Gods muziek

G. Slurink / 43 reacties

14-11-2019, 10:06

Vraag

Misschien een rare vraag, maar hoe weten wij van welke muziek(stijl/soort) God houdt? Is alles wat tot Zijn eer is goed genoeg voor Hem of vindt Hij alles mooi omdat Hij volmaakt is en we straks met alle richtingen van het christelijke geloof in de hemel een lofzang zullen aanheffen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dat is geen eenvoudige vraag. We zien vaak in de Bijbel dat God op een andere manier naar de dingen kijkt dan wij doen. Ik kan hier uiteraard geen definitief antwoord op geven, maar ik wil wel proberen een paar gedachten mee te geven die hierbij bij mij opkwamen. 

We kunnen, en ik denk ook wat dit betreft, iets van God leren kennen op twee manieren, namelijk uit Zijn schepping en uit hoe Hij Zichzelf aan de mensen heeft geopenbaard, wat voor ons opgeschreven staat in de Bijbel. Wat muziekstijl of -soort betreft hebben we geen directe aanwijzingen maar er zijn denk ik wel een aantal zaken waar we het een en ander van kunnen afleiden.

Als ik kijk naar Gods schepping zie ik een enorme rijkdom aan verscheidenheid en variatie. Ik moest bijvoorbeeld denken aan de enorme variatie die we zien in de dierenwereld en in de plantenwereld. Vogels in allerlei soorten en maten en kleuren en geluiden, allerlei zoogdieren en de duizenden soorten vissen en waterdieren. En denk aan de insectenwereld en de reptielenwereld. En denk aan alle planten en bloemen en alles wat er groeit en bloeit wereldwijd in alle verschillende klimaten en in zeer uiteenlopende landschappen. Honderdduizenden soorten, met een duizelingwekkende variatie in allerlei details, met enorm uiteenlopende eigenschappen. En datzelfde zien we in nog veel meer elementen van de schepping. En ook ieder mens is uniek en elk mens is weer anders.

Daarom zou ik denken dat verscheidenheid en variatie iets is dat God welgevallig is. Als ik kijk naar de variatie in kleuren en klanken (denk bijvoorbeeld aan alle verschillende vogels), dan ben ik geneigd te denken dat dat ook van toepassing is op muziek. Dat betreft dan variatie in instrumenten, variatie in menselijke stemmen, variatie in de manier van muziek maken en nog veel meer zaken. Dus wat de muzikale elementen bevat zou ik geneigd zijn te denken dat er heel veel variatie zal zijn in de hemel en op de nieuwe aarde. Misschien nog wel veel rijker en veelkleuriger dan we ons nu kunnen voorstellen.

Als ik in de Bijbel lees over wat God welgevallig is wat mensen betreft, dan zie ik dat God vooral kijkt naar het hart. Hij kijkt naar ons geloof en onze gehoorzaamheid. Dat zien we bijvoorbeeld bij Abraham, bij David, bij Daniël en bij vele anderen. En het tegendeel zien we bijvoorbeeld bij koning Saul en ook bij allerlei anderen. Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld 100 mensen hetzelfde doen, bijvoorbeeld een lied zingen, maar dat dit van de helft van de mensen voor God welgevallig is en van de andere helft niet. Het verschil zit dan niet in de muzikale aspecten maar in het hart van die mensen: hun geloof en hun gehoorzaamheid. Dat is een patroon dat we voortdurend tegenkomen in de Bijbel.

Bij verschillende muzieksoorten en -stijlen kan je denken aan muzikale verschillen. Elke stijl heeft zo zijn eigen muzikale kenmerken en iemand die vaardig is kan door het reproduceren van bepaalde kenmerken een bepaalde muziekstijl (na)spelen. Maar achter een muziekstijl zit vaak ook een levensfilosofie, een verzameling van waarden en idealen of een manier van denken. En dat is iets dat voorkomt uit het hart van de mensen. Verschillende muziekstijlen komen op in verschillende culturen en in verschillende tijden en zijn vaak ook een reflectie van die cultuur en die tijd. En de levensfilosofie die er achter zit komt vaak voort uit het menselijk hart en weerspiegelt de idealen, de verlangens en de waarden die er leven bij een bepaalde groep van mensen in een bepaalde tijd. En ik denk dat je in veel gevallen een muziekstijl niet kan losmaken van hun achterliggende levensfilosofie. En daar zit vaak het probleem omdat wat er daarbij voortkomt uit het hart van de mensen vaak strijdig is met wat God welgevallig is.

Daarom zou ik tot de conclusie willen komen dat enerzijds alle verschillen die er zijn in de muziek en in hoe mensen muziek maken, op zichzelf naar Gods wil en naar Zijn welbehagen is, en dat dit er goed mogelijk ook zal zijn in de hemel en op de nieuwe aarde. Echter hoe zich dit alles heeft uitgewerkt hier op aarde, waarbij mensen muziek zijn gaan misbruiken voor hun eigen doelen, is in veel gevallen niet langer naar Gods wil omdat het veelal voortkomt uit de verkeerde of bevlekte motieven. Daarom ben ik geneigd te denken dat we van de verschillende aardse muzieksoorten en stijlen in de hemel en op de nieuwe aarde niet veel terug zullen vinden. In plaats daarvan zal er misschien wel een geheel nieuwe muziekstijl zijn waar we ons nu amper een voorstelling van kunnen maken. Een onbevlekte muziekstijl uit een zuiver op God gericht hart, die in muzikaal opzicht misschien wel nog veel mooier en rijker is aan variatie dan we ons nu kunnen voorstellen en ook harmonieuzer zal zijn op een manier die we ons nu niet kunnen voorstellen. Waar er geen verkeerde bijbedoelingen meer zijn en alles tot eer van God zal zijn, en tot eer van de Heere Jezus, en ook tot onze vreugde omdat dan onze smaak, onze verlangens en onze vreugde volledig in overeenstemming zal zijn met die van van God, zoals dat is bij de Heere Jezus. En daarmee zal er dan ook een volmaakte harmonie zijn onder de mensen, christenen van allerlei afkomst, uit allerlei tijden en culturen, met al hun onderlinge verschillen, die echter allen de Heere Jezus lief hebben gekregen en hun hoop en verwachting hebben gezet op Hem alleen.

Dat zijn zo de gedachten die bij mij opkwamen bij deze vraag.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

muziekstijl
43 reacties
JC98
03-12-2019 / 20:15
Zo, uitgebreidde reacties weer :) Ik ben interessante dingen tegengekomen en wil proberen op alles kort, maar compleet te reageren.

@Omega, wij zijn het een heel eind eens. Maar mag ik eens een paar vragen stellen? Uiteraard staat er niet in de Bijbel dat christelijke rap door God gebruikt kan worden, maar kunt u mij dan aanwijzen waar staat dat dit niet kan? En denkt u dat films verboden worden door God? Of is het de inhoud van de meeste films die veel bekeken worden die niet overeenkomen met het leven naar Gods Woord? Snapt u waar ik heen wil? Ik geloof dat het (voornamelijk) de inhoud van de tekst is dat muziek goed of slecht maakt, niet de muziekstijl zelf.

U schrijft dat u zich graag positief laat verrassen. Als u hiermee bedoelt dat u wat voorbeelden zou willen van hiphop die God verheerlijkt, dan wil ik u graag wat voorbeelden geven:

- Het album 'The Unfolding' van Timothy Brindle (Eigenlijk alles wat hij gemaakt heeft. Misschien is het nummer 'Fruit inspection' van hem ook wel een mooie, aangezien we het hier juist over hebben.)
- Het album 'Worthy' van Beautiful Eulogy
- Het album 'Battling Unbelief' van Believin Stephen

Ik ben benieuwd naar uw reactie. (Ps. de muziek die ik hier aanhaal is wel allemaal Engels, aangezien ik het in het Nederlands eigenlijk lastig vind om hiphop te vinden die ik Bijbels verantwoord vind.)

@Katwijker, wat u hier stelt vind ik behoorlijk tegenstrijdig. Waar komt het vandaan om het hebben van tranen in je ogen, ontroering en geraakt zijn af te wijzen? Uit de volgende zin maak ik op dat je bang bent dat mensen hun zaligheid af laten hangen van hun eigen gevoel/emoties. Daar ben ik het zeker mee eens. De zaligheid kunnen wij enkel ontvangen door Die Lieve Heiland, die omwille van mij en u, gekruisigd is. Maar het mooie is dat je muziek kunt gebruiken om hier op te reflecteren en door muziek er over kunt horen en nadenken. Hierdoor wordt het ineens niet vreemd meer om ontroerd of geraakt te zijn door die muziek, want door die muziek klinkt het evangelie. En daarmee wil ik ook gelijk je laatste vraag beantwoorden. Ik lees zeker in mijn Bijbel, maar ik luister meer naar muziek. O.a. door het simpele feit dat ik bijvoorbeeld fietsend wel naar muziek kan luisteren en niet de Bijbel kan lezen. Is dit erg? Nee. De Bijbel blijft mijn absolute Leidraad en Bron van waarheid, maar de muziek die ik luister (en ik durf te stellen in het bijzonder de christelijke rap) is op ditzelfde Woord gegrond. Dus die twee vullen elkaar aan, i.p.v. dat ze elkaar uit sluiten.

@DEQ Ik ben eerlijk benieuwd hoe u dan duidelijk ziet dat niet alle stijlen amoreel zijn. (Ik ben het misschien wel een klein beetje met u eens, maar één ding is op dit moment zeker voor mij: het is mij alles behalve duidelijk.) Ik ben benieuwd welke maatstaven u daarvoor dan aanhoudt. Want als u mij kunt overtuigen dat God niet wil dat ik Hem aanbid door middel van rap, dan laat ik het vandaag nog los.

Verder denk ik ook dat we met psalmen altijd veilig zitten aangezien dit muziek is dat altijd gebaseerd is op Gods Woord. Maar gelukkig wordt er meer muziek gemaakt die gebaseerd is op Gods Woord, door geïnspireerde schrijvers zegt u zelfs. Hierbij bepaalt het doel de melodie. Dat vind ik een interessante gedachte. Hoe ziet u dan een psalm die gezongen wordt op hele noten tegenover dezelfde psalm die gezongen word op een andere melodie met een worshipband. Zit er hier volgens u een goed of fout tussen? Een manier die God welbehagelijk is en niet? Of kunnen beide manieren van het zingen van deze psalm tot eer van God zijn?
Katwijker
03-12-2019 / 23:00
Ik zeg niet dat ik het afwijs, ik wil alleen duidelijk makem dat muziek inspeelt op je gevoel, daar is niks mis mee, maar de grond ligt in Hem, echt waar, dat is geen inlegkunde, dat is puur de Bijbelsr lijn volgen. De Bijbel is het enige waar wij zeker van kunnen zijn.

Nogmaals, het is niet vreemd en/of raar om ontroerd te worden van muziek.

Ik wil je verder niet belasten met nog meer vragen over de verhouding Bijbel en muziek, maar beantwoord het voor jezelf: Stel dat je de tijd van het muziek luisteren onder het fietsen af zou halen, in hoeverre is het dan nog in "balans"?

Het Woord is de bedding van de rivier waaruit al Gods liefde en andere kenmerken stromen, en de muziek staat daar helemaal buiten...
Katwijker
03-12-2019 / 23:00
Ik zeg niet dat ik het afwijs, ik wil alleen duidelijk makem dat muziek inspeelt op je gevoel, daar is niks mis mee, maar de grond ligt in Hem, echt waar, dat is geen inlegkunde, dat is puur de Bijbelsr lijn volgen. De Bijbel is het enige waar wij zeker van kunnen zijn.

Nogmaals, het is niet vreemd en/of raar om ontroerd te worden van muziek.

Ik wil je verder niet belasten met nog meer vragen over de verhouding Bijbel en muziek, maar beantwoord het voor jezelf: Stel dat je de tijd van het muziek luisteren onder het fietsen af zou halen, in hoeverre is het dan nog in "balans"?

Het Woord is de bedding van de rivier waaruit al Gods liefde en andere kenmerken stromen, en de muziek staat daar helemaal buiten...

Terug in de tijd

Is het woord ‘aannemen’ wel bijbels?
7 reacties
14-11-2017
Hoe kan het dat je zo’n enorme gevoelsschommelingen hebt in een verkering? Het ene moment denk ik over uitmaken en het a...
3 reacties
13-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering