Biologika

J. Boeijenga / Geen reacties

07-08-2019, 12:27

Vraag

Wat vinden jullie van de biologische natuurwetten beschreven door dokter Hamer en de cursussen die hierop gebaseerd zijn van Biologika Nederland?


Antwoord

Beste vragensteller,

Om te beginnen schuilt er iets vreemds in je vraag: “Wat vinden ‘jullie’...” In hoeverre interesseert jou de mening van een mens, of een forum, of een site? Is dat voor jou gezaghebbend? Fungeert Refoweb als een soort paus? Dan ben je aan het verkeerde adres! Als je vraag zou luiden: “Hoe moet het gedachtegoed, dat zijn weerslag vindt in de zogenoemde natuurwetten volgens Biologika Nederland, vanuit Bijbels perspectief geïnterpreteerd worden”, dan komt je in de buurt. Ik zal dan ook vanuit die optiek op je vraag ingaan. Je stuurt een link mee, daar zal ik primair het antwoord op baseren.

Wat houdt Biologika in? Als we de term taalkundig ontleden (iets waar hun webartikel mee inzet), gaat het om een wetenschappelijk beredeneerde uiteenzetting over het leven. Dat klinkt vrij neutraal en, zou je zeggen, dit is toch iets waar met name de biologie en de medische wetenschap, maar ook filosofische en religieuze stromingen, zich al eeuwen mee bezig houden? Maar hun toelichting gaat hier direct al een specifieke uitleg aan geven: het is natuurwetenschappelijke informatie over ‘hoe’ en ‘waarom’ ziektes ontstaan. Een nieuw leervak, op basis van een ontdekking van dr. Hamer, 35 jaar geleden.

Hier wordt direct mijn wantrouwen al opgewekt. Want over ‘hoe’ ziektes ontstaan, daar is door de huidige wetenschap al veel werk voor verricht. Het feit dat op basis van een ontdekking van één persoon hier kennelijk een heel nieuwe wetenschap voor is opgericht, mag op zijn minst bevreemding wekken. Kennelijk gaat het hier niet over de reguliere geneeskunde  en zitten we dus in de hoek van de alternatieve geneeskunde, meestal meer ‘geneeskunst’.

Overigens presenteren zij zich, volgens één van hun vele video’s, als een soort derde weg: niet regulier, niet alternatief, maar volgens de Biologika. Nog dubieuzer wordt het als mensen zich bezighouden met de duiding ‘waarom’ ziektes ontstaan. Direct moet ik denken aan de uitleg bij HC Zondag 10 (over de Voorzienigheid Gods), dat Gods Vaderlijke Hand erkent in het ‘waarom’ van onze gezondheid en ziekte.

De hele manier van redeneren over hoe het leven functioneert volgens deze ‘gezondheidsfilosofie’, wordt vervat in het volgende citaat: “Biologika is gebaseerd op de het gegeven dat wat er ook gebeurt met ons op fysiek niveau, op het niveau van het orgaan, is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen die is aangezet door een impact welke heeft zich afgespeeld in onze psyche of hoe wij het noemen: in onze gevoelswereld. Door een onverwacht, onacceptabel biologisch conflict dat moet voldoen aan 5 concrete voorwaarden. De biologische natuurwetten onthullen daarmee voor het eerst in de geschiedenis de zinvolle doelen van onze ziekteprocessen. Deze natuurwetten zijn vanuit Moeder Natuur ontstaan en niet door de mens bedacht. Ze gelden voor iedereen die op Aarde leeft, mens, dier en plant.”

Wanneer vervolgens geprobeerd wordt om te achterhalen wat nu die vijf natuurwetten zijn, dan is dat nog niet zo simpel. Er is een heel scala aan instructievideo’s waarin allerlei zaken worden uitgelegd. Het is mij een raadsel waarom de basis van deze hele ‘gezondheidsfilosofie’ niet klip en klaar op de openingspagina vermeld wordt. Doorvorsing van wat videomateriaal levert o.a. het volgende op: Ziekte wordt gezien als een natuurlijke verandering, niet als “een fout, een defect of pech.” Deze “natuurlijke verandering” (ziekte) wordt veroorzaakt door een biologisch-emotioneel conflict. Dit gaat zo ver, dat er bij bijvoorbeeld borstkanker, er een andere (emotionele) oorzaak is voor kanker in de rechterborst dan in de linkerborst (waarbij het ook nog uitmaakt of iemand rechtshandig of linkshandig is). Chronische stress kan leiden tot botkanker, maar door het terugwinnen van eigenwaarde zal de botkanker genezen. Enz.

Bij verdere bestudering van het materiaal dat zij beschikbaar stellen blijkt dat er een soms behoorlijk ingewikkeld (pseudo)wetenschappelijk stelsel is ontworpen van waaruit men ons het hele gebeuren rondom hoe en waarom van ziekte wil duiden. Op basis van een bepaalde gezondheidsfilosofie wordt, met behulp van een overstelpende hoeveelheid informatie, ‘bewezen’ dat kanker een celverandering is die veroorzaakt wordt door een biologisch emotioneel conflict. Door het opheffen van de oorzaak valt die kanker dan te genezen. Naar mijn mening wordt er aan de ene kant gebruikt gemaakt van wetenschappelijke informatie die geïsoleerd beschouwd wel juist is, maar de verbanden die gelegd worden en de conclusies die daaruit getrokken worden stroken niet met de huidige medische wetenschap.

We kunnen nu, volgens Biologika, immers onszelf genezen? Dit is ook niet in harmonie met de Bijbelse visie op gezondheid en ziekte. Die gezond zijn (of het zelf denken te kunnen worden) hebben immers de hemelse Medicijnmeester niet nodig? Ik denk daarom dat een (reformatorisch) christen zich niet met deze praktijken moet inlaten.

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Sedationist in ziekenhuis St. Jansdal

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
Geen reacties

Terug in de tijd

Mijn beste vriend is al jaren verslaafd aan cocaïne. Alle klinieken al van binnen en buiten gezien. Zijn familie heeft het al een tijd geleden opgegeven en heeft hoegenaamd geen contact meer met hem. ...
3 reacties
05-08-2013
Aan ds. Van den Brink. Een tijdje geleden ging een preek bij ons over de uitverkiezing. Die riep bij mij wat vragen op, daarom ben ik meer informatie gaan zoeken en kwam ik o.a. uit bij uw mooie antwo...
1 reactie
05-08-2014
Wanneer de binnenste schaamlippen groter zijn dan de buitenste, kan dat problemen opleveren bij de geslachtsgemeenschap?
Geen reacties
05-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering