Joods meisje op reformatorische school

N.J. Teerds / 4 reacties

16-12-2019, 14:54

Vraag

Misschien hoort mijn vraag niet thuis op een reformatorische site, toch probeer ik het. Ik ben een Joods meisje. Wij wonen nu nog in Amsterdam waar ik naar een orthodoxe synagoge ga. Mijn vader heeft een baan geaccepteerd in een ziekenhuis op de Veluwe. Ik weet dit al driekwart jaar en bereid me erop voor, onder andere door correspondentie met een ‘penvriendin’ uit die streek. Zij is van de Gereformeerde Gemeenten.

Inmiddels ben ik erachter dat ik in mijn geloof veel raakvlakken heeft met dat van haar. Ik zou daarom graag naar een reformatorische school gaan (vwo). Echter mijn ouders willen mij thuisonderwijs geven. Ik wil heel graag naar school. Ik denk dat ze een reformatorische school wel zouden goedkeuren, maar wil het eerst hier voorleggen, zodat ik beslagen ten ijs kom richting mijn ouders. Denkt u dat ik als Joods-orthodox meisje word toegelaten op een reformatorische school?

Antwoord

Laat ik beginnen met een antwoord op de vraag in je eerste zin: “Past mijn vraag wel in deze rubriek?” Zeker, je vraag past prima op een reformatorische site. Daar is deze voor. Ook zulke vragen kunnen aan de orde gesteld worden.

Je woont nu in Amsterdam en ik denk dat je daar een Joodse school voor voortgezet onderwijs bezoekt. Dat kan niet meer als je op de Veluwe gaat wonen. Zelf wil je graag naar een reformatorische school voor voortgezet onderwijs, omdat je er achtergekomen ben dat er veel raakvlakken zijn tussen het geloof van je penvriendin en het geloof van jou. Dat vind ik een mooi resultaat van jullie pennenvruchten!

Nu vraag je of je op een reformatorische school van voortgezet onderwijs zou worden toegelaten. Allereerst zou ik zeggen: ga er eens kijken en praten.  Of je toegelaten zal worden? Daar kan ik duidelijk over zijn. Je krijgt eerst een gesprek met iemand van de school. Die zal vertellen wat het betekent om naar een reformatorische school  te gaan. Dat geldt voor alle leerlingen en dat zal dus ook voor jou gelden. Wanneer je je dan aan de regels en gewoonten op die school wil houden en je ouders zijn het daar ook mee eens, dan denk ik dat het oordeel positief zal uitvallen.

Ik noem nog enkele aspecten, waaraan je moet denken:
-Je zult goede afspraken moeten maken over de vrijdagmiddag en het houden van de sabbat.
-Je zult gevraagd worden aan de vieringen op school mee te doen; de school kent dagopeningen, vieringen rondom de christelijke feestdagen, enzovoorts.

Zo zijn er nog wel een paar dingen te bedenken. Je gaat naar een christelijke school, waar -en dat is van groot belang op deze scholen- het Nieuwe Testament en Christus een plaats hebben.

Dit alles mag je (mogen je ouders) meenemen bij het nemen van een juiste beslissing. Het zou fijn zijn als ik het resultaat nog eens  kon lezen van je zoektocht! En ten slotte de belangrijkste aanbeveling: Vraag het de Heere!

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

Tags in dit artikel:

onderwijsschool
4 reacties
Jesaja40
16-12-2019 / 15:15
Sjalom vraagsteller,

Er zijn heel veel Bijbelse raakvlakken te noemen die je tegenkomt in de kerken. Voor jou en voor mij is de Bijbel grotendeels de beschrijving van onze misjpoche.

Je zult daar ongetwijfeld mee te maken krijgen met een heel andere kijk op de Bijbelse feesten die de Eeuwige aan onze vaderen heeft opgedragen. Een groot deel van de feesten zie je (helaas) niet terug in de kerken.

Het Joodse gedachtegoed is ons zeer dierbaar. Als Joden zijn wij zeer kwetsbaar en ik begrijp heel goed dat jouw ouders zorgzaam voor je zijn. Hoe pak je het aan als je niet koosjer eten voorgeschoteld krijgt?

ישראל (Vorst G'ds) is onze afkomst en wij mogen een licht zijn voor de הגויים Uit eigen ervaring weet ik dat het voor niet gemakkelijk is om het/ons Hebreeuwse gedachtegoed te delen. In een metafoor: het is als gemengd gehuwd door het leven gaan.

Onze uitdaging is: het vanuit de Schriften te onderwijzen gesteund en gedragen door de aloude woorden:

יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ
יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ
יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם
K80
16-12-2019 / 16:20
Beste jonge dame.

Ik hoop dat je je ouders kan overtuigen om naar zo'n school te mogen.
Niets zo goed als kinderen naar school gaan zodat ze met leertijd genootjes in aanraking komen.
Eigenlijk zou thuis onderwijs verboden
moeten worden om deze reden.
Als er genoeg scholen in de buurt zijn, speciaal of openbaar onderwijs.
Omega
16-12-2019 / 20:02
Het voordeel is dat je naast de joodse feesten er nu ook de christelijke feestdagen bij krijgt. Dubbel feest dus en extra vrije dagen ;-)
שלום
cvansteenselen
18-12-2019 / 00:39
In navolging van ouderling Teerds, past deze vraag terdege thuis op een Reformatorische website.

In ieder geval goed om te horen dat er schrijven over en weer is met iemand uit de Gereformeerde Gemeenten, wat een conservatieve kerk (denominatie) is. In dat opzicht is het te begrijpen dat er veel raakvlakken zijn. Dit is vanuit de Gereformeerde Gemeenten richting het Joodse volk namelijk ook het geval, daar liggen zeker banden. Ook zeer fijn om te horen dat er zulke goede gesprekken met je penvriendin zijn. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Ook behoorlijk positief dat het in je hart is om naar een Reformatorische school te gaan. Dat lijkt inderdaad een goede mogelijkheid. Zoals de ouderling zei, het is goed om in overleg te gaan met een Reformatorische school om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Daarnaast is het goed dat je aangeeft om dit aan je ouders voor te leggen. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor je, en sta je onder hun gezag. Dit is precies zoals in Gods geboden gezegd wordt, "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft".

De grote overeenkomst tussen het Joodse volk en de Reformatorische mensen is het Oude Testament, of zoals genoemd bij het Joodse volk, de TeNaCh (Torah, Neviim en Ketubim). De vertaling die gebruikt wordt op Reformatorische scholen en in de Gereformeerde Gemeenten is namelijk een letterlijke vertaling van deze TeNaCh (Mazoretische Text). Alleen is volgorde en namen van boeken iets anders (Bijvoorbeeld Bereshit heet Genesis). Zou je eventueel een Hebreeuwse tekst meenemen naar de Reformatorische school, dan zul je merken dat je mee kan lezen bij het lezen van een geschiedenis uit het Oude Testament. Ook zal je de geschiedenissen zoals ze daaruit verteld worden herkennen. Denk bijvoorbeeld aan Adam en Eva en het eten van de verboden vrucht; Abraham, de vader aller gelovigen; Mozes en de uittocht van Israel uit Egypte; en David de koning van Israel.

Andere overeenkomsten zijn bepaalde leerstukken zoals gelooft bij het Joodse volk en Reformatorische christenen. Denk daarbij aan dat er maar één God is, "Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!". Verder wordt de belofte van de komst van de Profeet en Messias door beiden geloofd. Denk dan aan de teksten, "Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen" en, "Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken".

Aan de andere kant zul je ook merken dat er wel verschillen zijn. Het is dan goed om je daar bewust van te zijn. De Reformatorische school gebruikt ook het Nieuwe Testament. In deze boeken geloven we dat alles wat in het Oude Testament (TeNaCh) beloofd is, vervuld is in de Messias, genoemd Jezus, en opgeschreven in dit Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament laat wel een duidelijke link met het Oude Testament zien. Het begint namelijk met, "Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, den zoon van Abraham." Ook zal je de verschillen merken in het niet houden van de Shabbat (op vrijdag-zaterdag) en de Joodse feesten door de Reformatorische scholen. Eventueel zou het mogelijk zijn om hier met de Reformatorische school over te praten.

Uiteindelijk is het zeer positief dat je graag naar een Reformatorische school wilt. Ik zal het van harte toejuigen. Misschien is deze reactie wat aan de lange kant, maar het is goed om je duidelijke informatie te geven. Mochten er nog meer vragen zijn, dan hoor ik dat zeer graag, en ben ik bereid om deze door te nemen. Een eventuele mogelijkheid is om dan door de TeNaCh (in Hebreeuws) te gaan met betrekking tot vragen.

Terug in de tijd

Aan een tandarts: volgens mijn man 'knars' ik 's nachts vreselijk met mijn tanden over elkaar. Ik merk hier zelf niets v...
geen reacties
16-12-2009
Ik werk binnen een onchristelijk bedrijf met onchristelijke collega's. Nu heb ik het altijd al lastig gevonden om zomaar...
9 reacties
16-12-2011
Het geloof gaat volgens mij om een persoonlijke verhouding met God. In een discussie werd opgemerkt dat mijn opvatting m...
geen reacties
16-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering