Walgen van mezelf

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

08-07-2019, 13:39

Vraag

Sinds enkele jaren heb ik regelmatig als man seksueel contact met andere mannen. Meestal met dezelfde man, hoewel ik eigenlijk niets voor hem voel, maar een aantal maal ook met andere mannen. Vaak onder invloed van alcohol. En ja, ik schaam me er ten diepste enorm voor en heb ook het gevoel dat God daarom niets meer met me te maken wil hebben. Terwijl ik eerder actief meelevend was in een vrij behoudende kerk.

In mijn hart komen daarom gedachten op als: “Heere, verwerp me maar.” Eigenlijk wil dit allemaal niet, maar toch doe ik het steeds weer. En daarna voel ik me weer schuldig waardoor ik weer verder in de put kom. Ten diepste wil ik gewoon een vrouw, maar dat lukt op een of andere manier steeds niet. Dan denk ik dat ik ‘uit nood’ maar iets doe. Hoe dan ook, ik walg vaak van mezelf. Hoe kom ik hieruit en kan ik weer rein voor God staan?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor de openheid. Moedig om zo iets intiems aan de orde te stellen. Nodig ook omdat deze praktijk je geestelijk verontreinigt. Ik vind het moeilijk om je een toepasselijk antwoord te geven, omdat ik je niet persoonlijk ken. Maar ik zal het proberen.

De bijbelse lijnen zijn duidelijk.  Ik wil hier alleen noemen Romeinen 1:24-29. Dat weet je zelf ook wel. Maar hoe kom je er nu uit? Er staat in 1 Thess. 4 (zie vers 3-9) dat het de wil van God is ons te onthouden van ontucht en hoererij. Ieder moet daarom zijn vat (= lichaam - zo SV) weten te bezitten in heiligmaking en eer. Je lichaam is namelijk  een werktuig van de ziel (zie kanttekeningen). Dus wat je van binnenuit doet, heeft ook gevolgen voor  je lichaam. Dat geeft bij jou dat nare schuldige gevoel als je het weer (met iemand) gedaan hebt. Je raakt er steeds dieper door in de put. Je wilt het niet en toch doe je het weer.

Nu is de seksualiteit een goede gave van God. Ook de seksuele gemeenschap met elkaar. Dus geen zonde op zichzelf. Mits je dat doet binnen de regels die God daarvoor gegeven heeft. Een man is een seksueel wezen en moet daar bijbels mee om leren te gaan. Elke (spontane) zaadlozing is als zodanig geen zonde, maar hoort bij de natuurlijke ontwikkeling naar de volwassenheid. En kan een ontspanning geven die op een bepaald moment nodig is. Maar je moet er wel voor oppassen dat het geen eigen, zelfstandig leven gaat leiden. Verslaving dus en zonde voor God. Zie vers 7. Dat geldt voor iedere man: alleengaand of (nog niet) getrouwd of anders geaard. Zie 1 Thess. 4 vers 5 en 6.

Ten diepste wil je gewoon een vrouw, maar dat lukt maar steeds niet. Jammer voor je. Nu moet je weten dat het begrip “vat” (vers 4) ook kan worden weergegeven met: “Voor zichzelf een vrouw nemen” (zie studiebijbel HSV). Ik hoop dat je dat mag meemaken, want dan zou jouw probleem in goede banen kunnen worden geleid. Alleen: ook een vrouw heb je niet voor de seks. Dat zul je natuurlijk met  me eens zijn. Er moet een diepere geestelijke verbinding zijn om een relatie op te bouwen voor wederzijdse trouw en intimiteit. Dat wordt in 1 Thess. 4 aangegeven met de noodzaak  van de broederlijke liefde (vers 9). Daar vallen ook de vrouwen onder. Je hebt dus de liefde binnen de kerkelijke gemeenschap nodig in jouw strijd op dit punt.

Leer je te houden aan Gods geboden. Zoek de HEERE in gebed en overgave. Leef hartelijk met de gemeente mee. En zie hoe Gods voorzienigheid je leidt. Geeft de Heere je een levenspartner, wees Hem er dankbaar voor. Kun je niet trouwen vanwege je geaardheid of blijf je alleen? Dan is die broederlijke liefde zo nodig en zegenrijk. Ook om je probleem in Gods kracht te boven te komen. Want die broederlijke liefde raakt je ziel en heeft dus gevolgen ook voor je lichaam. Zij kan zelfs een diepere vrede geven dan een (spontane) ejaculatie.

En weet dit: God prikt je nooit vast op je zonden. Maar Hij wil toevluchtnemende  zondaren om Christus’ wil zuiver en rein voor Zich stellen. Al is de put nog zo diep: de Heere kan je er uit halen! Daarom: Zoek gemeenschap met Hem en met geloofsgenoten. Dan hoef je niet te wanhopen.

Het is een heel  verhaal geworden, maar oprecht gemeend. Ik sta open voor nader contact en wens je intussen van harte Gods zegen toe in de strijd, met het uitzicht op overwinning. De Heere zegene je!

Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Zijn er verklaringen voor waarom je, soms meerdere keren, een relatie aangaat met iemand die (trekken van) autisme heeft...
4 reacties
08-07-2013
Aan ds. Heikamp. We horen vanaf de kansel vaak de uitdrukking: "Laat u met God verzoenen." Lijkt dit niet op het aanneme...
geen reacties
08-07-2013
Ik ben een jongen van 18 en een flinke poos geleden is mijn verkering uit gegaan. Nu is het zo dat toen wij pas verkerin...
1 reactie
08-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering