Psalmen saai, moeilijk en zonder ritme

Redactie Refoweb / 24 reacties

12-12-2019, 13:52

Vraag

Ds. De Heer schrijft in de krant over de psalmen en dat die gezongen moeten worden en geen opwekking. Maar waarom doen onze kerken er dan alles aan om de psalmen zo saai, moeilijk en zonder ritme te houden? Ik ken geen leeftijdgenoten die door de week vrijwillig zulke psalmen beluisteren. Als ds. De Heer het meent met zijn psalmen-voorkeur, waarom stimuleert hij geen ritmisch zingen of piano in de kerk? En wat meer uitbundigheid, vrolijk of juist verdrietig met zingen (zoals bij Sela, Opwekking, waar emoties meer in de melodie zichtbaar zijn). Misschien kan ds. De Heer zelf reageren?

Antwoord

Ds. De Heer laat ons weten dat hij op dit onderwerp terugkomt in zijn volgende artikel in het Reformatorisch Dagblad. Voor meer vragen en antwoorden m.b.t. de psalmenliederen en gospel kun je in het archief van de vragenrubriek terecht.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

24 reacties
K80
12-12-2019 / 13:57
Tja, deze vraag ook eens aan de dominee gevraagd tijdens catechisatie.
Het antwoord: Dit hoort zo en zijn we gewend.
Daar kan je wat mee als jongere.
Als ze bij ons nog langzamer zouden zingen, zongen ze achterstevoren.
NorahLinde
12-12-2019 / 14:42
Nou, ik, toch nog wel een jongere, zing ze anders met plezier tijdens een lange auto rit. Zonder begeleiding. Op hele noten.

'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen!

En oh ja, ik zing óók wel eens wat anders hoor :-)
schoenveter
12-12-2019 / 14:43
De psalmen ZIJN oorspronkelijk ritmisch geschreven!

Lees eens de Bijbel hoe de muzikale koning David jubelend met lof voor de ark liep. Dat zal een uitbundig feest geweest zijn! Beeld je eens in dat je op een feest (verjaardag) een lied voor de jarige zingt, dat doe je toch ook vol blijdschap? Overal zie je dat hier veel werk en moeite aan gedaan wordt om het zo mooi mogelijk te maken, de jarige, de koning... Alleen in de kerk niet, voor onze Koning met hoofdletter nota bene!
Lekkerbek
13-12-2019 / 01:41
Ik ken geen rijkere liederen dan de psalmen! Als je de woorden goed tot je door laat dringen dan kan ik me niet voorstellen dat je ze saai vindt! Dan boeit het je niet meer of het op hele noten gezongen wordt of niet!
Ik ken veel jongeren die graag psalmen zingen, als ik zondags bij vrienden eet wordt er na het eten altijd nog wat psalmen gezongen. De jongeren vragen hier ook zelf om, ook gaan ze met een groep bij elkaar psalmen zingen.
Ik heb als jongere zijnde ook liever gezangen gezongen, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik heb gewoon nooit bewust naar de psalmen gekeken, sinds ik dat doe zing ik veel liever psalmen.
drernie
13-12-2019 / 07:52
Ik heb nooit begrepen waarom men in bepaalde kerken niet ritmisch zingt. Het maakt het zo zwaarmoedig en het klinkt onnatuurlijk. Ik vind het tenenkrommend.
Omega
13-12-2019 / 08:39
Psalm 42 op hele noten en liefst met bovenstem er bij. Dan wil je nooit meer wat anders ;-)

Maar ik denk dat je gelijk hebt @Lekkerbek Wie enigszins zicht krijgt op de inhoud en diepte van de Psalmen, leert ze niet alleen waarderen, maar krijgt ze ook lief. Net als de onberijmde versie er van.

Blije @schoenveter Jij zingt iedere dag lofliederen? Wat kunnen de Bijbelheiligen dan nog veel van je leren... De muzikale koning David schreef ook Psalm 51.
RSTHG21
13-12-2019 / 08:49
Hier ook een jongere die (alleen) Psalmen luistert. Ik ben het helemaal eens zoals dhr Bolier het schrijft in zijn boek Ontmaskerd dat je Psalmen/orgel moet leren luisteren omdat onze oren/verstand verziekt zijn door popmuziek of misschien in mijn woorden uitgedrukt 'christelijke' popmuziek. Ik heb het ook moeten leren luisteren, maar ik zou nu echt niet anders meer willen. Ik vind ritmisch echt tenenkrommend, smaken verschillen...
huibertus
13-12-2019 / 11:42
Psalmen ritmisch,hele noten, of onberijmd,is het aanbod van boven naar
beneden. opwekking is het aanbod van beneden naar boven
hans0166
14-12-2019 / 16:45
@ Omega

ps 42 hele noten en bovenstem.. wil je nooit meer iets anders.. nou ik wel, dan wil ik zo snel mogelijk wég!

als het nou eens góed gedaan zou worden met een Goudimel zetting is het niet zo'n ramp, maar dat gekrijs gehijg en kweel wat er hier meestal van gemaakt wordt is gewoon blasfemisch.
En het sluit werkelijk vrijwel nooit aan bij de harmonieen die de begelijdende muziek gebruikt.. (ja expres met lang IJ :) )
kip
14-12-2019 / 18:24
De psalmen zijn het hart v d Kerk.
voor elke toestand in het leven die een mens moet meemaken,die zijn te vinden in de psalmen,als troost,bemoediging,ondersteuning etc.

eerbied en diep ontzag straalt uit de psalmen.

kben altijd blij te horen als de gemeente eerbiedig zingt,zonder kabaal en geschreeuw.

ook zijn er prachtige geestelijke liederen bv ;t ware leven lieven loven is daar waar men Jezus ziet.hoofd omhoog het hart naar Boven etc.

ook gezangen bv gelukkkig is het land,dat God de Heere beschermd.
of wilt heden nu treden voor God den Heere.
zongen we bij het gemeentehuis,o zo eerbiedig.op 5 mei en koninginnedag.
zelfs zonder muziekinstrument,was het zo eerbiedig.
k Heb een kindje van 5 jaar gekend,die alleen maar psalmen wilde zingen..
ze zei elke dag,mama Hij redt mij keer op keer.
.God heb ik lief omdat Hij eerst mij heeft opgezocht.
t kindje had dagelijks vergeving nodig,lag vaak op haar knietjes de Heere te smeken.
wilde ALLEEN psalmen leren en zingen,dat vertolkte haar hartje.
ze zong zo eerbiedig,vaak onder tranen,omdat de Heere haar boze hartje had gereinigd.zonder dat haar ouders het begrepen, of erover spraken,,,,,,,,,dus een wonder


t geeft mij nu te denken,dat de jonge kinderen die graag psalmen zongen,vroeg zijn overleden.
k wenste wel dat veel van de jonge kinderen/mensen zo mochten zingen als t kleine kindje
Omega
14-12-2019 / 19:00
@hans0166 Dat probleem geldt voor iedere valse noot in alle vormen van muziek. Zodra je er naast zit wordt het valse herrie. Maar als het goed wordt uitgevoerd, dan zit (dus niet: zing) je daar toch wel met een brok in je keel.
pindas83
14-12-2019 / 20:59
Tja smaken verschillen maar erg muzikaal is het natuurlijk niet, psalmen op hele noten. Met of zonder bovenstem, het blijft tobben mijns inziens.
Maar hoe gezongen dan ook: psalmen kunnen prachtig zijn!
DEQ
15-12-2019 / 00:31
Marsmuziek: 3 Ezra 5:2 | En Darius zond met hen duizend ruiters, om hen in vrede te geleiden naar Jeruzalem, met muziek, trommelen en fluiten

Muziek bij rouw: Jezus Sirach 22:6 | Een ontijdig verhaal is gelijk muziek in rouwIk heb eens nagezocht in de Bijbel en apocriefe boeken wat er zoal voor muziek wordt gemaakt door de mensen in de tijd dat de Psalmen werden geschreven - wat voor soorten en stijlen en werden gebruikt. Ze zijn op een rijtje gezet met daarbij de aanduiding om wat voor muziek het gaat.

Feestmuziek: Jezus Sirach 40:19 | Wijn en muziek verheugen het hart

Mooie muziek: Jezus Sirach 44:6 | Wijze redenen zijn geweest in hun onderwijzing, en zij zochten liefelijke gezangen uit van muziek, en verhaalden beschreven gedichten.

Als bruiloftsstoet: 1 Makkabeeën 9:39 | En hun ogen opslaande, zagen zij, en ziet daar kwam een gedruis, en grote toebereiding, en de bruidegom en zijn vrienden en broeders gingen uit hun tegemoet, met vele trommelen, muziek en wapenen.

Als klaagmuziek: 1 Makkabeeën 9:41 | En zo werd de bruiloft veranderd in treuren, en het geluid hunner muziek in klagen.

Het behoeft mijns inziens geen betoog dat het hier gaat om verschillende stijlen muziek en soorten liederen, maar zowel de toonzetting als de duur van de noten is natuurlijk bepalend of een lied feestelijk is of als rouwmuziek kan worden gekenmerkt en uiteraard alles wat daartussen zit. Je speelt en zingt geen vrolijk lied als klaagzang en omgekeerd.

Persoonlijk vind ik de ritmische zetting prachtig, je kunt hiermee de psalmverzen accentueren. Bij hele noten is het eigenlijk een psalm zingend voorlezen. Ik heb ooit in vroegere jaren muziekles gevolgd en vroeg daarbij aan een docent waar het vandaan komt dat in sommige kerken met hele noten gezongen worden. De uitleg was als volgt. In die dagen wilde men zich in alles afzonderen van de wereld, ook in muziek. Een kerkorgel was weliswaar toegestaan maar alleen voorafgaand aan de eredienst, niet tijdens de dienst zelf laat staan het begeleiden van de samenzang. Het Calvinisme deed opgeld, want ook de ritmische psalmen waren niet toegestaan: frivool, en aan de wereld gelijk... men moest ingetogen zingen, in alle ootmoed.

Er is evenwel geen Bijbelse grond dat de psalmen zo gezongen dienen te worden. Sterker, wie de psalmen leest en waarvoor ze dienden kan daaruit opmaken dat er feestgezangen waren, waarbij alles waarmee muziek gemaakt kan worden moest worden ingezet om God te prijzen en te eren! Vol blijdschap!

Uit de reacties lees ik dat het nu wordt afgedaan als zijnde de gewoonte... Elders op deze website geef ik al aan in een andere bespreking dat ook op het gebied van muziek smaken verschillen maar ook dan men hecht waarin men is grootgebracht. Of juist verafschuwt. Er zijn bekende Nederlanders die ooit zijn opgegroeid in een reformatorisch gezin maar God en de kerk hebben verlaten, de een schrijft boeken de ander is verslaggever bij een grote landelijke ochtendkrant. Nochtans zingen (of spelen ze op het orgel) zo nu en dan de psalmen en geestelijke liederen... meer uit nostalgische sentimenten. Waarmee ik maar wil aangeven dat de opvoeding, dat wat je gewoon was te doen, voor de rest van je leven meeneemt.

Mijn idee is dat de psalmen ritmisch moeten worden gezongen en dat daarbij de aanwijzingen worden gevolgd die bij veel psalmen staat aangegeven...
DEQ
15-12-2019 / 00:37
Excuses, er is iets fout gegaan met het plaatsen van het bericht: de derde alinea hoort als eerste gelezen te worden!

DEQ
hans0166
15-12-2019 / 10:29
het hoeft niet eens ritmisch te zijn .. hier een voorbeeld waar hoofdzakelijk de woorden de metriek bepalen.
(zeer oude wijze van psalmzingen, onberijmd .. veel ouder dan de versvorm)

https://www.youtube.com/watch?v=EOBo7yl3rXw
Jappy
15-12-2019 / 15:29
Mensen, ken uw geschiedenis. Ooit zongen wij zoals de Psalmen in Genève gecomponeerd waren: ritmisch. Petrus Datheen was de eerste die met een complete Nederlandse berijming kwam. Hij heeft grote invloed gehad op de liturgie in de Nederlandse kerk. Hij heeft de Franse berijming vertaald naar het Nederlands. De mensen waren hier blij mee. Maar wat bleek in de praktijk: de tekst paste niet goed op het ritme van de tekst. Het zong niet lekker. Men besloot toen heel praktisch: laten we alle noten even lang maken. En inderdaad, dat zong al direct een stuk beter. En wie de berijming van Datheen ken, weet zelfs dat hij isoritmisch moeilijk te zingen is. Isoritmisch zingen werd dus een gewoonte. En een gewoonte wordt vaak een traditie. Een traditie wordt vaak helaas een wet. Isoritmisch zingen zou volgens sommigen een heilig kenmerk van rechtzinnigheid zijn. Dat slaat natuurlijk nergens op. Isoritmisch zingen is destijds uit de nood geboren. Andersom is ritmisch zingen niet eerbiediger dan isoritmisch zingen. De beleving van eerbied heeft alles te maken met opvoeding, ervaring en omgeving. Laten we elkaar in waarde laten, en de zaken met feitelijke argumenten benaderen. Isoritmisch zingen is gewoon een stukje Nederlandse cultuur. Je kunt het verafgoden, je kunt erop spugen, maar dat is het feit. Het is een uniek fenomeen.
Jappy
15-12-2019 / 15:31
Oh ja, meer info : https://www.bol.com/nl/p/ros-davids-soete-lier/1001004010594290/ zeer interessant!
Ali636
15-12-2019 / 18:08
Luister naar eens naar de psalmen gezongen door Franse protestantse kerken. Oei wat een snelheid en ritme...! Daar hebben we in Nederland een traag en dof ding van gemaakt en noemen dat "zoals het hoort."
Geef mij maar Psalmen voor Nu. (Of is dat reformatorisch niet geaccepteerd? )
Veendam
16-12-2019 / 19:40
Als ik de teksten lees van sommige psalmen dan denk ik wel eens dat ze verboden zouden moeten worden om te zingen voor mensen die Jezus hebben leren kennen als Verlosser en Heer.

Daarmee zeg ik niet dat bijvoorbeeld opwekking zo fantastisch is hoor, de kwalliteit van teksten lijkt elke nieuwe serie minder te worden en oppervlakkiger.
JM4
16-12-2019 / 20:29
psalmen saai, moeilijk.....

de psalmen zijn een haltetolk van Gods volk. vele psalmen kan men biddend zingen, moet dat niet in alle eerbied en eenvoudigheid te gebeuren?

ben het bollig met @kip eens!

Terug in de tijd

Sinds een maand heb ik verkering. Hij is van een evangelische/pinkstergemeente, ik ben PKN. We hebben allebei jarenlang ...
geen reacties
12-12-2005
Ik zit in een situatie waar ik niet zomaar uit kan komen. Herhaaldelijk wordt ik op één of andere manier voor de keuze g...
geen reacties
12-12-2006
Ik wil geen popmuziek luisteren. Ik luister wel naar het joodse "Shira Chadasha Boys Choir" Ze zingen heel gevoelig en j...
6 reacties
12-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering