Kains schuld te groot om te dragen

Ds. D. van der Wal / geen reacties

20-03-2019, 15:08

Vraag

In Genesis 4:13 staat dat Kain zei: “Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden.” De letterlijke vertaling van die tekst schijnt te moeten zijn: “Mijn schuld is te groot om te dragen.” Bij de eerste vertaling klinkt er wanhoop, ongeloof en een wantrouwen in door, terwijl bij de tweede vertaling er schuldbesef in klinkt. Dit is wel een groot verschil en heeft consequenties voor verdere uitleg/toepassing. Wat sluit het best aan bij de oorspronkelijke tekst en betekenis?

Antwoord

De letterlijke vertaling van deze woorden is inderdaad “mijn schuld/ongerechtigheid is (te) groot om te tillen/dragen.” In Leviticus 16 vers 22 zien we nagenoeg dezelfde constructie (“schuld/ongerechtigheid” plus een vorm van het werkwoord “tillen/dragen”). Daar wordt gesproken over een bok dat de ongerechtigheden wegdraagt naar een onbewoond gebied, de woestijn. 
 
Maar het stopt niet bij de letterlijke betekenis van woorden. Want als er staat dat een mens zijn “schuld/ongerechtigheid” moet “tillen/dragen” dan is de strekking/betekenis daarvan dat de mens de schuld/straf over de zonde moet dragen. Zie hiervoor ook Leviticus 5 vers 1 (waar de kanttekeningen bij de Statenvertaling naar verwijzen) en Numeri 5 vers 31. 

De andere kant zien we ook, namelijk dat de Heere de ongerechtigheden/schulden van de mens draagt. Een voorbeeld hiervan zie je in het begin van Exodus 34 vers 7. Daar worden dezelfde woorden (“schuld/ongerechtigheid” plus een vorm van het werkwoord “tillen/dragen”) gebruikt, alleen nu is het de Heere die het draagt. De betekenis daarvan is dat de zonde weggenomen/vergeven worden. 
 
We kunnen dus zien waar de verschillende vertalingen van dit gedeelte op gebaseerd zijn. Maar nu naar de betekenis en uitleg ervan. Kaïn stelt in Genesis 4 vers 13 vast dat de schuld die hij moet dragen te groot en te zwaar is. Er klinkt wanhoop in door en Kaïn klaagt, echter zonder de zonde te verontschuldigen. Dat zie je ook aan het vervolg in vers 14. Kaïn beschuldigt God met verontwaardiging dat hij harder wordt behandeld dan hij aan kan. We zien hier een vrees voor de straf, zonder enige haat tegen de zonde of een gevoel van berouw. Dus om antwoord te geven op je vraag: Je hebt deels gelijk: De letterlijke vertaling is inderdaad “mijn schuld is te groot om te dragen.”Maar je kunt je wel afvragen of we hier mogen spreken van schuldbesef in de Bijbelse zin van het woord. Er klinkt veeleer opstandigheid en verontwaardiging over de zwaarte van de straf in deze woorden door.

Ik hoop dat ik je hiermee wat verder heb geholpen! 

Met vriendelijke groet,
Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Kaïn
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom staat in Jesaja 45:22 het woordje U met een hoofdletter? Een vraag hieraan verwant is: Kun je in de grondtaal zie...
geen reacties
19-03-2003
Kort geleden zijn er bij ons in de kerk (CGK) nieuwe ambtsdragers gekozen. De gekozen ouderlingen hebben hun ambt aanvaa...
6 reacties
19-03-2013
Er wordt nogal eens de nadruk gelegd op het feit dat je moet kunnen weten/aangeven wanneer God voor het eerst in je leve...
2 reacties
19-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering