Hoe weet je van jezelf of je Gods kind bent?

Ds. A. Jonker / geen reacties

24-01-2004, 00:00

Vraag

Hoe weet je van jezelf of je Gods kind bent?

Antwoord

Allereerst wil ik zeggen: Fijn, dat de vraag zo gesteld is. Want de vraag had ook kunnen zijn: "Hoe weet je of iemand (anders) een kind van God is?" Dan lopen we het gevaar om anderen te oordelen en te veroordelen. Nu is de vraag persoonlijk, en ik neem aan dat de vraagsteller(-ster) hiermee worstelt.

Hoe weet je of je Gods kind bent? Het antwoord kan eenvoudig zijn: Dat weet je, als je de stem van Vader gehoord hebt! Of: Dat weet je, als je de eniggeboren Zoon van de Vader persoonlijk kent in het geloof. Toch wil ik proberen om vanuit de Bijbel enkele lijnen aan te geven. Dat werpt zeker meer licht op deze vraag.

God de Schepper kan in zekere zin de Vader van alle mensen genoemd worden, omdat ze zijn schepselen zijn. Sinds de zondeval is de verhouding tussen God en mens verstoord en hebben we dus het kindschap verspeeld. Op grond van het Verbond kan God de Vader van Israël genoemd worden en de Israëlieten Zijn kinderen. Maar de Heere zegt: Ben Ik een Vader, waar is Mijn eer? (Maleachi 1:6)

Zowel Jood als heiden moet wederom geboren worden, door de Heilige Geest Die het levenwekkende Woord in het hart brengt. Dan ben je uit God geboren en neem je de Heere Jezus aan. (Johannes 1: 12 en 13). Zo is het waarheid wat we lezen in Galaten 3:26 "Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus." Wie in Hem gelooft, wordt door de Heilige Geest geleid. Zo mogen we geloven: "Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods." (Romeinen 8:14). De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:16). Wie een kind van God is, heeft een hekel aan de zonde en wil niets liever dan leven naar al Gods geboden (1 Johannes 3: 9, 10). Zo kan Paulus schrijven: "Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde,  onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder  welke gij schijnt als lichten in de wereld" (Filippensen 2:15).

Hoe kan ik weten of ik een kind van God ben? Laten we dan ons leven leggen naast de toets van Gods Woord. Allen die oprecht in Jezus Christus geloven zijn een kind van God! Ik weet wel, dan kan er veel twijfel, strijd en aanvechting zijn om ons toe te eigenen dat we door Gods genade een kind van God mogen zijn. Maar behoort niet tot de belangrijkste kenmerken van een ware gelovige dat hij of zij de Heere Jezus dagelijks nodig heeft als Borg en Zaligmaker tot vergeving der zonden? Neem je biddend tot Hem de toevlucht? Wie hier amen op zegt, die heeft toch ook een grote liefde tot God de Vader, Zijn Woord en Zijn dienst. Zou de Heere dan geen antwoord geven als we onze vraag voor Hem neerleggen? Allen die Hem verwachten zullen niet beschaamd worden (Psalm 25:3).

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wijst God mensen af? Dit is een onderwerp waar ik op de (christelijke) sociale werkplaats waar ik werk al verschillende ...
2 reacties
24-01-2013
De afgelopen tijd ben ik wat kritischer naar mijn eigen geloofstraditie (refo-Nederland) gaan kijken. Enkele zaken zijn ...
14 reacties
24-01-2014
Sinds ongeveer een jaar heb ik er last van dat ik wel eens dingen vergeet te doen. Ik heb het dan wel erg druk, maar toc...
geen reacties
24-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering