Samen naar een kerk zoeken

(MA) D. Rosbergen / geen reacties

21-08-2019, 15:38

Vraag

Mijn vriendin en ik zijn al een tijd samen en willen onze relatie bezegelen met een huwelijk. Mijn vriendin kerkt met haar ouders sinds vier jaar in de Ger. Gem. Hiervoor gingen zij naar de Hersteld Hervormde Kerk. Ikzelf ga al mijn hele leven (26 jr.) met mijn ouders mee naar de Ger. Gem. Wij proberen een kerk te vinden die bij ons past. De theologische preken welke moeilijk te volgen zijn hebben ons mede doen besluiten een andere gemeente te zoeken. Het met familieleden verdiepen in de preken heeft ons niet geholpen de preken te verstaan.

Vandaar dat wij iedere zondag verschillende kerken bezoeken om hier een keuze in te maken. Wij voelen ons erg thuis in een gemeente welke binnen de Hervormd-Gereformeerde traditie binnen de PKN valt. Een actuele preek in ‘normale taal’ spreekt ons aan. En hier kunnen wij over napraten en discussies over voeren. Wij krijgen ook inspiratie uit de preken en hebben in een korte tijd meer geleerd dan in alle andere jaren.

Echter, ons wordt verweten dat wij het verder bij de waarheid vandaan zoeken. Wij zijn juist blij dat wij samen naar een kerk kunnen zoeken. Waarom zouden wij niet in deze kerk mogen trouwen? De Ger. Gem. is toch niet de enige ware kerk? God werkt toch niet maar in één gemeente?

Antwoord

Best 'zoekend' stel,

Bedankt voor jullie vraag! Beiden zijn jullie Ger. Gem. De reden waarom jullie een andere kerk zoeken is dat je de preken niet kan volgen. Nu stel je een aantal vragen die er op neerkomen waarom je niet naar een andere kerk op zoek mag gaan. Ik wil jullie één (ouderwetse,  want deze komt uit Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus) vraag die toch actueel is, willen stellen: “Wat geloof jij van de Voorzienigheid van God?” Met andere woorden: denk eens samen na over de plaats die de Heere jullie in Zijn goedheid en zorg gegeven heeft.

Samen staan wij in een maatschappij waarbij het gaat om 'ik'. Je herkent het wel: ”Ik vind, ik voel  en ik denk.” Dat is een feit. Daar kun je niet los van komen, maar het is wel goed je je dit bewust bent.

Als het gaat om een kerk, heeft de Heere jullie een plaats gegeven in de Ger. Gem. Daar wil de Heere tot je spreken. Is dat de enige goede kerk? Dat zeg ik niet. De Ger. Gem. is een deeltje van Gods ware kerk op aarde. Die aangewezen plek van de Heere mag je niet zomaar verlaten. Er moeten hele dringende redenen voor zijn waarvan je leest in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het gaat er om dat je weet en ziet dat God alle dingen leidt en dit zo ook in jullie leven.

En als de preek te moeilijk is, dan zal je dominee of de ouderling zeker bereid zijn dingen aan je uit te leggen. En als je bidt voor je kerk en de kerkenraad en thuis af en toe iets goeds probeert te lezen, weet ik zeker dat je toch de preken beter gaat begrijpen. En dat het bovenal tot zegen mag zijn.

Veel wijsheid hierbij toegewenst!

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

Er is iets wat mij de laatste dagen bezig houdt na een gesprek met een oude vrouw uit de gemeente. Zij is al flink op le...
32 reacties
20-08-2016
Hoeveel slaap heeft een kind van tien jaar ongeveer nodig? Onze dochter gaat om 20.30 uur naar bed en slaapt soms om 23....
8 reacties
20-08-2010
Mijn man en ik hebben te horen gekregen dat mijn man sterk verminderd vruchtbaar is. Nu stond ik bij de drogist en er la...
1 reactie
20-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering