Wel of niet wedergeboren

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

09-10-2019, 16:10

Vraag

Ik ben een jonge vrouw, opgegroeid in een christelijk gezin. Ik heb vanaf mijn 18e zo’n vijf jaar lang wel duizend keer voor Jezus gekozen, maar bleef telkens bewust in zonden leven. Tot vorig jaar, waar ik als het ware wakker geschud werd toen ik zag wat deze bewuste zonden mij zouden brengen: het eeuwige vuur. Ik begon direct in te zien hoe vuil de zonden zijn en kreeg en ben door diep berouw en bekering gegaan.

Nu zit ik met de vraag of ik wel of niet wedergeboren ben. Sommige mensen denken van wel, omdat ik anders niet vanaf mijn 18e al die dingen zou snappen uit Gods Woord en omdat ik al die jaren vaak een verlangen had naar Hem. Anderen zeggen dat voor wedergeboorte bekering nodig is. Ik heb al die jaren wel bijna dagelijks mijn zonden beleden, maar bekering was er niet. Zelf zou ik zeggen dat ik pas echt bekeerd ben sinds vorig jaar (en ik ergens geloof dat God mij nog door een diepere bekering roept).

Nu het dilemma... Ik vind het vooral zo lastig, omdat wedergeboorte wordt uitgelegd als het “geloven in” en het “accepteren van” Jezus Christus. Maar, omdat ik christelijk ben opgevoed heb ik altijd al geloofd in Hem en het Kruis geaccepteerd. Het enige verschil is nu dat ik sinds vorig jaar de relatie met zonden heb verbroken en ze heb beleden met bekering. Ik bid God om wijsheid en leiding. Maar, als ik al wel wedergeboren ben, dan ga ik niets meemaken omdat je niet nóg een keer wedergeboren kan worden. En als ik nog niet wedergeboren ben, hoe word ik dat dan wel aangezien dit het werk is van de Geest van God? Soms voelt het voor mij alsof het allemaal zo onbereikbaar is.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ben altijd blij als ik een vraag krijg toegestuurd, ik probeer dan ook direct te antwoorden. Helaas deze keer lukte dat niet. Ik had een val-ongeluk. Maar ik ben weer zo ver dat de Heere me kracht geeft om wat werk ter hand te nemen. Eerst maar jouw vraag.

Weet je dat ik vaak moe word van dit soort vragen. We zijn maar aan het zoeken of we wedergeboren zijn... en uitverkoren zijn... en wel echt bekeerd zijn... enzovoort. Maar dat gaat allemaal om straks, want als je niet wedergeboren bent, niet opnieuw geboren bent, dan ga ik naar de HEL!!!!! En dat wil ik voor geen prijs.

Lieve zuster het gaat om iets heel anders in ons geloof. Het gaat om de eer van God. En niet zozeer om mij en jou. Door onze zondeval in het Paradijs kwam God door ons niet meer aan de eer die Hem toekomt. Hij Zelf heeft een weg uitgedacht om dat te herstellen. En Hij wijst ons in de Bijbel deze weg: Jezus Christus, onze Heiland. Hij is de weg voor ons om weer in herstelde betrekking met God de Vader te komen. Heel de prediking van de Heere Jezus is gericht op het eren van Zijn Vader. Denk bijvoorbeeld maar aan Lukas 15. Dan spreken wij over de verloren zoon. Maar het gaat juist speciaal over de goede vader. Waarmee Hij God de Vader wil aanwijzen en eren.

Ik ga naar jouw vraag. Je eindigt met: “Soms voelt het voor mij alsof het allemaal zo onbereikbaar is.” Dat is nog waar ook. Op deze manier is het inderdaad onbereikbaar. Weet je waarom? Het is niet de weg om er zo mee om te gaan. “Kind van God worden”, gaat niet langs de weg van overwegen en inschatten, commentaar van anderen en een gevoel van je zelf: “dat je al wat beter wordt.” Het is iets heel anders. De Heere Jezus Zelf onderwijst ons in Johannes 3. We nemen het er bij. Ik ga nu niet het hele hoofdstuk lezen en behandelen. Er zijn genoeg preken over. Maar we pakken er een paar dingen uit en zetten die op een rijtje.

We gaan eerst nog even naar Marcus 1:15: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.” Dat preekt de Heere Jezus Zelf. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Je kunt er onderdaan van worden (jij ook!!). Hoe dan? Door je te bekeren en het evangelie te geloven. Wat is je bekeren? Je omdraaien met je gezicht naar God in plaats van met je rug! “Dat kan ik zelf niet,” klinkt het dan al heel gauw. En men is er klaar mee. Maar het gemak waarmee je zegt dat je het niet kunt geeft direct al aan dat je het niet echt wilt zoals de Bijbel het bedoelt. 

“Ik bid veel om bekering”, is een andere opmerking. Maar de Heiland zegt niet: “Bid of de Heere je wil bekeren.” De Heere moet niet omdraaien. Wij moeten terug naar Hem. Het tweede dat de Heiland zegt is: “Gelooft het evangelie.” Wat is het evangelie? Precies: “Jezus Christus, Zaligmaker. De Weg, de Waarheid en het Leven.”

Nu naar Johannes 3 terug. Vers 3. Daar staat een heel ‘gelovige man’, Nicodemus. Hij komt bij Jezus en denkt dat hij vroom genoeg is en genoeg goeds gedaan heeft om in aanmerking te komen om naar de hemel te gaan als hij sterft. Wat zegt de Heiland? “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”
Daar snapt onze oudere vriend helemaal niets van… “Moet ik dan weer in de buik van mijn moeder en weer geboren worden? “Dat kan toch nooit”, denkt en zegt hij. En hij heeft gelijk, dat bedoelt de Heere niet. De Heiland bedoelt: Je leven moet helemaal over de kop, helemaal opnieuw beginnen. Radicaal en helemaal.

Lees maar verder wat er besproken wordt in vers 4-13. Uitleg van het werk van de Heilige Geest. Moeilijk hoor. Maar denk er over na. We gaan nu verder, want ik wil weten wat de Heiland zegt hoe je wedergeboren kan worden. Daarvoor lezen we vers 14-17. We moeten dan eerst ook nog maar even Numeri 21:5-9 lezen. Wel echt eerst lezen!

Dan naar Johannes 3:14 en 15: “En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
 
In de woestijn was het kijken naar de slang (gelovend dat het waar was wat Mozes zei). Dat gaf het leven, dat gaf genezing. Dat was de redding. En verder was er niets. Recht toe, recht aan: de slang alleen! En in vers 16 en 17 geeft Jezus Zelf de toepassing: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Dat is alles in één... Zonder Jezus verloren. Ik ben een zondaar. Jezus alleen is mijn redding. Alleen maar zien op Hem. Daar is de wedergeboorte bij inbegrepen. Dat is de kern van ons geloof, de kern van ons behoud, de redding en de verlossing uit de macht van de zonde. Zien op Hem die Zich heeft ‘doodgeliefd’ voor arme zondaren. Verwacht niets anders ter redding. Geef je over aan Hem. “Ja, maar dat kan ik niet!” Waarom zegt je dat? Wil je daar mee weg kruipen? Zien op de Heere Jezus als het Lam van God... dat is alles. Meer heb je niet te doen. Zien op Hem, je overgeven aan Hem. Je stellen onder Zijn leidende hand. Leven vanuit Hem en door Hem. Dat alleen is belangrijk. Ambrosius heeft er ooit een heel dik boek over geschreven: “Zien op Jezus”.

En dan nog even naar het grootste probleem: Vers 18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” Ook hierbij geld het weer: “Ik kan van mezelf niet geloven”, is geen geldig motief of uitvlucht. Het wijst er op dat je iets anders wilt zoeken.

Ga opnieuw beginnen; bij het begin. Zie op Hem. Denk aan Zijn lijden en sterven. Dat was nodig om voor ons een weg te banen terug naar onze Vader in de hemel. Denk er aan dat Hij stierf om onze, om uw, om jouw zonden. Heel persoonlijk: Het was uw, jouw, mijn schuld dat hij sterven moest. Het was voor uw redding, jouw redding, mijn redding dat Hij de dood inging. Geloof dit en zoek Hem. Dat is de weg om ware vrede te vinden. Om eeuwig leven te vinden en verlost te worden van allerlei vragen over hoe en wat en wanneer... Hem de eer! Amen

J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

bekering
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over relaties. Ik ben namelijk niet zo goed in contacten met anderen. Wel in hele snelle, oppervlakkige...
geen reacties
09-10-2010
Erg moeilijk om deze vraag te stellen. Ik ben een vrouw van 26 jaar, en 3,5 jaar gelukkig getrouwd. Toen we 3,5 jaar gel...
geen reacties
09-10-2006
Mijn vriend heeft zich een paar jaar geleden in het openbaar ernstig misdragen jegens een ouderling uit zijn gemeente. D...
44 reacties
09-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering