Mensen geloven mijn geloof niet

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

01-08-2019, 08:07

Vraag

Ik ben echt wanhopig! God heeft mij jaren geleden geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Eerst durfde ik dit niet te delen. Nu wel, maar onze dominee, ouderlingen, mijn vrouw en mijn ouders geloven het niet. Ik weet wel dat het er eigenlijk niet niet toe doet, maar ik voel me zo alleen! Ik weet wel dat ik dat niet ben en ik geloof ook dat het ergens goed voor is. Ik begrijp het ook niet, want ik geloof, net als de dominee, dat de Bijbel het Woord van God is en sta volledig achter de Drie Formulieren van Enigheid. Eigenlijk is het geen vraag en weet ik ook wel dat ik met alles naar God mag vluchten. Maar ik zou graag een bemoedigend advies willen.

Ps. Jullie site is echt een uitkomst, zo hartelijk dank!

Antwoord

Beste vraagsteller, allereerst bedankt voor je compliment wat betreft onze website. We houden deze site met vreugde in de lucht. Ons doel blijft steeds: proberen te helpen in de vragen van het leven. En dan vooral de vragen op het gebied van het geloof. U ziet hoeveel gebruik er van gemaakt wordt. 

Wat je vraag betreft: Wat een wonder dat de Heere naar je omgezien heeft. Dat Hij je opgezocht heeft en geleid naar Zijn wonderbaar licht. Dit heeft een ingrijpende invloed op heel je leven en ook op de gesprekken en omgang met je omgeving. Gelukkig dat je momenteel durft te delen met anderen wat je in je ziel beleeft. Maar je weet inmiddels wat de woorden van de Heiland betekenen uit Mattheüs 10:36: “En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.”

Kun je vermoeden waarom zij het niet geloven? Druk je je misschien wat moeilijk uit? Of ben je te blij in de ogen van anderen? Hoe dan ook: laat je er niet door ontmoedigen. Je hebt de toestemming van anderen niet nodig. Zelfs niet van je kerkenraad of je dominee. Misschien begrijpen ze je niet. Misschien hebben ze het te druk. Maar in ieder geval moet je je niet gaan afzetten tegen de mensen, want dan wordt je leven zo moeilijk. Ga er ook niet voor veranderen van kerk. Vertel het gewoon rustig aan de Heere Jezus. Hij weet precies wat je bedoelt en Hij wil je in deze weg van tegenslag ook graag sterken en bemoedigen.

Lees vooral opnieuw het hele evangelie van Mattheüs nog weer eens door en zie hoe de Heere Jezus hier mee omging. Houdt je vooral vast aan Hem en laat je door Zijn Woord leiden. Bidt ook voor hen die je het leven moeilijk maken en laat je niet afschrikken. Je weet zelf wat er in je leven gebeurd is. En dat kan niemand je afnemen. Laat dat je leven kleur geven. Als mensen het je moeilijk maken vlucht naar Hem Wiens leven totaal is verwoest door mensen. Op die wijze mag je Hem volgen ook in de weg van lijden en verdriet.

Ik wens je veel moed en sterkte toe, maar vooral een leven dicht bij de Heere Jezus. Dat zal alles veel gemakkelijker maken. Je mag ook gerust eens persoonlijk contact met mij opnemen. Het telefoonnummer kun je krijgen via Refoweb.

Een hartelijke groet en Gods zegen,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

bekering
4 reacties
CrA
01-08-2019 / 10:43
Vraagsteller, stop ermee om je bekering en hoe je tot het geloof in Jezus gekomen bent, te vertellen. Laat het vooral in je gedrag zien dat je bij Jezus hoort. Overigens zou ik wel vragen aan de dominee/ouderlingen wat ze dan missen in je bekering en vraag om een concreet antwoord op deze vraag. Daar heb je recht op, zij behoren te waken over je ziel(Hebr. 13:17).
schoenveter
01-08-2019 / 13:06
Mooie tekst voor de vraagsteller, 1 Timotheüs 4 vers 12: "Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid".

Het is niet aan mensen (die het beter denken te weten) om een bekering te beoordelen, dus ook niet veroordelen (Lukas 6: 41 balk/splinter in het oog). Net als het Heilig Avondmaal niet (alleen) de vromen aanspreekt, het is voor wie God zoeken en nodig hebben! Eenmaal tot geloof gekomen, is niets anders mogelijk dan te volharden in het geloof en dagelijks te (moeten) bekeren. De zondige aard stopt niet met het kwaad doen hoe ernstig we dit ook proberen.

Het zijn misvattingen van het geloof waardoor vele gelovigen onnodig zware kwelling doorstaan! Romeinen 14:1 - "Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden". En zo zijn er nog veel meer Bijbelteksten. Spreek liever over het steunen van broeders en zusters in het geloof, in plaats van afkraken waardoor iemands geloof zelfs kapot en verloren kan gaan!

Er zijn ook genoeg teksten te vinden over de ernst van veroordeling in de evangeliën. Deze tekst vind ik daar heel sterk over spreken, Johannes 3: 17 - "Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden".
CB
03-08-2019 / 00:19
De vraagsteller voelt zich eenzaam, bedenk dan dat Jezus ook niet geloofd werd door zijn broers (Joh. 7:5) Hij kende die eenzaamheid ook.
Ikzelf word overigens door veel van mijn familieleden inclusief ouders ook niet geloofd. De weg van mijn bekering wordt niet recht bevonden omdat het anders gegaan is dan dat 'het ware volk van God' het geleerd wordt.
Maar weet je wat ik uit ervaring weet? Het maakt niet uit of wij geloofd worden of niet, doe ook maar niet je best om erkent te worden. Jouw en mijn verhaal is n.l. ook helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat God aan Zijn eer komt! Het moet om Hem gaan. Je hoeft bij mensen geen verantwoording af te leggen van de werken die de Heilige Geest in je werkt, je mag wel ten alle tijden getuigen dat de Heere goed is.

Wees hier maar op voorbereid: ... Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; ... (Joh 15:20)
En verheug je hierin, in de zaligsprekingen (Math 5); Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
Neem Paulus als voorbeeld, leer van hem te roemen in de verdrukking...
is moeilijk hoor maar het maakt je innerlijk zo rijk!
Meer en meer van jezelf afzien en meer en meer op Hem vertrouwen.

Praat niet over je bekering maar lééf eruit!
cees0102
03-08-2019 / 23:17
Wanneer de mensen uit je omgeving je (geloof) niet accepteren is dit enerzijds pijnlijk voor jezelf én anderzijds een grote eer. Het is geen probleem om vanwege je belijdenis dat je Christus toebehoort, om Zijnentwil smaadheid te moeten dragen en te verdragen.
Helaas is er in reformatorisch Nederland kennelijk meer behoefte om als rechter te willen optreden, dan om zich te verheugen in de gemeenschap der heiligen. Het zij zo...
Welkom in de strijd!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag. Ik ben 25 jaar en verloofd met de liefste vrouw van de wereld. Door omstandigheden kunnen we pas komen...
geen reacties
01-08-2017
Iedereen denkt dat ik psychisch ziek ben geweest, maar ik ben stuk gemaakt door jaloezie van mensen die zich christen no...
geen reacties
03-08-2018
Een tijdje geleden was ik op een bruiloft met een band. Aan het einde van de avond werd een lied van Meatloaf gespeeld, ...
10 reacties
31-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering