Voorkeur voor gezamenlijk gebed

Ds. R.H. Kieskamp / geen reacties

08-10-2019, 08:00

Vraag

Als ik samen met anderen bid kan ik me veel beter concentreren dan wanneer ik alleen bid. Ik heb van anderen gehoord dat ze dit ook hebben. Is hier een verklaring voor?

Antwoord

Is het te verklaren dat we door samen te bidden met anderen ons beter kunnen concentreren dan wanneer we alleen bidden? 

Of dit bij iedereen geldt, weet ik niet. Het hangt ook van ons karakter af. Op zich is er uiteraard niets op tegen om alleen te bidden. En zeker als we in grote nood zijn is eenzaam bidden een rijke zegen. Een roep, een kort gebed. Denk aan Jezus die Zich zeer veel terugtrok in de eenzaamheid om de verborgen omgang met zijn Vader biddend te beoefenen, zelfs tot in de hof van Gethsémaneh toe. Bovendien zegt de Bijbel dat het gebed van een (één) rechtvaardige veel vermag. Ook is er nog de uitdrukking: “Eenzaam en met God gemeenzaam.” Bovendien zijn er voorbeelden bekend van gelovigen die uren hebben gebeden, omdat de nood van kerk, land en volk hen op de ziel gebonden werd. Van Luther is bij bijvoorbeeld bekend dat hij een intens gebedsleven kende, mede omdat hij sterk aangevochten werd door de boze. We kunnen ook denken aan Nehemia (hoofdstuk 1) en Daniël (hoofdstuk 9). 

Aan de andere kant zijn er zeker argumenten aan te voeren voor het feit dat samen bidden met anderen onze concentratie gunstig kan beïnvloeden. Hierbij denk ik aan het Onze Vader, waar Jezus ons geleerd heeft om samen te bidden. Jezus wil er in ieder geval mee aangeven dat we als gelovige  andere gelovigen nodig hebben. Geloven is weliswaar een persoonlijke en individuele zaak, toch hebben we als gelovigen elkaar uitermate nodig. Vandaar dat we samen naar de kerk gaan. Gelovigen vormen samen het lichaam van Christus en Hij is het hoofd er van. Hierbij speelt ook mee dat we geloven in de gemeenschap der heiligen. Uiteraard is de geloofsgemeenschap met Christus het allereerste en het allerbelangrijkste, doch geloofsgemeenschap met elkaar hoort er toch ook helemaal bij. En die gemeenschap kan ons als gelovigen versterken in onze concentratie met het bidden, mede omdat die andere gelovigen vaak zacht of hardop meebidden. 

Tot slot is er nog iets. Eenzaam en alleen zijn kan een invalspoort zijn voor de boze. Foute gedachten krijgen eerder vat op ons, doen een beroep op onze gedachten en op ons gevoelsleven en weg is de concentratie.

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Vorig jaar november ben ik geopereerd en er is een goedaardig gezwel weggehaald uit mijn borst. Deze borst kan heel geme...
geen reacties
07-10-2008
Ik breng veel en veel te veel tijd door op internet en met name Facebook. Ik wil mezelf hierin paal en perk stellen. Ik ...
6 reacties
07-10-2014
Wij hebben te maken met drie opgroeiende pubers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Helaas kunnen ze zich slecht vermaken...
6 reacties
07-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering