Twijfel of God wel bestaat

mr. J.H. Doeven / geen reacties

12-03-2020, 12:21

Vraag

Soms twijfel ik behoorlijk of God wel bestaat. Het zijn maar willekeurige gedachten, maar die kunnen dan blijven hangen. Ik schaam me voor de Heere dat ik Hem dan verloochen, terwijl Hij juist zoveel zegeningen geeft aan mij. Het lijkt ook wel of het juist meer wordt als ik meer bezig ben met Bijbellezen, bidden etc. Wat kan ik er tegen doen? Heeft u ook een tip voor een boek dat hierbij helpt?

Antwoord

Het is de duivel een doorn in het oog als wij bezig zijn met God en Zijn Woord. Het is hem er alles aan gelegen ervoor te zorgen dat wij niet nadenken en stilstaan bij God, bij Zijn werk, bij Zijn Woord en bij het werk van de Heere Jezus om zondaren te verzoenen met God. Een van de middelen die hij daarvoor gebruikt is het zaaien van twijfel. Daar is hij al mee begonnen toen hij bij Eva de twijfel zaaide over wat God tot Adam had gezegd over het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Let goed op hoe listig hij was. Eva had het niet rechtstreeks van God gehoord, maar Adam had haar verteld wat God over die boom gezegd had. Eva is namelijk geschapen, nadat de Heere God tegen Adam gezegd had over wat de mens wel en niet mocht eten (zie Genesis 2).

Jouw vraag kan ik heel goed begrijpen. Ook ik heb getwijfeld en twijfel soms weer aan het bestaan van God, aan Zijn handelen, Zijn wegen. En als je de gang van zaken op de aarde ziet, rijst de twijfel. Waar is God? Bestaat Hij wel? Regeert Hij wel alle dingen? Laat Hij alles dan maar lopen? Het zijn allemaal vragen die in ons boze hart opkomen en dan door de satan aangewakkerd worden. Of die de duivel zelf in ons hart brengt. En satan doet dat des te meer, wanneer wij in Gods Woord lezen. Of in een goed boek. Of een preek beluisteren. Hij probeert onze gedachten af te leiden, als we bidden, stille tijd hebben. Opeens schiet er tijdens je gebed een gedachte door je heen: “Ik moet straks niet vergeten mijn vriend(in) te bellen over ons uitje.”
 
Er is eigenlijk maar één remedie, ons aangereikt door de Heere Jezus Zelf. Lees maar eens Lukas 4:4, vers 8 en vers 12. “Er is geschreven! Er is gezegd!” Gods Woord is het enige antwoord op al onze vragen. Hoe weten wij dat God bestaat?  Artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (staat achterin je Bijbel en psalmboek) zegt dat zo mooi: “Door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld kennen wij God. Maar God laat Zich nog veel helderder en volkomener kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord.”
 
Als ik geloof in de evolutietheorie/-leer, is God niet de Schepper van alles en leer ik Hem daaruit niet kennen. Dan is het eerste middel om God te leren kennen verdwenen. Maar ga ik dan ook niet twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods Woord? En met dat Woord joeg de Heere Jezus de duivel op de vlucht. En dat middel hebben wij ook. Als twijfel je hart binnensluipt, sla Gods Woord open en zoek op hoe betrouwbaar God is en blijft. En weet je wat het wonder is? Hij wil met die twijfelende mensen te doen hebben. Hij weet wat van Zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Het is goed dat jij en ik ons schamen en blijven schamen voor de Heere vanwege ons ongeloof en kleingeloof. Maar God weet al lang dat wij zulke mensen zijn. Wij kunnen Hem nooit tegenvallen. Hij zegt tot ons, zoals tot Petrus: “Waarom heb je gewankeld, kleingelovige?”

En misschien zeg je nu wel “Ik ben geen kleingelovige, maar een ongelovige.” Maar dan geldt datzelfde Woord. Hij weet wie wij zijn. Maar vlucht dan toch tot Hem met al je twijfel en bestrijdingen.  Bij Hem is iedereen welkom.  Onze zonden vormen geen belemmering om tot Hem te vluchten, maar zijn juist de reden om tot Christus te vluchten. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere Jezus een mens, een zondaar, heeft afgewezen. 

Mijn tip over een boek is dus in de eerste plaats hét Boek, het Woord van God. Ik noem er daarnaast nog enkele andere. “Aangevochten geloof” door dr. A. de Reuver, “Wie God is” door ds. P. van Ruitenburg en “Geloven in de branding van de twijfel” door ds. H. Visser.

J. H. Doeven,
Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Was 42 jaar lang ouderling.

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
geen reacties

Terug in de tijd

Vaak lees ik vragen en antwoorden op Refoweb en leer daar veel van. Nu heb ik zelf een vraag. In de Bijbel wordt Jezus v...
geen reacties
11-03-2019
Ik ben een jonge vrouw van 19 jaar. Sinds mijn 12e heb ik mijn menstruaties en die blijven onregelmatig (met tussenpozen...
geen reacties
11-03-2013
Soms ben ik van mening dat er geen vergeving voor me is. Ik lees dat met name in het Oude Testament. Op een zekere dag l...
geen reacties
11-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering