Verschil tussen het christendom en alle andere religies

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

04-04-2003, 00:00

Vraag

Ik zit op de hogeschool Windesheim en studeer biologie. Niemand in onze klas is christelijk. Ze weten allemaal van mij dat ik christelijk ben, dus soms stellen ze natuurlijk hele moeilijke vragen. Een meisje vroeg mij waarom je nou christelijk moet worden en waarom niet islamitisch. Het is toch dezelfde God? Nu is mijn vraag aan jullie: Hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ligt het verschil (alleen) bij Jezus als verlosser? En waarom is ons geloof de enige juiste? Ik hoop dat het niet te moeilijk is. Ik vind het namelijk wel moeilijk. Voor mij is het kwestie van geloof/gevoel, maar voor hen niet.

Antwoord

Beste vriend(in),
 
De vraag die je stelt is een vraag die veel christen-jongeren hebben als ze in een klas zitten (of op hun werk, of bijv. vroeger in de militaire dienst) en ze zijn als enige christen. Het is een heel begrijpelijke vraag, die steeds meer gesteld wordt omdat de secularisatie geweldig is toegenomen, en er vele anders-gelovenden (o.a. ca. 800.000 moslims) in ons land zijn komen wonen. En dan komen de vragen: waarom ben je christen en niet bijvoorbeeld moslim (of hindoe of boeddhist), waarom moet je christelijk worden en niet islamitische, zoals het meisje in je klas vraagt? En er kunnen meer vragen komen: waarom bid je, waarom ga je zondags naar de kerk? Enz.

De apostel Petrus zegt, dat we "altijd bereid moeten zijn tot verantwoording van de hoop die in ons is", en dat we dat doen moeten "met zachtmoedigheid en vrees". De woorden zachtmoedigheid en vrees (dat betekent niet: angst, maar: oprecht, vanuit de vreze des Heeren) zou ik willen onderstrepen.

Het gaat niet om je gelijk, maar om je eerlijk getuigenis waarom je christen bent. Hoe 'gewoner' en openlijker je bent en voor je christen-zijn uitkomt, hoe meer waardering men voor je zal hebben en wellicht over het christen-zijn zal gaan nadenken, ook al zal niet iedereen dat (direct) laten merken. Geneer je er niet voor als je op een bepaalde vraag niet (direct) een antwoord weet. Soms zou ik gerust zeggen: "Dat weet ik (eigenlijk) niet", of: "Daar wil ik eens over nadenken".

Ik zie dat je biologie studeert. Dat lijkt me een heerlijk vak. Maar ik denk dat er daarbij een heel aantal vragen op je zullen afkomen, waar je niet altijd raad mee weet, over de evolutietheorie bijvoorbeeld. Tussen haakjes: weet je dat de Evangelisch Omroep over bijna alle onderwerpen veel documentatie heeft? Een telefoontje of mailtje naar de EO en je krijgt over een bepaald onderwerp (bijv. evolutie) tegen een geringe vergoeding documentatie toegestuurd.
 
Nu je vraag. Die is natuurlijk voor mij een beetje moeilijk te beantwoorden omdat ik je klasgenoten en dat meisje, dat de vraag stelde, niet ken. Hoe serieus zijn hun vragen? Bijv. willen ze meer van jou weten of ook meer over het geloof weten? e.d. Maar ik doe een poging. Ik volg daarbij de methode "stapje voor stapje". Zo gaat het in het evangelisatiegesprek vaak ook. Niet meteen de 'volle lading', maar datgene wat je kwijt kunt. In een volgend gesprek (soms meteen al in hetzelfde gesprek) kun je wat verdere lijnen trekken. Ik ga in punten over:
 
1. Probeer niet te debatteren. Dat kan hete hoofden en koude harten geven. Denk aan de woorden zachtmoedigheid en vrees. Ik heb geleerd om zinnen te gebruiken als: zoals ik het zie, zoals ik het opvat of ervaar, enz. Van een hoogleraar leerde ik eens in het gesprek heel invoelend te zeggen: daar heb je gelijk, maar... (en na dat maar neem je stukje voor stukje datgene wat de ander zei terug).

2. Waarom ben ik christen en bijvoorbeeld geen moslim? Mijn antwoord: zo ben ik geboren. Mijn ouders zijn (waren) christen. Dat lijkt natuurlijk een goedkoop antwoord. Waarschijnlijk zal men dat ook tegen je zeggen en verder vragen. Maar het is waar. Ik durf best te zeggen dat ik, als ik in een moslimland geboren was, ik waarschijnlijk moslim zou zijn geweest. Maar ik ben dankbaar dat ik uit christelijke ouders ben geboren. Dat belijd ik zelfs als een stukje verkiezing van God. Ik ben niet als een Papoea geboren maar als christen. Natuurlijk moet je het grote woord verkiezing tegenover je klasgenoten daarbij niet gebruiken. Maar je mag gerust zeggen dat je dankbaar bent dat je als christen geboren werd en dat je je daar goed (gelukkig) bij voelt.

3. Nu kan men verder gaan vragen: Waarom ben je daar dankbaar voor?  Misschien is een moslim ook wel dankbaar. Mijn antwoord zou zijn dat ik geboeid ben door Jezus: Wie Hij is, wat ik van Hem lees in het Evangelie, enz. Ik neem dus niet te grote stappen en zou nog niet direct over Jezus als Heiland spreken. Dat is de volgende stap. Weet je dat heel veel (ook moderne) mensen geboeid kunnen zijn door de historische Jezus. Ook moslims kunnen daardoor geboeid zijn: hoe Jezus met mensen omging, hoe Hij zachtmoedig was, wat Hij leerde, dat Hij zich liet kruisigen (ik begeef me nu even in de gedachten-wereld van de moderne mens). Ik zou dus zeggen: Ik ben geboeid door wat ik van Hem weet en in het Evangelie van Hem lees. Eventueel zeg ik erbij: lees het Evangelie.

4. Nu kan men zeggen: maar moslims geloven ook in Jezus. En dat is waar. Jezus (Isa, zeggen moslims) komt ook in de Koran voor. Ik zou nu zeggen: Dat heb je gelijk in (denk aan bovengenoemde hoogleraar) maar ik kies liever Jezus dan Mohammed. En als men verder vraagt: Ik vind Hem hoogstaander, wat Hij gezegd heeft, en gedaan heeft, enz. Weet je dat moslims geloven dat Jezus zonder zonden was? En dat Mohammed dat niet was? Ik had daar eens een gesprek met moslims over in een moskee. We geloven ook in Isa (Jezus), zeiden ze. Ik: wat geloven jullie dan van Hem? Eén van de antwoorden was: Hij deed geen zonde. Ik: En Mohammed? Hun antwoord: Ja, die deed wel zonde. Mijn antwoord: dan kies ik liever Jezus dan Mohammed. Toen kregen we een heel wezenlijk en indringend gesprek over: waarom Jezus zonder zonden was; Hij moet wel Gods Zoon zijn, en op aarde gekomen zijn om ons, enz. We waren toen bij het hart van het Evangelie.

5. Nu kan men vragen: waarom het Evangelie? Waarom de Bijbel? Eventueel: waarom niet de Koran? Mijn antwoord zou zijn: Ik geloof dat God er in spreekt (ik druk me dus voorzicht uit, gebruik (nog) geen grote woorden als: de Bijbel is Gods Woord, e.d. Als men komt met verhalen uit het Oude Testament die moeilijk zijn (Jericho totaal verwoest, Abraham had meer vrouwen, enz), dan zou mijn antwoord zijn: Daar heb je gelijk in, ik weet ook niet overal een antwoord op, maar de kern van de Bijbel is wie Jezus is en ik wil naar Hem luisteren. Ga de Bijbel niet 'bewijzen'. Artikel 2-7 van de Ned.Geloofs-belijdenis is helemaal waar, maar (nog) niet in het evangelisatie-gesprek. Het is waar voor jou en jij probeert de kern daarvan aan anderen over te dragen.

6. Tenslotte moet je in het gesprek (of in een volgend gesprek) terechtkomen bij: Jezus is de Heiland. Ik zou dat "getuigend" doen, d.w.z: niet zozeer: Jezus is 'de' Heiland, maar meer: ik geloof dat Hij mijn Heiland is, zo belijd ik Hem, zo probeer ik Hem ten volgen. En dan moet je, als het kan, zien terecht te komen bij Jesaja 53: Hij is om onze overtredingen verwond, enz. Moet je eens zien hoe wonderlijk dat toegaat bij Filippus en de kamerling (Hand.8): de kamerling zit Jesaja 53 te lezen. En Filippus vertelt hem, beginnende bij die Schrift, wie Jezus is (vers 35). Het verzoeningswerk van Christus is voor de moderne mens moeilijk te begrijpen. Toch: het is het hart van wat we geloven. Veel andere dingen zijn bijzaak. Als ik in een moskee kom doe ik mijn schoenen uit, ik ben bereid om een matje geknield te bidden, ik debatteer niet over het nut of onnut van vasten, enz. Bijzaken zijn dat! Maar men neemt mij niet af, wie Jezus was en is. Probeer daar eenvoudige woorden voor te gebruiken, zoals: ik geloof dat Hij de schuld op zich nam, dat Hij die wegdroeg, enz. Soms wijs ik (als men die kent, vele mensen kennen die) naar de Mattheus-passion, het openingskoor. Ik heb wel eens een heel uitvoerig gesprek met een puur onkerkelijk iemand gehad over het openingskoor van de Mattheuspassion dat hij heel goed kende: zie Hem als een Lam, zie onze schuld, zie Hem onze schuld op zich nemen. De laatste woorden van het openingskoor zijn geweldig: Als wie ein Lamm: als een Lam.

7. Weet je wat het grote, en wezenlijke, verschil tussen het christendom en alle andere religies is: in andere religies moet de mens zichzelf verlossen (Islam: Allah gehoorzamen, de Boeddhist: mediteren en zo met je geest tot God opstijgen), enz). In het christendom hoef ik niets te doen: God deed het. Hij gaf Zijn Zoon, die Zoon gaf Zijn leven, en er is Gods Geest: die doet mij gehoorzaam leven, niet om daarop te bouwen (ik bouw op de genade van Christus), maar de Heilige Geest leert mij dat ik niet anders kan en wil dan naar Jezus te zien om te zien hoe mijn leven moet zijn.
 
Je hebt nog een paar vragen, waar ik kort wat van zeg, omdat ik het meeste al gezegd heb:

Allah is toch dezelfde God als onze God? Doe voorzichtig. Mijn antwoord aan jou is: nee. Onze God is de drie-enige God. Moslims zullen bovendien nooit "Vader" ("Onze Vader") tegen Allah zeggen. Maar doe voorzichtig. Mijn antwoord zou zijn: Daar heb je gelijk in, maar toch kijken wij heel anders tegen God aan dan moslims tegen Allah; God is bij ons veel meer "Vader", en Hij gaf Zijn Zoon, Jezus, enz.

Ligt het verschil (alleen) bij Jezus als Verlosser? Ja, als het om het wezenlijke gaat wel. De Islam is een godsdienst van gehoorzamen. Ze kent geen verlosser. Mohammed is alleen een profeet (voor hen). Jezus is meer.

Waarom is ons geloof het enige juiste?  Pas op! Poneer dat niet direct. Je hebt natuurlijk gelijk; Jezus is hét Licht der wereld (Joh. 8:12), niet een licht, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem (Joh.14:6). Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven dan de Naam van Jezus Christus (Hand.4:12). De apostelen hebben daar hun leven voor gegeven. Maar zeg het in het gesprek niet te absoluut. Mijn antwoord zou zijn: Het is voor mij het beste geloof; ik zie het voor mezelf als het enige juiste. En als men zou doorvragen zou ik wat zeggen in de geest zoals ik dat in de punten 2 tot en met 7 heb gedaan.
 
Het is een lang antwoord geworden. Sorry, als hij te lang is. Maar het is er het bewijs van dat ik je vraag heel serieus heb genomen. Het is ook een belangrijke vraag, die steeds meer zal voorkomen.

Wil je overigens meer weten over het gesprek christendom-islam surf dan naar "Stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland". Je kunt daar een aantal dingen downloaden en ook materiaal aanvragen. Succes met je studie. Je zult je vele keren verbazen over de grootheid van God in al het geschapene.
 
Ds. H. Veldhuizen

 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

christendomgetuigenislam
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik een vraag willen stellen die gaat over verstand en gevoel. Waar kun je het beste naar luisteren: naar je ve...
2 reacties
04-04-2014
Wat zijn eigenlijk beproevingen? Voel je die? Ik weet dat ik een kind van God ben. Ik zie veel beproevingen maar voel er...
geen reacties
04-04-2011
In hoeverre moet je vergeving vragen van al je fouten bij je medemens? Moet je alles vertellen aan je vriend/vriendin in...
6 reacties
04-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering