Psychische nood en geloofsangst

Ds. R.H. Kieskamp / 6 reacties

08-05-2019, 14:57

Vraag

Ik leef de laatste tijd alleen maar in angst. Bang voor ziekte, dood, verlies. Ik heb geprobeerd op God te vertrouwen maar ik voel, hoe vreselijk, een bepaalde afstand naar Hem.

Twee weken geleden had ik een positieve zwangerschapstest in mijn handen. Onze allereerste zwangerschap. Ik durfde het bijna niet te geloven en ik was heel voorzichtig omdat ik wist dat het niet altijd goed kon gaan. Ik heb gelijk tot God gebeden, Hem gedankt en gevraagd of hij me wilde helpen met mijn angst. Want ik was bang voor een miskraam, de zwangerschap zelf, de bevalling, enzovoort. Mijn vreugde liet ik heel voorzichtig toe maar ik beschermde mezelf ook door realistische gedachten.

Deze zwangerschap is een paar dagen geleden aan een eind gekomen. Ik heb een miskraam gehad. Ik kan het verdriet niet omschrijven. Ik snap niet dat God, die weet dat ik al zoveel angst in mijn leven heb, dit heeft laten gebeuren. Ik weet dat ik God niet de schuld mag geven maar ik snap het gewoon niet. Betekent dit dat al mijn angsten uitkomen? Dat ik nu ook niet gespaard blijf voor ziekte?

Ik wil echt op God vertrouwen, maar het lukt me gewoon niet meer. Als ik bid voel ik een afstand, ik weet wel dat Hij me ziet maar Hij voelt zo ver weg. Ik strijd deze strijd al zo lang, ik wil graag een nieuw hart maar het komt steeds niet. Ik heb al zo vaak al mijn gedachten, zonden, schuld en angsten aan God gegeven. Maar het komt telkens weer terug. Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik voel me radeloos.

Antwoord

De vraag eindigt met: “Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik voel me radeloos.” Deze slotopmerking, samen met alles wat verder aan de orde gesteld wordt, maakt het, mij althans,  moeilijk om in enkele zinnen van achter de computer adequaat te kunnen reageren. Als ik alles goed begrijp gaat het om meerdere dingen. Er zijn dingen die direct met het geloof in de genade van God te maken hebben. Er zijn ook zaken van concrete noden waarvan getracht wordt om die in het geloof te verwerken, doch het lukt niet die echt bij God neer te leggen. Als ik het goed peil zijn er eveneens  kanten aan de geestelijke nood die psychische raakvlakken hebben, waarbij ik specifiek denk aan voortdurende angsten die blijven terugkomen.

Om bij dat laatste te beginnen: Er kan nauwe samenhang zijn tussen psychische nood en geloofsangsten. Behoorlijk op orde komen met psychische noden kan gunstig doorwerken naar het overwinnen van geloofsangsten. Aan de anderen kant kan rust en vrede  vinden  bij God heilzaam doorwerken naar ons psychisch gevoelsleven. Soms kunnen we daarin geholpen worden met deskundigen op psychisch gebied. In ieder geval kan het werk van de Heilige Geest in ons hart  rust geven in ons  leven. Het bijbelse woord “vertrouwen” is daarbij van groot belang. God is het waard   dat we Hem vertrouwen en wij worden er toe geroepen. Bovendien mogen we weten dat God oerbetrouwbaar is.

Ondertussen wil vertrouwen op God niet zeggen dat we van mening zijn dat we liefde, zaligheid en hulp van God verdienen. Integendeel, het is alles onverdiende genade. Toch mogen we vertrouwen dat God ons die genade wil geven, omdat Christus het voor ons verdiend heeft. Hij heeft het ons in de doop immers beloofd! En wat die angst betreft, het is bekend dat mensen geholpen worden wanneer ze biddend zeggen: “Heere, met U ben ik niet bang. Als U  bij mij bent met Uw kracht, liefde en genade dan heb ik geen reden om bang te zijn. En U wilt bij mij zijn, daar vertrouw ik op. U wilt dat, niet omdat ik het verdien, maar omdat U aan het kruis alles verdiend hebt.” Dit vertrouwen op de genade van het kruis zorgt er ook voor dat de afstand tussen God en ons gaat verdwijnen, want we krijgen vergeving en God wil onze liefdevolle Vader zijn. 

De vraagstelster zit momenteel in een negatieve spiraal. Wat de oorzaak daarvan is kan ik moeilijk overzien. Heeft het enkel met geloof te maken, spelen er psychische zwakke plekken in mee of is het vooral te wijten aan allerlei problemen die zich momenteel opstapelen? God is een goede hemelse Vader, doch in zijn wijsheid kan Hij het ook nodig vinden om ons met moeilijke dingen te leren omgaan. Zijn bedoeling daarvan is ons te brengen tot nog meer overgave aan Hem, vertrouwen op Hem en alles loslaten buiten Hem. 

Heb ik hiermee de vraagstelster geholpen, zoals ze zo indringend vraagt aan het eind van haar schrijven? Ten diepste kan alleen God helpen. Wel wil Hij er echter ook mensen voor gebruiken, predikanten, gelovige medemensen, zelfs psychische hulp in bepaalde gevallen. Ooit sprak ik iemand die zei te weten dat psychische hulp niet nodig was. Haar hart ging uit naar Jezus. Afrondend zeg ik: “De Heere zegene je, Hij laat geen bidder staan” (Psalm 130:3 berijmd).   

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

angst
6 reacties
Lekkerbek
08-05-2019 / 18:24
Ik moest denken san het volgende gedicht:

Ik vroeg om kracht,
En ik kreeg moeilijkheden
om me sterker te maken.
Ik vroeg om wijsheid
En ik kreeg problemen
om ze op te lossen.
Ik vroeg om moed
En ik kreeg gevaar
Om te overwinnen.
Ik vroeg om steun
En ik kreeg kansen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg,
Ik kreeg alles wat ik nodig had!
katherina
09-05-2019 / 09:48
Meiske, meiske, ga toch naar een goede psycholoog. Sommige dingen kun je niet alleen oplossen, of door te bidden. Wanneer je je arm breekt ga je naar de dokter, bij psychische nood naar een psycholoog. Die zijn er ook van christelijke huize. Ga naar de huisarts en vraag om een doorverwijzing.
K80
09-05-2019 / 20:05
Katharina zegt het goed.
Vraag een verwijzing naar een psycholoog.
Als je niet oppast kom je nog in een depressie terecht.
AHHK76
13-05-2019 / 17:39
God wil ons helpen, maar Hij geeft ons ook medemensen, als een middel... Dokters en hulpverleners mogen je helpen. Die heb je nu echt nodig...! Zoek hulp. Misschien zijn medicijnen tegen angst tijdelijk ook nodig. Dat is geen schande of zonde, dat is verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen welzijn.
Betje6
14-05-2019 / 21:40
Ja maar ik ben ook bang dat medicijnen het geloof beïnvloeden, of dat het niet waar is, dat je gelooft
HvK91
15-05-2019 / 09:40
Hoi vraagstelster, als je wilt mag je me mailen. Ik heb met soortgelijke vragen te maken (gehad), en sommige antwoorden. Lang niet elk antwoord is op iedereen van toepassing, maar wie weet heb je er iets aan! Volgens mij heeft de redactie mailadressen bij de gebruikersnamen, toch?

Terug in de tijd

De wand tussen mijn vagina en anus lijkt dikker te worden. Als je net iets bij de vagina naar binnen gaat, dan voel je d...
geen reacties
08-05-2013
Aan dominee Vreugdenhil als reactie op “Gradaties in heerlijkheid en rampzaligheid.” Als ik het goed begrijp zegt u dat ...
1 reactie
09-05-2017
Momenteel zit ik in een moeilijke periode. Thuis is het allemaal best moeilijk. Ik kom uit een groot gezin, van wie de h...
geen reacties
08-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering