Niet gedoopt

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

06-06-2019, 10:41

Vraag

Ik ben niet met het geloof opgevoed, ik ga nog maar een aantal jaar naar de kerk. Ik ben niet gedoopt toen ik klein was. Ik twijfel over bij welke kerk ik mij wil aansluiten. Ik heb veel verschillende verhalen gehoord, maar wat als het einde van de wereld er nu aan komt? Kan ik dan in de hemel komen zonder dat ik gedoopt ben? Hebben mijn ouders die wel gedoopt zijn, maar nu niet meer geloven, een grotere kans om in de hemel te komen?

Antwoord

Beste vrager,

Allereerst ben ik blij en dankbaar dat je naar de kerk gaat. Ondanks dat je er niet mee opgevoed bent. Dat lijkt me een hele verandering in je leven om van buiten te komen naar binnen. Daar zit vast nog wel een verhaal achter. Daar zit God Zelf achter, Die jou graag onder Zijn kinderen wil gaan rekenen. 

We moeten niet vergeten dat het naar de kerk gaan niet gelijk staat met het  kind van God zijn. Wel is de kerk een middel in Gods hand om tot geloof te komen. Daar hoor je het evangelie verkondigen, wat inhoudt dat je opnieuw geboren moet en kunt worden. Jezus riep de mensen toe : “Volg Mij.” Dat waren heel verschillende mensen, de één was helemaal verstrikt in zijn geld, een ander in de prostitutie, een derde in zijn godsdienst, zonder bekering. Maar iedereen moet veranderd worden. Dan niet alleen van bepaalde zonden, maar van de zonde (enkelvoud) en daarmee bedoelt de Bijbel dat we innerlijk vervreemd zijn van God. De Heere leert ons dat we allemaal bij God vandaan zijn gelopen en onze eigen wil verlangen te doen. Daarom moeten en mogen we Hem leren kennen.Dan wordt het leven zo anders. Er komt een breken met de zonde en een verlangen om God te dienen. Als je dat leert kennen in je leven wil de Heere God dat je gedoopt wordt. Dat is een teken dat je bij Hem hoort. Het is een teken dat je zonden afgewassen mogen worden door het bloed van Christus. En als jij al volwassen bent dan is het iets heerlijk om de doop te ontvangen. Dan wil je echt niet meer zonder doop door het leven. Als iemand trouwt wil hij dat toch graag laten zien door een trouwring te dragen? Ik hoor bij hem of bij haar. 

Nu is het ook weer niet zo dat alleen gedoopte mensen in de hemel komen en  de nieuwe aarde zullen bewonen. Er zijn mensen die wel bekeerd zijn, maar toch niet gedoopt. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Maar het geloof verbond hem met Christus en hij mocht ingaan in het eeuwige paradijs. Hij had de gelegenheid niet meer om gedoopt te worden. Maar de liefde tot de Heere Jezus was wel in zijn hart.

Hebben mensen die gedoopt zijn een grotere kans om in de hemel te komen? Nee, als er geen levende  band met Jezus Christus is dan zullen ze niet ingaan  in de hemel. Om een voorbeeld te gebruiken: iemand die single is kan wel een trouwring aan doen, maar daarmee is nog niet getrouwd en heeft zelfs geen levenspartner. De Bijbel zegt: wie geloofd zal hebben  en gedoopt zal zijn zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben zal verdoemd worden. Het komt dan ook aan op het geloof.

Geloven betekent dat je een liefdesrelatie met Christus hebt. Ben je wel gedoopt en geloof je niet, dan zal die doop je veroordelen. Als kind gedoopt te zijn is iets om dankbaar voor te zijn, maar als we niet geleerd hebben wat die doop heel persoonlijk voor je betekent, dan wacht het oordeel.

Als wij zelf een levende band met Christus mogen hebben dan zullen we veel voor onze ouders en geliefden bidden of ook zij Christus zullen leren kennen. En als er de gelegenheid is, spreek ook met hen. Sluit je aan bij een kerk waar het Woord van God met ernst en liefde verkondigd wordt en waar men er ook naar leeft. Nodig je ouders  uit als je zelf gedoopt mag worden. Wacht niet te lang, want de grote dag komt.

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

ongedoopt
geen reacties

Terug in de tijd

Vandaag zag ik bij mijn dochtertje van 9,5 jaar een paar schaamharen. Ik schrok daar eigenlijk wel van. Is dit niet vroe...
3 reacties
05-06-2012
In Jesaja 6:9-10 lezen we het volgende: “Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat nie...
geen reacties
06-06-2015
Is er in reformatorisch Nederland ook iets als een steungroep o.i.d. voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met licham...
2 reacties
05-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering