Kinderen leren bidden

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

18-02-2019, 09:33

Vraag

Ik ben een moeder van opgroeiende kinderen. Als ouders praten we met hen over God en Zijn woord. We proberen hen ook te leren bidden. Waar ik nu zo tegen aanloop is dat het gebed zo ‘standaard’ wordt: een nieuw hartje geven, bekeren. Daardoor krijgt het een soort lijdzaamheid. Hoe kunnen we kinderen leren bidden?

Antwoord

De discipelen vroegen ook al: “Heere leer ons bidden.” Het is een heel essentiële vraag. Als je iets moet leren dan is dit dat wel. Bidden is gelovig spreken met God. De discipelen hebben Jezus horen bidden en zien bidden. Zij ondervonden dat het Zijn kracht was. Wij als ouders dienen ook bij onze kinderen door ons gebed, verwachting te wekken bij onze kinderen. Daartoe is dan wel nodig dat we als ouders hardop voorgaan in gebed bij de maaltijden. Dan horen de kinderen waarvoor en voor wie gebeden wordt.

Heerlijk als daar ook iets van de vertrouwelijke omgang met de Heere in gehoord wordt. We vragen in onze gebeden om Gods Vaderlijke zorg voor onszelf en onze kinderen. Voor de moeder en haar werk vooral in en voor het gezin. Voor de vader bij zijn werk, waarbij gebeden wordt om ons werk zo getrouw en gewillig te mogen doen als de engelen in de hemel. Voor de kinderen op school en het onderwijzend personeel. Voor zieke kinderen als die er zijn in de klas. Ook zal er met een zekere regelmaat het gebed gebeden wordt dat ons Christus Zelf geleerd heeft en dat terecht het allervolmaakste gebed genoemd wordt. Het gebed bij de maaltijden, maar ook bij andere gelegenheden, door de ouders in het bijzin van de kinderen uitgesproken is het belangrijkste gebedsonderwijs. 

Maar u vraagt ook naar gebedsonderwijs in directe zin voor de kinderen zelf. We kennen verscheidene standaardgebeden, zowel bij de maaltijden als bij het begin en het eindigen van de dag. Denk aan de morgen- en avondzang die we vinden achter de psalmberijming  van 1773, de gezangen 9-12.

Ik begrijp dat u bang bent voor de geijkte zinnetjes die te gewoon worden. Toch is het goed om een goed standaardgebed te leren en bij het ouder worden ook een uitgebreider gebed aan te leren. Daarbij komen dan de gebeden van meer persoonlijke aard en omstandigheden.

Maar ik begrijp dat u bang bent dat bepaalde standaardzinnen als het vragen om een nieuw hartje en bekering een zekere mate van lijdelijkheid in de hand kunnen werken. Altijd maar vragen, maar wanneer mogen we er ook voor danken? Een kind vroeg eens aan een vader nadat hij gebeden had:  “Pa u vraagt altijd om bekering, maar u bent toch bekeerd?” De vader antwoordde: “We hebben elke dag bekering nodig.” Dat wil zeggen: er zijn altijd weer de zonden en de neiging tot zonde waarvan we steeds weer bekeerd moeten worden. Dat is wel uit te leggen en ook nodig voor de kinderen. Wel moeten we er voor oppassen dat het niet zo over komt, dat het nog eens een keer moet gebeuren dat God ons een nieuw hart geeft. Ik weet, we verkeren hier in een  gevarenzone: enerzijds we vragen er wel om, maar we denken niet dat God het wel geven zal, of veel later pas. Anderzijds kunnen we er ook weer te gemakkelijk van uitgaan dat de kinderen een nieuw hart hebben. Ze zijn toch gedoopt en gaan naar de christelijke school en later naar de jeugdclub. Het zijn toch onze lieve kinderen...

We begrijpen dat we hier heel teer mee om moeten gaan. Er zijn ook kinderen die al een nieuw hart hebben en we mogen danken als ze goed van de Heere mogen denken en als ze een hekel aan de zonde hebben. We moeten oppassen dat het nieuwe hart een inhoudsloos woordgebruik wordt voor de allergrootste dingen. Een gesprek over een nieuw hart is wel belangrijk. Dat het betekent dat ze de Heere Jezus liefhebben en graag naar de verhalen uit de Bijbel luisteren en verdriet hebben over het kwade.

Altijd zal ook weer gebeden moeten worden of de Heere hen wil bewaren voor de zonde en verkeerde dingen. Denk aan Ps. 86:6: “Leer mij naar Uw wil te handelen.” We dienen altijd weer te leren wat God wil. En wat Christus ons ook leert: “Vergeef ons onze schulden.”

Beste moeder: welke ouder zal niet moeten erkennen dat het onze hierin ook alles ten dele is. Zelfs hebben we vergeving nodig  van ons gebedsonderwijs. We verlangen als godvrezende ouders het beste te zoeken voor onze kinderen, maar Wie is de Heere en wie zijn wij? We hebben zelf ook dagelijks de heilige Geest nodig om in geestelijk zaken geestelijk richting te geven. Dat bid ik u van harte toe.    

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

biddengeloofsopvoeding
1 reactie
boulanger
19-02-2019 / 14:28
Wij bidden en lezen (bijbel) elke avond hardop met onze kinderen. We bespreken vooraf waar we voor willen bidden, en laten de kinderen ook zelf dingen inbrengen. Dan vraagt mijn man bijv. aan onze oudste zoon of hij voor zijn zusje wil bidden, en zijn zusje bid daarna voor hem (hardop). Mijn man en ik bidden ook voor elkaar, en de jongste 2 proberen we ook iets te laten bidden. Mijn man sluit het gebed dan af en zegt als enige amen. We hebben de oudste 2 kinderen ook een boekje gegeven, waarin ze dingen op kunnen schrijven om voor te bidden en te danken. Dat boekje pakken we er regelmatig bij om te bespreken. Sommige gebeden zijn verhoord, dat is dan weer iets om te danken. We bidden nooit formulier gebeden, maar doen altijd een vrij gebed, ook aan tafel. We merken dat de kinderen zelf al heel goed in staat zijn om een vrij gebed te doen, omdat ze het van jongs af aan geleerd hebben hardop te doen. Het is ontroerend hoe eerlijk en onbevangen kinderen kunnen bidden. Ik voel me als moeder wel eens beschaamd, en dan besef ik des te meer dat we allemaal moeten worden als een kind!

Terug in de tijd

Ik zit met een groot probleem. Ik ben verliefd op een jongen die tien jaar ouder is en me verteld heeft dat hij biseksue...
geen reacties
16-02-2004
Er is zo'n wirwar aan gereformeerde kerken en afsplitsingen, dat ik een tijdje terug op Wikipedia (de gratis encyclopedi...
geen reacties
16-02-2006
Vanuit persoonlijke betrokkenheid heb ik een vraag naar aanleiding van het volgende. Recent las ik het boekje "Onze Gelo...
geen reacties
16-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering