Hoor Zijn stem, en uw ziel zal leven

B.S. van Groningen / 1 reactie

27-12-2019, 13:50

Vraag

In de Bijbel staat “hoor, en uw ziel zal leven.” Maar hoe kan ik Zijn stem horen?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste vriend/vriendin,

De Heere zegt dat je Zijn Woord moeten horen en dan zal je ziel leven. Hoe kan ik Zijn stem horen, is je vraag? Mijn eerste opmerking is: door Zijn Woord te lezen, maar tegelijk ook biddend te vragen of de Heere jou hart opent voor Zijn Woord en Zijn Woord voor jouw hart. In Psalm 85 staat het zo treffend: Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft.

De tekst die jij aanhaalt staat in Jesaja 55 :3. Het is toch wonderlijk dat een mens (jij en ik, wij allemaal) die verloren ligt in zonde en schuld, de verlossing ontvangt door slechts te hóren. Maar weet je wat dat betekent? Dat jouw oor en je hart zich moet afwenden van alle andere stemmen en gehoor geven aan de stem van Jezus, Hem gehoorzamen. Aan dat horen verbindt de Heere Jezus de zegen van het leven, van het eeuwige leven. Doden zullen het leven ontvangen, gebondenen krijgen vrijheid, vijanden worden vrienden. Door het gelovig gehoor geven aan Hem Die getuigt: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven” (Johannes 5:25).

In het dagelijks leven kunnen we door ons gehoororgaan horen wat er gezegd worden. Ons geestelijk gehoororgaan is door de zondeval verminkt, of misschien nog beter: vernietigd. De Bijbel zegt het ons: horende horen we, maar niet verstaan, ziende zien, maar niet echt opmerken. Van nature is ons verstand verduisterd en onze geestelijke oren zijn toegesloten. Maar nu het wonder: nu wijst de Heere Jezus toch “het horen” als middel tot de zaligheid aan. Doden zullen horen! Wat in het natuurlijke niet kan, brengt de Heere in het geestelijke tot stand. Stekeblinden gaan zien en stokdoven gaan horen. 

Maar dan hebben we het wel over de levendmakende stem van de Zoon van God. Als Hij gaat spreken door zijn Geest, dan brengt Hijzelf het gelovig horen tot stand. Het is volkomen Zijn werk. Lees het antwoord maar wat de Heere Jezus aan de vrienden van Johannes de Doper meekrijgen als het gaat om de vraag: “Zijt Gij Degene Die komen zou of verwachten wij een ander?” Lukas 7:22!

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: “Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17). En op een andere plaats: “Het heeft Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven” (1 Kor. 1:21). “Spreek HEERE, want Uw knecht hoort.”
     
Wil je nog verder lezen over het horen? Lees dan in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, paragrafen 1 tot en 4.

Hopelijk heb ik je een handreiking kunnen geven. Bid vooral op geopende ogen, doorboorde oren en een opmerkzaam hart.

Van harte Gods nabijheid toegebeden.

Met hartelijke groeten,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

1 reactie
Ali636
11-01-2020 / 18:02
Ik lees veel (engelse) boeken van George MacDonald. (Niet al zijn overtuigingen zijn reformatorisch - je hoeft het niet met alles eens te zijn) maar wat me heel veel aanspreekt is zijn aanmoediging Gods Woord te lezen, te accepteren en direct te gaan gehoorzamen. God leidt de weg. Maar gehoorzamen is de sleutel in het volgen van Hem en Zijn stem verstaan.

Terug in de tijd

Eerder las ik een vraag van een jongen van 21 met een soortgelijk 'probleem'. Alvast een verontschuldiging als mijn vraa...
2 reacties
27-12-2012
Ik zie het niet meer zitten. Heb zoveel last van mijn zonden dat ik geen uitweg meer zie tot bekering en daarom niet wee...
geen reacties
27-12-2005
Een vraag van een rooms-katholiek; 40 jaar, 12,5 jaar gehuwd. Meerdere kinderen, diverse miskramen. Vrouw en man hebben ...
geen reacties
27-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering