Geen tweede tafel bij Heilig Avondmaal

mr. J.H. Doeven / 4 reacties

04-11-2019, 10:28

Vraag

Ik heb een vraag aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. In onze gemeente was het afgelopen zondag Heilig Avondmaal. Nu al voor de tweede keer is het zo gegaan dat de tafel vol was (tien personen) en dat toch geen tweede tafel werd geopend. De vorige keer dat dit gebeurde leek het wel alsof de predikant schrok dat de tafel vol was. Mag het avondmaal wel afgesloten worden als er geen ruimte meer is? Of moet dan een tweede tafel worden geopend? Als er dan toch niemand meer komt is dat tegelijk een roepstem naar de achterblijvers dat er wel ruimte is maar dat we niet komen. Of zie ik dit verkeerd?

Antwoord

Ik kan kort zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Als de eerste tafel vol is, hoort er een tweede tafel geopend te worden, ook al vermoedt de dienstdoende predikant dat er geen gasten meer aan zullen komen. Wel kan het zijn dat er nog twee plaatsen open zijn, waar de twee tafelwachten op kunnen plaatsnemen. Maar dan hoort de dienstdoende predikant aan te geven: “Er zijn nog twee plaatsen vrij. Wanneer er niemand meer komt, zullen de tafelwachten erop plaats nemen en zal er geen tweede tafel meer worden geopend.” Maar is de eerste tafel helemaal vol en hebben de tafelwachten nog geen plaats ingenomen, dan moet er een tweede tafel worden geopend. Komt er dan niemand meer en zitten alleen de tafelwachten aan de tweede tafel, dan is dat inderdaad een getuigenis: “En nog is er plaats”, maar de genodigden kwamen niet.

J. H. Doeven,
Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Was 42 jaar lang ouderling.

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
4 reacties
huibertus
04-11-2019 / 13:50
Als er ruimte is zou ik voorstellen een tafel te plaatsen met 20 stoelen,
dan kan niemand zeggen er was geen plaats.
Blijven er dan nog plaatsen leeg misschien worden die wel bezet door
Engelen
WillemB
04-11-2019 / 16:03
Beetje vreemde reactie @Huibertus... Engelen aan de tafel van de Heere...
Maar veel erger vind ik het aantal van 10 deelnemer aan de tafel. Tenzij dit een kleine gemeente betreft waar slechts 10 belijdende leden aanwezig waren, maar ik begrijp uit de vraag dat dit anders ligt.
Waar heb je dan belijdenis van gedaan, van geloof of van ongeloof?
Ongelooflijk en niet tot de eer van de Koning van de tafel, de Heere Jezus.
Inderdaad een treffende afsluiting van dhr. Doeven; maar de genodigden kwamen niet. Wat erg, want nog steeds is er plaats.
Hebben die mensen Hem niet nodig?
huibertus
04-11-2019 / 17:12
WilemB
De genodigden kwamen niet, vindt u dat vreemd als de stoelen bezet zijn
en er wordt niet meer gevraagd om te komen en er worden geen stoelen
bij gezet.Wat Engelen doen of laten weet ik niet, maar ik dacht misschien
is er ook wel een engelen wacht bij een rechte bediening,voor u is dat
een vreemde reactie dat zij zo,maar ik zou niet zo gauw de schuld op
de gemeente leggen
WillemB
05-11-2019 / 08:57
@Hubertus, engelen aan tafel, en als tafelwacht??
Ik weet het niet, maar daar ging het niet om.
Schuld bij de gemeente neerleggen doe ik niet. Het gaat mij erom dat ik deze wijze van viering(!) erg vindt. Niet tot eer van de Heere Jezus, die dit ingesteld heeft tot Zijn gedachtenis voor al Zijn kinderen, de gelovigen.

Terug in de tijd

Ik twijfel of mijn eigen predikant nog wel gelooft. Hoe kan ik hier mee omgaan? Wie heeft hier eerder mee te maken gehad...
geen reacties
04-11-2014
Kan iemand mij vertellen hoe een en ander verloopt wanneer je langstlevende ouder komt te overlijden. Hij of zij heeft k...
5 reacties
04-11-2014
Geachte dominee Simons. Graag zou ik u wat willen vragen (uw vorige reacties m.b.t. de belofte waren erg leerzaam). Wat ...
geen reacties
04-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering