De 3 trappen van Blaise Pascal

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

25-02-2020, 11:43

Vraag

Ik heb een vraag over een gebed van Blaise Pascal uit een rood gebeden(dag)boekje door dr. O. Norel, uitgeverij J. J. Groen en Zoon. Hier lees ik dagelijks met liefde uit omdat het me leert bidden. Op 18 februari lees ik dit gebed:

“Here, wanneer ik door mijn zonden in lijden ben, geef mij dan door Uw genade de vertroostingen van Uw Geest te ervaren. Geef dat ik niet enkel smarten gevoel, maar dat ik met de smarten tegelijk Uw troost deelachtig mag zijn. Ik weet, o Here, dat er zonder Jezus Christus enkel smart is en geen ware vertroosting. Als wij Hem kennen zullen wij nog wel, zolang wij in deze wereld zijn, smart kennen, maar geen smart zonder troost. En eenmaal zullen we, in de glorie van Uw enige Zoon, enkel troost genieten zonder smart. Ik dank U dat ik van deze drie trappen weet. Gij hebt mij uit de eerste getrokken. Leid mij door de tweede tot de derde: dat is genade, waar ik U om bid. AMEN.”

Mijn vraag is: over welke trappen heeft Pascal het hier en wat als ik één van de treden mis of op een andere (minder wiskundige maar meer gevoelsmatige) mijn geloof beleef? Onder het gebed stond als leestip: Filemon 4 vers 19-23, maar dat hoofdstuk bestaat niet. Ook vond ik geen uitleg in bij Filippenzen 4, als dat misschien werd bedoeld?

Antwoord

Beste vrager, 

U stelt een vraag over een  gebed van Pascal dat staat in het gebedenboekje van dr. O. Norel. Nu heb ik wel in mijn bezit een gebedenboekje van dr. O. Norel maar dat is weer een ander dan die u heeft en zonder het gebed van Pascal. Ik informeerde nog bij Bol.com, maar het betreffende  exemplaar van u was niet meer voorradig.

Maar we komen er wel uit denk ik. Als ik aan Pascal denk, denk ik allereerst aan een bijbels gebed van hem: “Ik zou U (God) nooit gezocht hebben, als U mij niet reeds gevonden had.” Mooi hé?

U vraagt: welke drie trappen bedoelt hier Pascal? Ik denk dat we die in dit gebed kunnen terugvinden. De eerste trap is: zonder Jezus Christus is er enkel smart en geen vertroosting. De tweede trap is: als wij Christus kennen, zullen we nog wel smart beleven, maar geen smart zonder troost. De derde trap is: eenmaal zullen we enkel troost genieten zonder smart.

Dit zijn de drie trappen. Het is een voorrecht als wij deze mogen kennen. Het begint niet met de laatste, maar met de eerste. Zonder de kennis van Christus staan we nog niet op de trap. Het is noodzakelijk dat we leren gaan op de trap die naar Boven leidt. U kunt er niet één missen. Het gaat niet sprongsgewijze, maar “step by step.” En zie omhoog: Jezus gaat ons voor en de Vader trekt ons door Zijn liefde.

Dan uw vraag over het Schriftgedeelte. Ik denk dat Filippenzen 4:19-23 bedoeld is. Wat er ook zijn mag: “Mijn God zal u overeenkomstig Zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid  door Christus Jezus.” Dat wil zeggen dat de Heere ons voor het bestijgen van de trappen  alles zal geven , wat wij nodig hebben .

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen(en u persoonlijk).

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Al een tijd lang loop ik rond met vloeken in mijn hoofd. Het is nadat ik tot geloof kwam eerst wel minder geweest, maar ...
5 reacties
24-02-2012
Bij ons in de kerk heerst bij sommigen de opvatting dat je niet mag stemmen met betrekking tot de politiek. Men vindt da...
geen reacties
24-02-2011
Afgelopen maanden heb ik, samen met mijn vriend, de nodige voorbereidingen voor ons huwelijk getroffen. Met name een dom...
geen reacties
24-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering