Stierf Methusalem tijdens de zondvloed?

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

15-10-2019, 07:54

Vraag

Als we het geslachtsregister van Adam lezen, zien we dat uit Methusalem Lamech en uit Lamech Noach geboren wordt. Opmerkelijk hierbij is, dat als je de leeftijden waarop de eerste twee een zoon kregen, plus de 600 jaar die Noach leefde tot de zondvloed, bij elkaar optelt, de uitkomt precies 969 is. Methusalem stierf dus in het jaar van de zondvloed, is er een (buiten)bijbelse bron die iets over zijn sterven zegt? Zou het kunnen dat hij bij de zondvloed is omgekomen?

Antwoord

Het geslachtsregister van de zonen van Adam staat in Genesis 5. De naam Methusalem wordt vaak gebruikt, maar de meeste Bijbelvertalingen hebben Methusalach. Wanneer het geslachtsregister gesloten is, en er dus geen generaties overgeslagen zijn, is het volgens de Hebreeuwse getallen mogelijk dat Methusalach in het jaar van de zondvloed stierf. Daarbij is het de vraag of hij een natuurlijke dood stierf of bij de komst van het water omkwam. Er zijn geen betrouwbare buitenbijbelse bronnen die hierover informeren.

De Septuaginta, de Griekse vertaling uit ongeveer 200 voor Christus, heeft hogere getallen dan de Hebreeuwse overlevering (de Masoretische tekst). In combinatie met een gesloten geslachtsregister is de schepping dan rond 5500 voor Christus, en niet rond 4000 voor Christus. Flavius Josephus gebruikte ook de hogere getallen. De kerkvaders kenden beide tradities en kozen voor de hogere getallen. Het betekende voor Augustinus dat er in zijn tijd (rond 400 na Christus) bijna 6000 jaar verstreken was sinds de schepping. Bij de hogere getallen is Methusalach geruime tijd voor de zondvloed gestorven. Zie hiervoor mijn boek “Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie”, hoofdstuk 7.

Er is de laatste jaren veel discussie over de vraag of de geslachtsregisters gesloten zijn, of dat er namen zijn overgeslagen. In de genealogie in Mattheüs 1 zijn drie koningen weggelaten. Is dat ook in Genesis gebeurd? Aan de hand van Genesis 11 laat zich dat illustreren. Wanneer geen geslachten overgeslagen zijn, leefde Sem nog in de tijd van Abraham en leefde Heber nog tijdens de geboorte van Jakob. Uit het boek Genesis krijgen we echter de indruk dat dit niet het geval was. Bovendien zouden in enkele eeuwen na de vloed veel volken ontstaan moeten zijn, terwijl Abraham met allerlei bestaande volken te maken heeft.

Op grond van het bovenstaande nemen veel uitleggers aan dat de schepping niet precies berekend kan worden. Die zal misschien 10.000 jaar geleden of iets recenter geweest zijn. Voor hen die proberen de uitleg van Genesis te combineren met de evolutietheorie is dit getal natuurlijk veel te klein. Het oprekken van de geslachtsregisters tot honderdduizenden jaren is echter uitlegkundig niet mogelijk.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit al een lange tijd met een vraag. Ik ben dertien jaar en best wel dun. Maar de afgelopen jaren ben ik proberen bij...
5 reacties
14-10-2015
Ongeveer een maand geleden heb ik een tekenbeet gehad, waar ik de volgende dag achterkwam en de teek is toen verwijderd....
geen reacties
14-10-2011
Vaccineren. Op diverse sites zijn argumenten te vinden om niet vaccineren. Een van de sterkere argumenten is: forse toen...
13 reacties
14-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering