God schept geen kwaad

Redactie Refoweb / 1 reactie

03-02-2020, 07:55

Vraag

Wat wordt er bedoeld met Jesaja 45:7? God schept toch geen kwaad?

Antwoord

Zie het artikel 'Ik schep het kwaad'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
Jesaja40
03-02-2020 / 19:02
Een uitstekende vraag!

יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ, עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע; אֲנִי יְהוָה, עֹשֶׂה כָל-אֵלֶּה

Wat de profeet Jesaja daar opschrijft is volledig juist. De intentie van die verkondiging: Ik de Eeuwige heb alles onder Mijn controle en niets, maar dan ook niets, gebeurt er zonder Mijn wil. De duisternis, de vrede en de tegenstander.

Hoe moeten wij dan naar die tekst kijken? Wat is de bron dat het kwade over de mens is gekomen? In de hof van Eden stond een boom van kennis van goed en kwaad ook de boom van het leven. Beide bomen waren dus aanwezig op deze aarde voordat de mens geschapen werd. Hiermee schonk de Eeuwige aan de mens een zeer groot vertrouwen en mochten zij genieten van al het goede op aarde.
Zij werden erop geattendeerd: de vruchten van de boom, die G’d persoonlijk had aangewezen is de sleutel tussen het goed en kwaad. Eet niet van en respecteer jouw Schepper om geen kennis van kwaad te krijgen. Het kwade is niet geschikt voor de mens, zij kunnen de zware last van het kwade niet dragen. Het onderscheid tussen goed en kwaad is in de handen van de Eeuwige, Die daar de volledige regie over heeft.

Het gelijk willen zijn aan G’d in kennis was het openzetten van de deur van het goede en het kwade. De mens was bij machte om goed en kwaad te onderscheiden. Beiden liggen zover uiteen en kunnen nu eenmaal niet samengaan. Wij lezen door de gehele Bijbel de strijd tussen goed en kwaad. Mensen zijn daarin de verliezers. Daarom heeft G’d een reddingsplan al klaar staan voordat de mens geschapen is. Zo wreed is het kwade naar de mens toe. De mens zal het kwade nimmer overwinnen en er aan ten onder gaan.

Ook de verderfengel, ook het kwade, die de Eeuwige heeft geschapen is uit zichzelf onmachtig. Alleen op het bevel van de Eeuwige zal deze verderfengel in actie komen.

We zouden kunnen spreken dat de Eeuwige het kwade tegen ons gebruikt om ons iets te leren. Wij mensen zien graag een lieve Eeuwige die ons beschermt tegen alle kwaad. Brengt ons dat dichter bij Hem?

De profeet Jesaja roept het Huis van Israël omdat zij zijn afgedwaald. Vriendelijke, indringende woorden hebben er geklonken maar wat was resultaat? Nauwelijks inkeer en verootmoediging.

Nee, de woorden van Jesaja zijn niet vreemd als deze namens de Eeuwige zegt dat Hij de verderver, de tegenstander heeft geschapen. In Zijn soevereiniteit zal de Eeuwige het kwaad, de tegenstander, op laten treden tegen de mens die Hem weerstreeft. Met als doel: hen wakker schudden en iedereen het besef bij te brengen: dit is het kwaad wat de mens ontdekte in het paradijs. Kortom: wij kunnen het kwaad niet beteugelen.

Aan ons wordt door heel de Bijbel heen, verkondigd te strijden tegen het kwaad en dat niet te volgen. Dat is een levenslange strijd voor de mensheid, die ook weet: de Eeuwige heeft het in Zijn hand.

Dan mogen wij bidden en smeken: straf mij niet in Uw toorn tegen mij.

Terug in de tijd

Ik heb twee jaar verkering gehad met een lief meisje. Dat is uitgegaan door twijfels en fouten van mijn kant. Nu ben ik ...
geen reacties
02-02-2016
Waarom wordt Χριστός de ene keer vertaald met “Christus” en de andere keer met “de Christus”? Er lijkt geen consistentie...
geen reacties
02-02-2018
Aan een Ger. Gem. dominee. Kan het gebeuren als een kind van God begraven wordt,  de zon begint de schijnen en alles sti...
geen reacties
01-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering