Begrijpelijke taal voor niet-kerkenmensen

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd / geen reacties

11-03-2020, 16:17

Vraag

Al enkele jaren mag ik vanuit onze kerkelijke gemeente evangelisatiewerk verrichten. We mogen vruchten uit dit werk opmerken, een enkele keer worden volstrekt wereldse mensen trouwe kerkgangers. Dit gebeurt echter dus een enkele keer. We bemerken en zien een te grote kloof tussen de wereld en onze kerkelijke gemeente. Het zijn niet alleen de inhoudelijke verschillen, ook het jasje eromheen.

Ondanks het feit dat onze kerkelijke gemeente geen rechtse gemeente is (maar behorend tot de ‘middenmoot’), merken we gewoon dat het taalgebruik voor niet-kerkmensen ver van hun bed staat. Zoiets valt niet zomaar te veranderen. Met behulp van evangelisatie kunnen we de Bijbel dichterbij brengen, maar de zondagse kerkdiensten zijn hiervoor het middel bij uitstek. Het gebed is een krachtig wapen en dat mag veelvuldig gebeuren, maar... de meeste mensen haken, gelijk of na een tijd, af. Dit is teleurstellend en soms, naar alle eerlijkheid, ook te begrijpen.

Mijn vraag: hoe brengen we de Bijbel bij niet-kerkenmensen in begrijpelijke taal over binnen de zondagse erediensten? Zonder dat de tale Kanaäns overdadig wordt gebruikt, zien we dat het voor niet-kerkmensen gewoon erg ingewikkeld is.

Antwoord

Beste vragensteller,

Dit probleem is op te lossen door aparte diensten te beleggen voor niet-kerkelijke mensen. In die diensten kun je de taal gebruiken die bij hen bekend is. Het probleem van de taalkloof los je namelijk niet op als voorgangers in orthodoxe gemeenten zich inspannen om de taal te spreken van de niet-kerkmensen. Stel dat ze het doen, dan zullen er gemeenteleden zijn die aan de bel trekken omdat ze hun oude vertrouwde taal niet meer horen. In onze kerken gebruiken we namelijk veel symbolisch taal die van generatie op generatie is overgedragen. De meesten zijn daar mee opgegroeid. Ze zijn eraan gehecht. Zij willen daar niet vanaf. Maar voor iemand van buiten is het ingewikkeld om die culturele taalkloof te overbruggen.

Je mag buitenstaanders dat ‘juk’ ook niet dwingend opleggen. Taal is namelijk niet wezenlijk aan het Evangelie maar onderdeel van (kerkelijke) cultuur. Het Evangelie is niet gebonden aan een specifiek Nederlands taalkleed. Ze is gebonden aan de Bijbelse taal en inhoud. Daarom is er geen bezwaar te maken tegen het organiseren van aparte diensten waarin je tevens gebruik kunt maken van een eenvoudiger Bijbelvertaling dan de Statenvertaling.

Jan van Doleweerd

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd

 • Geboortedatum:
  07-06-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Driebergen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Missioloog en docent Godsdienst

Tags in dit artikel:

evangelisatie
geen reacties

Terug in de tijd

1 Korinthe 15:29, “Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewek...
1 reactie
11-03-2014
Ik wil graag reageren op het antwoord van de heer Van Heijningen. Ik voel me somber. Hoe komt dat? Omdat het geloof zo m...
geen reacties
11-03-2006
Al enige tijd heb ik contact met een Jehovah's getuige en probeer hem te overtuigen van de dwaalleringen van zijn groepe...
geen reacties
11-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering