Per ongeluk

Ds. J.A. van den Ende / geen reacties

11-09-2019, 11:26

Vraag

Is het mogelijk iemand te vervloeken door hier per ongeluk aan te denken? En kan je je ziel kwijtraken door daar ook per ongeluk aan te denken?

Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Door omstandigheden heeft de beantwoording even geduurd, excuus daarvoor.

Je stelt twee vragen die dicht tegen elkaar aanliggen. Voor alle duidelijkheid beantwoord ik ze afzonderlijk.

“Is het mogelijk iemand te vervloeken door hier per ongeluk aan te denken?”

Mijn antwoord is eigenlijk kort en eenvoudig: ik denk het niet. Het is overduidelijk vanuit de Bijbel dat we in onze gedachten kunnen zondigen, dat wel. Het is dus niet de bedoeling dat we negatieve gedachten over anderen hebben of anderen in onze gedachten verwensen of zelfs vervloeken. Tegelijkertijd is het zo dat we ook een zekere ‘ontspanning’ in het geloofsleven mogen hebben. De belangrijke vraag en aansporing voor ieder van ons, is of we God door de Heere Jezus liefhebben, we onszelf aan Hem mogen overgeven en of we Hem dagelijks proberen na te volgen. Van daaruit zijn we ook geroepen om de liefde en bewogenheid die de Heere Jezus met mensen had, in ons eigen leven met ons mee te dragen en liefdevol om te zien naar anderen.

Als je zo mag leven, hoef je niet vanuit een soort kramp jezelf af te vragen of je niet per ongeluk iets verkeerds denkt en daarmee iemand anders zou vervloeken. Als jij oprecht wil leven zoals God het van je vraagt, mag je daar ook ‘ontspannen’ in zijn. Het hangt niet af van jouw krampachtige pogingen om goed te leven. We leven allemaal van Gods onverdiende genade alleen, door het volbrachte werk van de Heere Jezus. Als je per ongeluk gedachten van vervloeking over iemand anders zou hebben, is dat vooral iets tussen jou en God. Belijd het tegenover God en probeer je (in Zijn kracht) ervan te bekeren zodat je geen zonden in je leven bewust in stand houdt. De ander zal door die gedachte die je eigenlijk niet wil hebben, niet opeens daadwerkelijk vervloekt zijn.

“En kan je je ziel kwijtraken door daar ook per ongeluk aan te denken?”

Eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde korte antwoord: nee, ik zie geen aanleiding om dat te denken.

Wat de vraag eigenlijk een beetje suggereert, is dat zaligheid helemaal afhangt van je eigen prestatie. Als jij maar het goede zou denken, bewust en onbewust, en het goede zou doen, bewust en onbewust, kan het goedkomen met je ziel. Maar dat is niet het Evangelie. Het Evangelie van Gods genade is dat je als zondaar of zondares tot God mag komen, met de overtuiging dat je verkeerde dingen hebt gedaan en verkeerde dingen hebt gedacht. Met al die onvolmaaktheid mag je jezelf overgeven aan Hem en zoals de tollenaar vragen om vergeving. Lukas 18:13: “O God, wees mij, de zondaar, genadig.” Zo iemand wil God genadig zijn. Zonder dat jij daar verder iets voor hoeft te presteren. Het is overgave aan Zijn genade en vergeving, die Hij onverdiend geeft aan ieder die tot Hem komt.

En over die tot Hem komt zegt de Heere Jezus zelf in Johannes 10:28: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Dat is het wonderlijke en rustgevende van Gods vergeving: Hij houdt Zijn kinderen vast. Dat betekent ook dat je niet bang hoeft te zijn dat je dit ‘per ongeluk’ zou kwijtraken of zou verspelen. God houdt Zelf zijn kinderen vast.

Een andere manier om de vraag op te vatten, is of je concreet je ziel per ongeluk aan de duivel kan ‘verkopen’ of weggeven. Een beetje vergelijkbaar met verhalen die je soms kan horen over mensen die hun ziel zouden ‘verkopen’ aan de duivel in ruil voor roem of succes. Ook hier hoef je niet bang voor te zijn. Het is heel verstandig om ver bij occulte zaken vandaan te blijven en niet het contact met demonen etc. op te zoeken. Tegelijkertijd hoef je niet bang te zijn dat je ‘per ongeluk’ je ziel definitief weggeeft aan de duivel. Zo werkt het niet. Gods genade is oneindig veel sterker en overvloediger dan de macht van de duivel. In dit leven mag je jezelf in alle rust en ontspanning overgeven aan God, als een zondig mens in de handen van de God Die ernaast verlangt om zondaren te ontvangen en onverdiend genadig te zijn. Bij Hem ben je veilig.

Hartelijke groet en Gods zegen!,
Ds. J. A. van den Ende

Ds. J.A. van den Ende

Ds. J.A. van den Ende

 • Geboortedatum:
  01-07-1991
 • Kerkelijke gezindte:
  Vrije Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Wemeldinge
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit de laatste tijd erg met mezelf in de knoop. Krijg steeds vaker het gevoel of alles me tegenzit. Een jaar geleden ...
geen reacties
10-09-2008
Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jongeman van 22 jaar. Ik ben opgevoed in de Gereformeerde Gemeente en heb een stab...
3 reacties
10-09-2015
Aan ds. C. Harinck. Is het kennen van je ellende alleen een besef van je zonden? Of is het ook een verlangen naar een le...
1 reactie
10-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering