Hoe en wanneer wedergeboren

Ds. A. van Lingen / geen reacties

21-09-2003, 00:00

Vraag

Wilt u in het kort vertellen hoe en wanneer ik wedergeboren kan worden. Ik hoor vaak dat als ik geloof dat de Heere Jezus voor mijn zonde gestorven is, ik dan mag zeggen zalig te zijn. Want ze zeggen dan: geloven is vertrouwen. Graag u bijbels licht hierover.

Antwoord

De vraag bestaat uit twee onderdelen: Hoe ik wedergeboren kan worden, en: Wanneer ik wedergeboren kan worden. De tweede vraag is heel kort te beantwoorden: Vandaag kun je wedergeboren worden. Ik zou ook adviseren er inderdaad niet tot morgen mee te wachten. Overigens als het er vandaag niet van komt, dan kan het morgen ook zeker. Maar één ding is ook heel zeker: het moet plaatsvinden voor je sterft anders ben je te laat en ben je verloren.

Uit dit antwoord is hopelijk duidelijk geworden dat wedergeboorte een hoogst noodzakelijk en belangrijk gebeuren is. Wat misschien minder duidelijk is geworden is, dat we er zelf overigens niets aan kunnen doen. Het woord maakt al duidelijk dat het een gebeuren is die God aan je voltrekt. Een mens is er eigenlijk helemaal passief in. Misschien vind je het daarom een beetje eigenaardig, dat ik dan toch maar schrijf: Ik zou adviseren er niet tot morgen mee te wachten. Want als God het moet doen kun je toch niets anders doen dan afwachten of het gebeurt.

Nu komt het woord "wedergeboorte" in de Bijbel eigenlijk niet veel voor. De zaak van de wedergeboorte komt natuurlijk wel veel vaker aan de orde, maar een speciale behandeling krijgt het begrip eigenlijk maar heel af en toe. De bekendste en meest eenvoudige bespreking is van de Heere Jezus zelf. Ik wilde die maar even met je bekijken. Je kunt het vinden in Johannes 3: het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Het is een heel bekende tekst: Tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Jezus zegt er nog voor: voorwaar, voorwaar. Het is dus wel een heel belangrijk woord. We mogen de zaak van de wedergeboorte daarom niet verdoelen. Het is goed te weten, dat het echt nodig is. Het gaat dus inderdaad om binnen of buiten het Koninkrijk Zoals je weet begrijpt Nicodemus er niets van. Dat is eigenlijk maar gelukkig, want nu heeft de Heere Jezus het hem uitgelegd en kunnen wij met Nicodemus meeluisteren.

Lees nu eerst zelf dit bijbelgedeelte maar eens goed door.

Als je het goed gelezen hebt zul je wel begrepen hebben, dat wedergeboorte het werk is van de Heilige Geest. Een werk, dat wij niet goed kunnen volgen. Je weet niet hoe het begint en hoe het verder gaat. Je merkt de werking van de Heilige Geest wel, maar het hoe en het wat gaat enigszins aan ons voorbij. De Heere bedoelt, dat we niet precies weten "ja, nu merk ik duidelijk dat ik wedergeboren word". De Heere bedoelt ook dat we niet te veel gericht moeten zijn op de Heilige Geest zelf. Dat zegt de Heere Jezus ook in een ander verband. Hij zal Mij verheerlijken. Hij zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen (Johannes 16 vers 14 en 15). De Heilige Geest laat Zijn licht dus altijd op de Heere Jezus vallen. Dat zegt de Heere Jezus ook tegen Nicodemus. Als Nicodemus nog steeds zegt niet te begrijpen hoe het met deze dingen zit, wijst Jezus hem heel duidelijk op Zichzelf als de Zoon des mensen. Hij doet dat overigens na hem uitdrukkelijk duidelijk te hebben gemaakt, dat het met de kennis van de schriftgeleerden kennelijk niet zo goed zit als ze zelf wel denken (een probleem waar veel kerkmensen heden ten dage nog aan lijden).

Vanuit dit gebrek aan kennis komt er plaats om over de Heere Jezus als de Zaligmaker na te denken. Nicodemus het gaat om Mij, zegt Jezus. Het gaat om Mijn werk. Het gaat om Mij, zoals ik aan het kruis verhoogd zal worden. En het is zaak, dat jij in geloof op Mij ziet. Zoals het in de woestijn ook al was. Wie met geloof zag op de koperen slang werd behouden. Niemand, die naar de koperen slang keek stierf. Ze werden allen behouden. Wie dat overigens niet deed stierf wel. Wie het woord van Mozes, dat wie keek naar de koperen slang onzin vond en dus niet keek, stierf. Hij of zij was verloren.

Zo is het ook met Jezus Christus. Wie naar hem kijkt en gelooft, dat Hij de Zoon van God onze Zaligmaker is is behouden. Het gaat dus inderdaad om de beroemde woorden van Johannes 3 vers 16 e.v. Het gaat de Heilige Geest altijd om de Heere Jezus. Hij werpt Gods Woord met zoveel kracht in je hart, dat je gelooft in de Heere Jezus als de Zaligmaker. Zaligmaker voor verloren mensen wel te verstaan. Zaligmaker voor goddelozen dus. Als je soms een goddeloze bent, geloof in de Heere Jezus als je Zaligmaker.

Je zult begrijpen, dat als je gaat geloven in de Heere Jezus als je Zaligmaker je helemaal verandert. Je houdt uiteraard zeer veel van Hem. Je wilt Hem volgen. Je doet alles met Hem. Je spreekt dagelijks met hem. Je kunt niet meer zonder Hem. Bovendien brengt Hij je met Zijn Vader in contact. Kortom je krijgt een heel ander leven. Je bent dus wedergeboren. Je had er zelf nog niet direct erg in. Je wist niet helemaal hoe de Geest door je leven waaide. Maar je bent een kind van God.

Wat je dus hoorde, dat als ik geloof dat de Heere Jezus voor mijn zonde gestorven is, ik dan mag zeggen zalig te zijn. Want ze zeggen dan: geloven is vertrouwen, is nog niet zo verkeerd. De vraag is wel, hoe ik aan dat gelovig vertrouwen kom. Wellicht wil de Heilige Geest het je geven. Je zou het aan Hem kunnen vragen. Zou Hij zo'n gebed willen verhoren denk je?

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

 • Geboortedatum:
  24-06-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kinderdijk-Middelweg (Nieuw-Lekkerland)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloven
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen die me al een poos bezighouden, die betrekking hebben op mijn werk als ziekenverzorgende in een...
geen reacties
21-09-2006
Er zijn mensen die naar aanleiding van Jesaja 62 dagelijks wandelingen over de muur van Jeruzalem organiseren om daar te...
geen reacties
22-09-2016
Ik heb mijn kinderjaren in een Oud Gereformeerde Gemeente doorgebracht. Door de opvoeding van mijn ouders, in combinatie...
17 reacties
21-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering