Hart van moeder smelten

M.M. van Winkelen / 3 reacties

14-10-2019, 11:46

Vraag

Ik heb veel ruzie met mijn moeder de laatste tijd. Dat komt omdat ze mij verbiedt zondagsmorgens naar de kerk te gaan omdat ze dan wakker wordt van mij. Sowieso denken wij verschillend. Wat moet ik nou doen?! Ik wil niet thuis blijven als het niet nodig is. Ik heb zo’n verlangen om naar de kerk te gaan. Moet ik aan de Heere vragen of Hij haar hart wil doen smelten? 

Een 26-jarige vrouw.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je verkeert in een moeilijke situatie. Je wilt graag naar de kerk gaan, maar je moeder wil je dat verhinderen. Er zal hier het nodige aan moeite en verdriet achter schuilen. Ik probeer even met je mee te denken.

Laat ik het beginnen met het belangrijkste: Je moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als mensen dingen van je eisen die regelrecht indruisen tegen wat God in Zijn Woord van ons vraagt, dan wijst de Heere ons duidelijk richting: wij moeten er dan in ons geweten verzekerd van zijn dat het belangrijker is om gehoorzaam te zijn aan God dan ons te schikken naar wat mensen van ons vragen. Lees maar eens na wat Petrus hierover schrijft in Handelingen 4:1-22. Het Sanhedrin verbood Petrus en Johannes onder de hoogste bedreigingen om in het openbaar te spreken over Jezus Christus. Petrus stelt het Sanhedrin hierop de vraag: “Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.” Petrus wil hiermee zeggen: Hiermee zouden wij God onteren als we Zijn bevel naast ons neerleggen om ons vervolgens te schikken naar wat nietige mensen ons opdragen! 

Dat staat dus absoluut bovenaan, ook in de situatie waarin jij verkeert. God draagt ons op om bij de kerkdiensten niet zomaar afwezig te zijn (Hebr. 10:25 en het vierde gebod), dit is veel belangrijker dan het bevel van je moeder om zondagmorgen maar thuis te blijven, omdat zij niet wil dat de stilte in huis op zondagmorgen ‘verstoord’ wordt. Tegelijkertijd zou ik je willen meegeven: beroep je hier pas op als andere manieren om tot een oplossing te komen zijn doodgelopen. God vraagt ook om onze ouders gehoorzaam zijn en hen te eren (het vijfde gebod). Hoewel ik besef dat dit in jouw situatie allerminst eenvoudig is, zou ik zeggen: zoek met een heilige creativiteit naar praktische oplossingen die voor je moeder misschien aanvaardbaar zijn. Ik ken te weinig van je situatie om hier concrete suggesties voor te doen, maar vraag je biddend af of er geen mogelijkheden zijn die je moeder gelegenheid geven om uit te slapen. Houdt daar zo veel als redelijkerwijs mogelijk is rekening mee.

En dan nog iets: Het is goed mogelijk dat er achter de praktische belemmering die je moeder opwerpt voor het bezoeken van de kerkdiensten een dieperliggend, geestelijk probleem ligt. Het is niet ondenkbaar dat haar tegenstand tegen jouw kerkgang alles te maken heeft met haar persoonlijke verhouding ten opzichte van God. Mogelijk kan ze het niet verdragen dat jij God met ernst zoekt te dienen. Dat laat haar kennelijk niet koud. Ik realiseer mij dat dit niet zomaar te veranderen is, maar zou je toch drie dingen hiervoor willen meegeven. 

Allereerst: bidt veel voor haar, zoals je zelf ook in je vraag terecht suggereert. God is de enige die hier werkelijk helpen kan, en tegelijkertijd kan het gebed voor je moeder je ook zachtmoedigheid geven in de omgang met haar. 

Ten tweede, zoek (voor zover dit in jouw situatie mogelijk is) het gesprek over de vraag waarom zij zich zo stoot aan jouw kerkgang. Probeer op een laag dieper te komen dan de praktische ongemakken. Waarom valt het haar zo zwaar dat jij naar de kerk gaat?

Ten derde, bedenk veel dat God niet zelden degenen “die Zijn bevelen zoeken om die doen” (ps. 103:18) met dit kruis beproeft: tegenstand en onvrede in de huiselijke kring. Ja, zelfs geestelijke strijd op de plaats die zich naar Gods Woord zou moeten tekenen door veiligheid, vrede en geborgenheid. Denk aan de woorden van de profeet Micha over een tijd van diep geestelijk verval: “Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten” (Micha 7:5). Zoek in het gebed duidelijkheid te krijgen of God ook jou dit kruis oplegt. En als dat zo is, hoe blijf je dan staande? Zoek dan veel te zien op de Heere Jezus Christus, op Hem die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest (maar dan zonder zonde!). Hij heeft ook in de meest intieme kring van Zijn discipelen tegenstand en vijandschap ervaren. Maar zie hoe zachtmoedig Hij was, hoe stil en volhardend Hij dit alles droeg. Zijn laatste woorden tegen Judas waren: “Vriend, waartoe zij gij hier gekomen?” (Matth 26:11). Alleen in Zijn lijden is er verzoening voor al ons tekort in onze omgang met de mensen om ons heen. Bij Hem alleen is ook de genade van zachtmoedigheid, die het ons leert om het kwade met het goede te vergelden (Rom. 12:21). 

Sterkte en wijsheid toegewenst!

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

moeder
3 reacties
kejak
14-10-2019 / 12:11
Ik denk dat de heer van Winkelen wel gelijk heeft: Hier ligt een diepere oorzaak aan ten grondslag. Om het te vertalen naar het alledaagse: Stel dat je met enige regelmaat rond kerktijd de behoefte zou hebben een wandeling te maken op zondagochtend; zou je moeder het dan ook erg vinden als ze wakker word van eventueel jou gestommel? Het is namelijk nogal wat: Een verbod om naar de kerk te gaan komt dan eigenlijk neer op gebod om in bed te blijven liggen. En dat terwijl je zelf 26 bent! Ik ken je situatie uiteraard verder niet maar op zich vind ik dit al moeilijk voorstelbaar dat je iemand van jou leeftijd iets kunt verbieden wat niet ingaat tegen de regels in haar huis (gaan en staan waar je wil)
Een praktische oplossing: zijn oordopjes misschien iets voor je moeder? Bij de drogist zijn goede geluiddempers te koop; ik gebruik ze zelf ook en slaap altijd heerlijk door.
En verder misschien zelf iets zachter doen met alles als er echt sprake van is dat je lawaai maakt.
Sterkte ermee!
Sarah25
14-10-2019 / 15:06
Ik wil hartelijk danken voor het advies
Lekkerbek
17-10-2019 / 13:08
Misschien wordt het ook tijd om op jezelf te gaan wonen? Als 26 jarige kun je dan je eigen keuzes maken. Gebed voor je moeder blijft nodig, maar dat kun je ook in je eigen huis doen.

Terug in de tijd

Wanneer Jezus terugkomt op aarde wordt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemaakt. Wat gebeurt er met de huidige sc...
geen reacties
14-10-2013
Beste ds. H. Veldhuizen. Veel protestantse christenen vinden de Roomse kerk, de kerk van de leugens. Zelf zit ik in een ...
4 reacties
14-10-2015
Ik heb al enige tijd last van een kriebelig gevoel in mijn buik. Dit kriebelige gevoel is heel vervelend. Het lijkt net ...
3 reacties
14-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering