietheorie
geen reacties

Terug in de tijd

Zingen tot Gods eer vind ik zo bijzonder, zo mooi. Sommige gebeden door middel van zang opzenden tot Hem. In het zingen ...
4 reacties
16-03-2017
Mijn man en ik zijn nu zo'n acht maanden getrouwd, maar helaas is het nog niet tot gemeenschap gekomen. In het archief h...
1 reactie
16-03-2011
Ik heb het pas uitgemaakt met mijn vriendin. Zij was van de Ned. Herv. Kerk (hele strenge kant) en ik ben Geref. Vrijgem...
geen reacties
16-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering