Jehova's Getuigen geloven niet in Drie-enig God

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

07-11-2003, 00:00

Vraag

 Waarom geloven de Jehova Getuigen niet in een drieënig God?

Antwoord

Beste vriend(in), 

Je vraag waarom de Jehovah's getuigen (JG) de Drieënige God niet belijden is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Niet alleen de JG belijden de Drieënige God niet, maar dat geldt ook bijvoorbeeld de (of veel) vrijzinnigen. Het is in de geschiedenis van de kerk (in Nederland!) wel voorgekomen dat een vrijzinnige predikant doopte in de naam van geloof, hoop en liefde. En ook de Joden belijden de Drieënige God niet. Omdat zij Jezus niet belijden als de Messias.
 
Ik denk dat de JG God niet als de Drieënige God belijden vanwege twee redenen:

1. Omdat het niet regelrecht in de Bijbel staat. De JG willen altijd heel letterlijke Bijbelteksten. Waar staat het, vragen ze, wijs aan, waar staat het woord Persoon of Wezen voor God (drie Personen, één Wezen) in de Bijbel? En het woord Drieëenheid staat al helemaal niet in de Bijbel. Terwijl wij zeggen: je moet Bijbelteksten naast elkaar leggen, je moet Schrift met Schrift vergelijken en het gaat om de grote en doorgaande lijn van de Bijbel. Daarbij moet je bedenken dat het natuurlijk heel menselijk spreken is om te zeggen: God is één Wezen, drie Personen. Bij Persoon denken we daarbij niet aan een lichaam (van vlees en bloed), maar: iemand die zelfstandig, "vanuit zichzelf", "Ik" kan zeggen. Maar nog eens: het is heel menselijk spreken. De kerkvader Augustinus (hij leefde ca. 400) zei al: "We zeggen niet drie Personen, één Wezen omdat we het precies kunnen zeggen, maar om niet geheel te zwijgen". Calvijn heeft datzelfde, met wat andere woorden, ook gezegd. Bedenk trouwens dat God al als de Drieënige God beleden werd in de heel-vroege christelijke kerk. Kijk maar naar de Apostolische Geloofsbelijdenis (of 12 Artikelen), die zegt: Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, ik geloof in de Heilige Geest. Die geloofsbelijdenis was er in ieder geval al in 180 na Chr.

2. Omdat het met het verstand niet te begrijpen is. JG gaan dikwijls heel 'verstandelijk' (dat is wat anders dan verstandig) met de Bijbel om. Maar: het is ook voor ons moeilijk. Dat weet je zelf wel. Leg het maar eens uit aan een onkerkelijk iemand, een onkerkelijke vriend of vriendin misschien. Weet je wat ik zelf vaak zeg: Zou het makkelijker geweest zijn als God één Wezen, één Persoon was geweest? Zouden wij Hem dan kunnen begrijpen? "God is groot en wij begrijpen Hem niet", zegt Job.(36:26). Ik zeg ook wel eens: Ik ben één persoon en één wezen, zo ben ik geschapen (jij trouwens ook!), God had ons ook anders kunnen scheppen. Hij gaat ons ver te boven, Hij is één Wezen, drie Personen, daarin is Hij God.

Soms gebruik ik ook een beeld: stel dat ik aan mijn bureau zit te mijmeren, ik ben met mijn gedachten heel ver weg, dan ben ik a.h.w. twee: ik zit achter mijn bureau, tegelijk 'ben ik' ergens anders. Dat is natuurlijk een heel zwak beeld, maar dat is om duidelijk te maken hoe wij geschapen zijn als één wezen, één persoon, terwijl God één Wezen, drie Personen is.

Moet je trouwens eens zien hoe de kerkvader Athanasius in zijn geloofsbelijdenis (je vindt die achter in je Psalmboekje) met de taal worstelt als hij de Drieënige God belijdt: "De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen, nochtans zijn het niet drie ongeschapenen, maar het is één ongeschapene. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig, nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwige", enz. Lees het in die geloofsbelijdenis (uit 333 na Chr!) maar eens na (artikel 3 t/m 18).

Je kunt natuurlijk wel zeggen: 1 + 1 + 1 is 3 en niet 1. Daar komen de JG nog wel eens mee aanzetten. Dan zeg ik: als het over God gaat moet je niet optellen, maar vermenigvuldigen: 1 x 1 x 1 = 1. God is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht... (Psalm 42:12). Ik zal je een paar teksten uit de Bijbel noemen, die wel met niet zoveel woorden zeggen dat er een Drieënige God is, maar die toch heel duidelijk zijn.

De Doop: in de Naam (niet namen) van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo heeft Jezus het ingesteld (Mattheüs 28:19). De JG zeggen: de Heilige Geest is een kracht. Wat is dat voor iets vreemds dat we gedoopt worden in een 'kracht' van God?

De zegen (aan het einde van de dienst, 2 Korinthe 13:13). Daar staan de Heere Jezus Christus en God de Vader en de Heilige Geest alle drie op één lijn.

Romeinen 8:9-11. Daar wordt afwisselend gesproken van de Geest van Christus, de Geest van God en de Geest. Terwijl het alle drie keer dezelfde Geest is. Jezus ontvangt dezelfde eer als Zijn Vader: Goddelijke eer.

Thomas belijdt Jezus als "mijn Heere en mijn God" (Johannes 20:28). Dat zou een Jood heel beslist niet doen als hij er niet absoluut van overtuigd was wie Jezus is.

Liegen tegen de Heilige Geest is liegen tegen God zelf (Hand. 5:3 en 4). Zondigen tegen de Heilige Geest is onvergeeflijk (Mattheüs 12:31, Markus 3:29). Dat moet dus wel een zonde tegen God Zelf zijn. Terwijl het gaat over het lasteren van Jezus.

Ook 1 Johannes 5:7 is een heel duidelijke tekst. Alleen, die staat niet in alle oude handschriften van de (Griekse) tekst. Daarom staat hij bijvoorbeeld in de Nieuwe vertaling tussen haakjes. Maar stel dat die tekst er oorspronkelijk niet in stond (wat de JG natuurlijk zeggen), dan heeft hij toch in de heel vroegchristelijke kerk al in een aantal handschriften gestaan.  

Nu zijn die teksten, denk ik, voor jou wel duidelijk. Maar ga daar niet te gauw mee debatteren. Natuurlijk mag je die teksten gebruiken. Maar het beste is als je er zelf heel 'bevindelijk' van overtuigd bent dat we God als de Drieënige God belijden. Dan kun je zeggen wat het voor jezelf betekent en hoe je het beleeft. Je leert iemand namelijk het beste kennen door de persoonlijke omgang met hem. Zo is het ook met de Drieënige God. Je leert Hem het best kennen als je Hem ook 'werkelijk kènt'. Dan zeg je, omdat je dat gelooft en weet: Heere, Ik belijd U als God, Die mij in het leven riep en  schiep. Heere Jezus, ik belijd U als Degene Die mij wil verlossen, want zelf kan ik dat niet. U kwam ook voor mijn zonden op aarde en ging voor mijn zonden naar het kruis. Heilige Geest, U bent het Die mij wil heiligen en vernieuwen. Als de Drieënige God er niet was, zou het niets met mij zijn en niets met mij worden.

Ik hoop dat je vooral dat laatste heel goed, echt persoonlijk, weet. Dan zeg je: O Vader, dat Uw liefde mij blijk'. O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk. O Geest, zendt Uw troost mij neer. Drieënige God, U zij al de eer.

Ik hoop dat je aan mijn antwoord wat hebt.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidJehovah's Getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Wij doen een onderzoek naar Calvijn. Maar mijn vraag is, wat merk je nu nog van Calvijn? Kunnen jullie mij iets vertelle...
geen reacties
07-11-2017
Aan ds. Van Binnendijk. Ik heb een vraag over Markus 10. Daar gaat het over Bartimeus, maar ook in andere geschiedenisse...
geen reacties
07-11-2013
Ik loop al een tijdje tegen het volgende aan: ik ben een meisje van 23 jaar en ben nog steeds vrijgezel. Ik ben er van o...
geen reacties
07-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering