What Would Jesus Do

Ds. A. Jonker / geen reacties

30-05-2004, 00:00

Vraag

Zelf loop ik er al een poosje over te denken om een armbandje te kopen met de letters w.w.j.d. (what would Jesus do). Aan de ene kant hoor ik verhalen dat het niet goed is omdat je beter kunt denken: Wat wil de Heere Jezus van jou dat je doet? Aan de andere kant hoor ik ook een verhaal van: Het is toch goed om er steeds bij stil te staan wat Jezus zou doen als je een keuze moet maken van wel of niet doen? Ik loop nogal over die vraag na te denken. Hoe denkt u hierover?

Antwoord

Beste briefschrijver,

Fijn dat je over deze dingen nadenkt. Het belangrijkste is dat wij in alle dingen ons zullen afvragen: Wat wil de Heere dat ik doen zal? Dat was ook de eerste vraag die Paulus stelde toen de Heere Jezus hem stil zette op de weg naar Damaskus (Handelingen 9). Hoe weten we wat de wil van de Heere is? Dan moeten we Zijn Woord, de Bijbel lezen. De Heere wil dat we Zijn geboden doen en Zijn inzettingen houden. Dit betekent niet dat we in ieder concreet geval precies een bijbeltekst kunnen noemen. Soms moeten we de hoofdlijn van de Bijbel toepassen op een concrete situatie. Een van de hoofdlijnen is, dat God wil dat we Hem lief hebben boven alles. Dan moeten we ons dus afvragen of we -bij wat we doen- inderdaad in liefde gericht zijn op God. De enige die volmaakt Gods wil heeft gedaan en altijd God de Vader heeft lief gehad, is de Heere Jezus. Hij gehoorzaamde Gods wet en was gericht op de eer van de Vader. Omdat Hij in alles vol was van de Heilige Geest en van de liefde tot de Vader.

Van hieruit gezien, is het niet vreemd om ons af te vragen: Wat zou de Heere Jezus doen in deze situatie.  Wat we echter wel moeten bedenken, dat Jezus volmaakt de wil van de Vader kende en volkomen vervuld was van liefde tot de Vader. Dat is bij ons, zoals we geboren zijn helemaal niet het geval. En als we tot bekering kwamen en we Gods liefde in Jezus Christus leerden kennen, is het altijd nog een beperkt weten van Gods wil. En ook onze liefde tot God is niet volmaakt. Daarom moeten we altijd bidden om de leiding van de Heilige Geest. Die maakt dode harten levend, doet het Woord verstaan en leert om in de voetstappen van de Heiland te wandelen. Dan zullen we ook vragen: “O Vader, dat Uw liefde ons blijk’, o Zoon, maar ons Uw beeld gelijk”.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Tags in dit artikel:

sieraden
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe lang overleeft sperma als het in aanraking is geweest met de buitenlucht? Dus bijvoorbeeld als het aan je handen zit...
geen reacties
31-05-2018
Graag zou ik enkele vragen willen stellen over de wijze van het verkiezen van ouderlingen, diakenen en kerkvoogden. In v...
geen reacties
30-05-2016
In een antwoord van ds. H. Veldhuizen las ik het volgende: "Nu je vraag: wanneer ben je psychisch ziek en wanneer ben...
geen reacties
30-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering