God geeft nooit meer te dragen dan je kunt

Ds. P. Roos / geen reacties

30-07-2019, 10:36

Vraag

God geeft nooit meer te dragen dan je schouders dragen kunnen. Dit wordt regelmatig gezegd nu ik al lange tijd in moeilijke omstandigheden verkeer. Is dit een Bijbels gezegde? Waar kan ik dit vinden? Ik vind het moeilijk om dit te geloven na een tijd geleden in mijn depressie suïcidaal te zijn geweest. Het was op dat moment voor mij te zwaar. Het is genade dat God mijn leven heeft gespaard, dat kan ik echt zeggen.

Ik ben niet meer depressief. Maar al die mensen voor wie het leven te zwaar was en wel door een wanhoopsdaad zijn overleden? Voor hen was wat God te dragen gaf, toch wel te zwaar? Ik weet hoe het voelt om zó wanhopig te zijn, dat er geen uitweg meer lijkt. Ik kan dat niet rijmen met bovenstaand gezegde. Het irriteert me als mensen dit zeggen. Weet u raad hoe ik dit moet zien?

Antwoord

In de eerste plaats: wat fijn dat je eigen ervaring zo duidelijk dit gezegde ondersteunt. Ik mag aannemen dat je dit ziet als een genadige daad van God. 

Maar nu als het anderen geldt... Laat ik beginnen op te merken dat we dit vaak zeggen als het een ander betreft. We willen iemand daarmee opbeuren. We zeggen dit misschien wel eens veel te snel. Nu denk ik aan een woord uit de eerste Korinthebrief, waar ik zelf wel eens houvast in gevonden heb (1 Korinthiërs 10:13): “Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt  verdragen.”
 
Deze woorden kunnen enig licht brengen in deze vraagstelling. God laat iemand niet verzocht worden boven hetgeen hij vermag te dragen. Omdat het in de Bijbel staat, is het waar. Deze waarheid wordt mede ook bevestigd door je eigen ervaring. Dus is het dubbel waar.

Waar is echter ook dat dit niet lijkt op te gaan voor veel andere mensen. En je denkt dan speciaal aan hen die een wanhoopsdaad bedreven. Hoe kan dat dan?

Je moet onderscheid maken in de personen over wie we het hebben. Dit woord uit de Korinthebrief geldt voor hen die de Heere kennen en vrezen. Je kunt inderdaad niet zeggen dat het voor iedereen geldt. Als we de Heere niet kennen en Hem niet dienen, kunnen we niet zonder meer aanspraak maken op de zegeningen van Zijn trouw en genade. Wie wandelt op de brede weg, komt verkeerd uit.

Zeg ik hiermee nu dat ieder die suïcide pleegt, geen kind van God is? Dat bedoel ik vooral niet! Je weet dat hier verschillend over gedacht wordt. Mensen komen heel vaak tot allerlei andere wanhoopsdaden. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld aan de drank verslaafd raken. Maar ook dat is nog geen bewijs van een verwerping door God.

Iemand die suïcide pleegt, wordt voor die daad niet bewaard, maar het kan wel zijn dat hij bewaard wordt voor de eeuwige verlorenheid. Iedere zonde kan vergeven worden. Dus ook deze zonde. Men zegt wel dat hiervoor geen vergeving meer afgebeden kan worden en daarom is er dan geen vergeving. Maar dat is geen argument. Als elke zonde alleen vergeven kan worden, als we daar bewust om bidden, kan er geen mens zalig worden. Het kan zelfs zijn dat Gods kinderen sterven in een zekere wanhoopsstemming (zonder de hand aan zichzelf te slaan). Maar daardoor kunnen we niet zeggen dat zij dus geen genade kenden. Ik zeg hiermee niet dat zij die dit overkomt, ook zalig zijn. Dat weet de Heere alleen. Ik mag daar echter niet over oordelen. Laten we ons maar aan dat Bijbelwoord vasthouden.

Gods kinderen kunnen een maagzweer krijgen, natuurlijk. Evenzeer is het waar dat zij depressief kunnen worden. In dat geval zouden zij ten uiterste aan die kwaal kunnen sterven.

Beste vraagsteller, het komt toch uiteindelijk aan op de last van de eeuwige toorn Gods. Die zware last heeft de Heere hen dan niet opgelegd. Wel allerlei andere zware lasten,  zeker wel.

Trek hieruit maar die ene conclusie: roeping en verkiezing moeten we vastmaken. Laten we in geloof en bekering de Heere zoeken en dienen. Wie werkelijk door het geloof zich aan de Heere Jezus toevertrouwt, zal zalig worden. Een dichter heeft gezongen:
Ga niet alleen door ‘t leven, díe last is u te zwaar. 

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

 • Geboortedatum:
  29-10-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Burgum
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

suicide
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste jaren heb ik veel geleerd rondom geloof en bekering. Ik weet dat ik niets kan doen, maar toch ook weer wel. N...
3 reacties
29-07-2011
Graag zou ik u twee vragen willen stellen over de Apostolische geloofsbelijdenis. 1. Waarom gaat slechts één artikel ...
3 reacties
29-07-2014
Wat wordt er bedoeld in het geestelijk leven met: “Kijk het maar achteraan?”
27 reacties
31-07-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering