Niet meer naar de kerk

Redactie Refoweb / geen reacties

13-02-2020, 11:53

Vraag

Ik kom uit een christelijk (Hervormd) gezin. Ik ben de enige uit het gezin die niet meer naar de kerk gaat en stoor me binnen het gezin aan de ‘hekel’ aan ander gelovigen (bijvoorbeeld moslims). Hoe kunnen mensen twee keer per week horen dat je je naaste lief moet hebben als je zelf en zich toch anders gedragen? Of heb ik verkeerd begrepen wat Jezus bedoelt met “heb uw naaste lief als uw zelf”?.

Jongeman (23 jaar)

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je maakt twee denkfouten. Allereerst betekent het lid zijn van een kerk of christelijk gezin nog niet dat er daadwerkelijk ook sprake is wedergeboorte en bekering. Wie door een waar geloof zich voor tijd en eeuwigheid is kwijtgeraakt aan Christus, ondergaat ook een levensverandering. Hij gaat de zonde haten (mijden) en God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat is niet los van elkaar verkrijgbaar. Het oprecht liefhebben van de naaste, is dus onlosmakelijk verbonden met het liefhebben van God en het onderhouden van Zijn geboden. Jezus maakt in de gelijkenis van het zaad (Mattheus 13) duidelijk dat er veel schijngeloof is. Johannes schrijft in zijn brieven aan de gemeenten van Klein-Azië precies hetzelfde (Openbaring 2 en 3). Dit als eerste.

Daarnaast moeten we wel onze naaste lief te hebben, maar dat betekent niet dat we alles van hem/haar kunnen/mogen accepteren. We moeten God namelijk liefhebben boven alles. Dus als gedragingen van die naaste (wie dan ook) in strijd zijn met Gods Woord, mogen we dat niet accepteren. Niet bij onszelf, en ook niet bij anderen. Een bekend gezegde is: de zonde haten, maar de zondaar liefhebben.

En dat dit laatste vaak ontbreekt bij mensen in het algemeen (gelovig of ongelovig) zal waar zijn. Zelfs de Bijbelheiligen hadden daar last van. Jona zag liever dat Ninevé verwoest werd, dan dat ze tot bekering kwamen en gered werden. Dat is nooit goed te praten.

Zie verder de onderstaande artikelen: 

www.refoweb.nl/vragenrubriek/24060/u-zult-uw-naaste-liefhebben

www.refoweb.nl/vragenrubriek/15247/onbekeerd-je-naaste-liefhebben

www.refoweb.nl/vragenrubriek/18475/naaste-liefkrijgen-als-mezelf

www.refoweb.nl/vragenrubriek/24628/god-lief-hebben-boven-alles

www.refoweb.nl/vragenrubriek/5651/zorgen-over-de-opmars-van-de-islam

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil reageren op een stuk, maar de termijn van een maand reactietijd zit erop. Hoe kan je dan een discussie hebben?
geen reacties
13-02-2014
Omdat ik zoek naar een goede plaatselijke gemeente, en het liefst hervormd wil zijn, zoals in mijn jeugd; de volgende vr...
geen reacties
13-02-2006
Komende zondag wordt er weer bij ons in de gemeente het Avondmaal gevierd. Ik heb bijna vier jaar geleden belijdenis ged...
geen reacties
15-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering