Trekkertrek

C.A. Hoekman / Geen reacties

16-09-2019, 15:22

Vraag

Wij zijn als gezin lid van de Gereformeerde Gemeenten. Onze oudste zoon (13 jaar) wil naar Trekkertrek. Mijns inziens hoor je als christen daar niet heen te gaan. Onze zoon is daar moeilijk van te overtuigen en zegt dat het geen kwaad kan. Kunt u mij een duidelijk antwoord hierop geven zodat ik hierover met onze zoon kan praten?


Antwoord

Beste ouders,

Mag onze zoon naar Trekkertrek? Hij wil er, als 13-jarige, graag naar toe en vindt dat het geen kwaad kan. Volgens u hoor je daar als christen niet heen te gaan. Jullie zoon is daar moeilijk van te overtuigen. En dan uw vraag. Kunt u mij een duidelijk antwoord geven, zodat ik hierover met onze zoon kan praten? 

Kun je naar Trekkertrek, naar een braderie, naar een jaarmarkt, naar een fair? Al of niet in gezinsverband. Laat de inhoud van al deze festiviteiten eens bewust je aandacht passeren en trek dan je eerlijke conclusies. Wat is dan de verhouding tussen zinvol en fun? Ik wil het nog korter bij laten komen voor jullie en voor mezelf. Waarom gaan we op vakantie, gaan we een dagje weg met het gezin? Wat is dan de verhouding tussen zinvol en vermaak? Een aantal dingen doen we ‘gewoon’, dat hoort bij ons en kan wel. Hebben we met z’n allen geaccepteerd. Echter, dikwijls zonder bewuste bezinning waarom we het doen. En een aantal dingen doen we ‘gewoon’ niet, dat hoort niet bij ons en kan niet. Echter, dikwijls ook zonder bewuste bezinning waarom we het niet doen. Daarom ben ik blij dat jullie zoon doorvraagt.

U zegt, het kan niet, je hoort daar als christen niet. Jullie zoon zegt: wat is er dan verkeerd aan en geef me een inhoudelijk antwoord. En juist dan komt het probleem. En nu zeg ik het wat kort door de bocht. Bedoelt jullie zoon niet dat hij het fundamentele verschil wil horen tussen Trekkertrek, de braderie, de jaarmarkt, de fair? Waarom het ene wel en het andere niet? Leg het eens uit, pa en ma!

Ik ken Trekkertrek niet. Ik heb wat op internet gekeken. Er blijkt per plaats een behoorlijk verschil te zijn in opzet en presentatie. De een laat het hoofdzakelijk een trekkergebeuren zijn, de ander bouwt er een heleboel fun rond, tot in de late avonduurtjes. Hoe ga je daar nu mee om?

Er zijn volgens mij een paar mogelijkheden.

Je verbiedt gewoon en daarmee is de kous af. Ik begrijp dat jullie dat niet willen. Ik denk dat dit wijs is.  Bij 13-jarigen kun je misschien nog verbieden, zonder gedegen uitleg. Iets ouder lukt dat beslist niet meer. 

Een andere mogelijkheid is om als vader mee te gaan naar deze Trekkertrek en samen te ervaren wat er te beleven valt. Dat zou mijn insteek zijn. Je gaat samen voor drie uur ’s middags een kijkje nemen. Na drie uur wordt het dikwijls veel meer fun. Wil jullie zoon niet samen, laat hem dan alleen gaan tot uiterlijk drie uur en zeg erbij dat jezelf ook een kijkje komt nemen, zodat je er later samen over kunt praten. Wat kan (nog) wel, wat kan (beslist) niet. Dat inhoudelijke gesprek is belangrijk. Je hebt je kind immers niet over voor de zonde, die zich in deze wereld onweerstaanbaar opdringt aan jullie, je kind(eren) en mij, en in ons gewillige aansluiting vindt. Het gif van de zonde zit in ons en ervaren we ook buiten ons. Laat daarom het gesprek niet alleen over de buitenkant gaan. 

Waarom niet? Je kunt nooit Trekkertrek, de braderie, de jaarmarkt, de fair bezocht hebben en toch verloren gaan. Een ontzaggelijke werkelijkheid. De zonde buiten ons kunnen we min of meer ontlopen, maar ons zondige hart nemen we overal mee naar toe. Daarom: Mijn zoon (dochter), geef Mij uw hart (Spr. 23:26). Je kent je eigen hart toch, vader? En daarom ook het hart van jullie zoon. Je hebt maar één verlangen dat hij, en al jullie kinderen, de Heere Jezus leren kennen en Hem leren volgen. Hij zegt het: “Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden” (Spr. 8:17). 

Laat dat doorklinken, nu in het gesprek met jullie zoon, en voor de toekomst. En tot bemoediging van ouders en opvoeders zegt de Heere Jezus, zeker in moeilijke en soms uitzichtloze situaties met onze kinderen en kleinkinderen: “Breng hem tot Mij” (Mark. 9:19). Zeg je het na? “Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp” (vrs. 24). Waar kunnen we ze beter brengen dan bij Hem, Wiens Naam is Jezus, Zaligmaker, Redder.

Van harte wijsheid toegebeden,
C. A. Hoekman, Kapelle

Lees meer artikelen over:

opvoedingvrijetijdsbesteding
Dit artikel is beantwoord door

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
106 artikelen
C.A. Hoekman

Bijzonderheden:

Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

Bekijk ook: 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Als organist krijg ik natuurlijk ook wel eens te maken met een Avondmaalsviering. In de kerk waar ik toe behoor (PKN/GB) is het gebruikelijk dat het stil is tijdens de viering, ik bedoel dan tijdens h...
Geen reacties
16-09-2006
Waarom werd Paulus eigenlijk gedoopt (Handelingen 9:18)? Hij was toch al besneden (Fillipensen 3:5)? Reformatorische kerken zijn principieel tegen herdoop en ik kan me in dat standpunt vinden, maar al...
4 reacties
16-09-2011
Hoe kan ik zo Godvrezend worden als Job? Job had zo'n groot geloof, was zo oprecht en leefde heel dicht bij de Heere God. Dat wil ik ook...
1 reactie
16-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering