Spijt van mijn scheiding

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

26-07-2019, 08:05

Vraag

Ik ben een vrouw (met kinderen), gescheiden en weer hertrouwd. Ik heb veel spijt van mijn scheiding, maar kan niet meer terug. Ik heb veel verdriet over wat ik iedereen heb aangedaan. Ben lid van de HHK. Hoe ga ik met mijn schuld om? Ik kan het nooit meer goedmaken. 

Een wanhopige en verdrietige moeder.

Antwoord

Beste vraagstelster,

U vraagt hoe u met uw schuld om moet gaan en dat u het nooit meer goed kunt maken. Ik weet niet precies wat u bedoelt, maar ik vermoed dat het enerzijds gaat om uw schuld tegenover de Heere en anderzijds tegenover de mensen wie u verdriet hebt aangedaan. U bedoelt meer specifiek misschien uw vorige man en uw kinderen uit uw eerste huwelijk? Omdat u afsluit met: “een wanhopige en verdrietige moeder”, maak ik daaruit op dat u met name tegenover uw kinderen schuld en verdriet voelt. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat u tegenover de Heere uw schuld niet goed kunt maken, maar dat dit ook niet hoeft. U mag Hem al uw schuld belijden want Hij is een schuldvergevend God. Hij laat geen zondaar staan die zijn of haar schuld oprecht aan Hem belijdt. Om Christus’ wil zal Hij u graag al uw schuld en zonde en tekortkoming vergeven. Geen zonde, geen schuld is voor Hem te groot om te kunnen vergeven. “Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest”, Romeinen 5:20.

Tegelijk ziet u ook wel hoe de zonde haar sporen trekt en breuklijnen nalaat in uw leven en in dat van de mensen om u heen. Ik ken de reden niet waarom u gescheiden bent en hertrouwd. Kan het zijn dat de concrete aanleiding en omstandigheden niet zozeer bij u liggen maar bij uw vorige man? Schuldgevoelens hebben niet altijd een geestelijke oorzaak maar kunnen ook het gevolg zijn van onomkeerbare situaties waar u zelf niets aan kunt doen. Misschien was er voor u een Bijbelse grond om te mogen scheiden en hertrouwen? Ook kunnen schuldgevoelens een meer psychische oorzaak hebben en zijn ze niet zozeer geestelijk als wel psychologisch van aard. Dit zijn allemaal zaken die u eerlijk voor de Heere mag neerleggen in het gebed: “Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere.”
 
Ik denk dat het wel goed is om uw verdrietige en moeilijke situatie aan iemand voor te leggen met wie u van hart tot hart kunt spreken en die u vanuit de Schrift raad kan geven. Achter uw noodkreet schuilt een wereld aan gebeurtenissen, vragen en gevoelens die zich op papier niet goed laten uitdrukken en die u het beste in een persoonlijk gesprek met iemand kunt delen. 

De raad die ik u op afstand kan geven is toch ook in gesprek te gaan met uw vorige man en uw/jullie kinderen omdat er kennelijk veel is waar u spijt van heeft. Probeer dit in een eerlijk gesprek aan de orde te stellen en vraag vergeving voor wat u, in uw eigen woorden, “hen hebt aangedaan.” Het mooiste is wanneer jullie dit samen in het gebed voor de Heere neer kunnen leggen en er zo ruimte komt voor een stuk verzoening. Dat u hertrouwd bent, hoeft niet te betekenen dat u het contact met uw kinderen afsluit. Probeer in goed overleg met uw huidige man te zoeken naar mogelijkheden om dit contact open te houden. 

Tot slot: het feit dat u niet meer terug kunt naar het huwelijk met uw vorige man betekent niet dat de Heere uw verdere levensweg niet wil zegenen. In de weg van schuldbelijdenis en berouw zal de Heere u en uw huidige man Zijn zegen niet onthouden, ondanks de brokstukken die in uw leven zijn ontstaan. Het zal tijd kosten om met de gebrokenheid in uw leven om te gaan, maar u hoeft die weg niet alleen te gaan en niet in eigen kracht. “En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden”, Jakobus 1:5.

Veel sterkte en Gods zegen toegebeden,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwen
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u wat vertellen over het ontstaan van gebruiken rondom ambtskleding van predikanten? Toga, preekjas. Welke gedachte...
geen reacties
24-07-2006
Ik heb een probleem waar ik al vier jaar mee worstel. Mijn vader heeft mij, toen ik elf was driemaal aangerand. De eerst...
geen reacties
24-07-2006
Op dit moment zit ik met een dilemma. Ik ben op zoek naar een liefde die (denk ik) niet bestaat. Het klinkt misschien ra...
1 reactie
25-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering